Paus wil vrede waar ‘rivieren van bloed en tranen stromen’

maandag, 07 maart 2022
Nieuws
Paus Franciscus heeft zondag de invasie van Rusland in Oekraïne veroordeeld en zijn solidariteit met het land betuigd. Ook heeft hij twee kardinalen aangewezen om te bemiddelen.
Procession for peace in Ukraine 2022

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

“Rivieren van bloed en tranen stromen in Oekraïne”, begon hij zijn Angelustoespraak. “Het is niet slechts een militaire operatie, maar een oorlog, die dood, vernietiging en ellende zaait.” De 85-jarige paus sprak op 6 maart na het Angelus tot de menigte die op het Sint-Pietersplein in Rome was bijeengekomen. Onder hen veel Oekraïners, die de blauwgele vlag van hun land in de felle zon omhoog hielden, zodat iedereen het kon zien.

Zijn woorden weerklonken die van majoor-aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk. Twee dagen nadat Rusland zijn grootschalige invasie van Oekraïne begon, op 26 februari, citeerde Shevchuk zijn voorganger, wijlen kardinaal Josyf Slipyj, die de “bergen lijken en rivieren van bloed” beschreef nadat Oekraïne onder sovjetheerschappij was gevallen.

Paus wil helpen vrede te bereiken
“De Heilige Stoel is bereid om alles te doen, om zich in dienst te stellen van deze vrede,” zei hij, en kondigde aan dat twee kardinalen onlangs naar Oekraïne zijn gereisd “om het volk te dienen, te helpen.” De pauselijke aalmoezenier kardinaal Konrad Krajewski en kardinaal Michael Czerny, interim prefect van het Dicastery for Promoting Integral Human Development. “De aanwezigheid van de twee kardinalen daar is de aanwezigheid niet alleen van de paus, maar van alle christelijke mensen die dichterbij willen komen en zeggen: ‘Oorlog is waanzin! Stop, alstublieft! Kijk naar deze wreedheid!”“ riep Franciscus uit.

Oproep tot humanitaire corridors
Hij herhaalde zijn oproep van de vorige week voor humanitaire corridors om hulp te bieden aan de Oekraïners. “Het aantal slachtoffers neemt toe, evenals de mensen die op de vlucht zijn, vooral moeders en kinderen. De behoefte aan humanitaire hulp in dat onrustige land groeit dramatisch met het uur,” waarschuwde hij. “Ik doe een hartelijke oproep om de humanitaire corridors daadwerkelijk veilig te stellen, hulp te waarborgen en de toegang tot de belegerde gebieden te vergemakkelijken om onze broeders en zusters die door bommen en angst worden onderdrukt, de noodzakelijke hulp te bieden.”

De paus bedankte twee specifieke groepen mensen die het Oekraïense volk helpen: degenen die vluchtelingen opvangen en lokale journalisten. “Ik wil ook de journalisten bedanken die hun leven in de waagschaal stellen om informatie te verstrekken,” sprak hij. “Dank u, broeders en zusters, voor deze dienst! Een dienst die ons in staat stelt dicht bij de tragedie van die bevolking te zijn en ons in staat stelt de wreedheid van een oorlog te beoordelen.” Hoewel hij geen specifieke journalisten of landen noemde die vluchtelingen helpen, heeft paus Franciscus in het verleden het Poolse volk bedankt voor hun vrijgevigheid bij het begroeten van degenen die uit Oekraïne vluchtten.

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

Oproepen tot gebed
Sinds het begin van de invasie heeft paus Franciscus opgeroepen tot vrede. Onlangs riep hij katholieken wereldwijd op om op Aswoensdag, die op 2 maart het begin van de vastentijd markeert, te bidden en te vasten voor Oekraïne. Op 25 februari bracht hij een bezoek aan de Russische ambassade bij de Heilige Stoel, vlak bij het Vaticaan. De katholieke schrijver George Weigel vertelde Catholic World Report dat de paus tijdens het bezoek met de Russische president Vladimir Poetin sprak. Diezelfde dag belde hij Shevchuk om zijn steun voor vrede uit te spreken. De volgende dag liet paus Franciscus in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy weten bedroefd te zijn over de situatie in Oekraïne.

Tijdens het Angelus riep hij opnieuw op tot beëindiging van de aanvallen. “Bovenal smeek ik dat de gewapende aanvallen ophouden en dat onderhandelingen – en gezond verstand – de overhand krijgen. En dat het internationaal recht weer wordt gerespecteerd!” verklaarde hij. Terwijl hij de vlaggen op het plein onder zich in ontvangst nam, riep hij de gelovigen op om met hem een ander mariaal gebed te bidden: het Weesgegroet. “Laten we samen, als broeders en zusters, bidden tot Onze Lieve Vrouw, Koningin van Oekraïne.”

Meehelpen?
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Kerk in Nood internationaal een pakket van een miljoen euro noodhulp goedgekeurd. Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) Internationaal, heeft toegezegd dat dit geld zal worden gebruikt om priesters en religieuzen te helpen die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen, en allen die in het hele land vluchtelingen helpen.

Bronnen: KNA, Vatican News, Kerk in Nood

Helpt u mee? Geef uw donatie via onze actiesite voor Oekraïne en help mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!