Paus wil verscheurd Venezuela bezoeken

donderdag, 06 mei 2021
Nieuws
In een boodschap ter gelegenheid van de zaligverklaring van een Venezolaanse arts en wetenschapper sprak paus Franciscus zijn wens uit Venezuela te bezoeken. Het land, dat al jaren in een sociaal-politieke crisis verkeerd, wordt momenteel hard getroffen door de coronapandemie.
Beatification ceremony of the "doctor of the poor" in Venezuela

In een videoboodschap gericht aan het Venezolaanse volk ter gelegenheid van de zaligverklaring van de geliefde arts José Gregorio Hernandez op 30 april van dit jaar in Caracas, heeft de Heilige Vader tot tweemaal toe zijn wens uitgesproken om het land te bezoeken. In zijn homilie tijdens de viering verklaarde de apostolische nuntius aartsbisschop Aldo Giordano: “Paus Franciscus (…) heeft ons toevertrouwd dat hij een groot verlangen heeft om ons land te bezoeken.” In zijn boodschap, die op 29 april werd opgenomen, zei de paus onder meer: “Ik bid tot God voor verzoening en vrede onder de Venezolanen. Ik zou u graag komen bezoeken. Dat de mensen van dit mooie land altijd kansen mogen vinden voor menselijke ontwikkeling.” Daarna sprak hij nogmaals zijn wens uit Venezuela te bezoeken “om tenminste mijn nabijheid op deze weg aan te geven.”

Pandemie
Te midden van het leed dat de wereld doormaakt als gevolg van de COVID-19 pandemie, komt José Gregorio, de Venezolaanse “volksdokter” die leefde aan het begin van de 20e eeuw en die een van de meest geliefde figuren in dit land is, naar voren als voorbidder en symbool van hoop. “De zaligverklaring van dokter José Gregorio vindt plaats op een bijzonder moeilijk moment voor u. Net als mijn broeder bisschoppen ken ik de situatie waarin u verkeert goed en ik ben mij ervan bewust dat uw langdurige lijden en angst nog verder zijn verergerd door de verschrikkelijke COVID-19 pandemie”, aldus paus Franciscus in de opgenomen boodschap.

In zijn boodschap betrok de paus uitdrukkelijk de Venezolanen die uit het land zijn geëmigreerd “op zoek naar betere levensomstandigheden.” Meer dan 5 miljoen mensen zijn volgens de Verenigde Naties gevlucht. “Net als degenen die van hun vrijheid zijn beroofd en degenen die het aan de meest elementaire levensbehoeften ontbreekt, bent u allen landgenoten van de gezegenden. Jullie hebben allemaal dezelfde rechten.”

Grotere solidariteit
Verwijzend naar de moeilijke situatie van spanningen en geweld waarin het land verkeert, merkte paus Franciscus op dat de zaligverklaring “een bijzondere zegen van God is voor Venezuela en ons uitnodigt om ons te bekeren tot een grotere solidariteit met elkaar, zodat iedereen samen het antwoord vindt dat zo hard nodig is voor het algemeen welzijn, zodat het land na de pandemie kan herleven en herboren kan worden in een geest van verzoening.”

Hij drong erop aan dat “nationale eenheid” rond de figuur van dokter Hernandez een voorbeeld voor de toekomst zou kunnen zijn. “Hij is een model van heiligheid, toegewijd aan de verdediging van het leven, aan de uitdagingen van de geschiedenis en in het bijzonder als paradigma van dienstbaarheid aan de naaste, als een barmhartige Samaritaan, die niemand uitsluit”, zei paus Franciscus, verwijzend naar de pas zaligverklaarde arts.

Voorspreker voor medici
Volgens informatie die Kerk in Nood heeft ontvangen van de Venezolaanse bisschoppenconferentie, werd de Mis voor de zaligverklaring gevierd in de kerk van de heilige Johannes de Doper in het La Salle College in de hoofdstad Caracas. De Mis werd voorgegaan door de apostolische nuntius aartsbisschop Aldo Giordano. Ook waren kardinaal Baltazar Porras, aartsbisschop van Merida en apostolisch administrator van Caracas, en kardinaal Jorge Urosa, aartsbisschop emeritus van Caracas, samen met andere plaatselijke prelaten aanwezig. Door de beperkingen van het coronavirus kon slechts een klein aantal mensen de plechtigheid persoonlijk bijwonen. Vele katholieke gelovigen uit het hele land hebben zich echter geestelijk verenigd via het internet. Tijdens de plechtigheid benadrukte aartsbisschop Giordano dat “in de persoon van José Gregorio Hernández de Kerk eer, dankbaarheid en gebed bewijst aan de medici en gezondheidswerkers van vandaag.” Hij bad dat de zalige José Gregorio mag voorspreken, zodat de toegang tot vaccins succesvol kan worden bereikt, samen, zonder verdeeldheid of verzet.” De apostolische nuntius benadrukte dat “het voorzienigheid lijkt om de zaligverklaring van een arts te vieren midden in een pandemie die de hele mensheid treft” en die zoveel gebeden eist “voor de miljoenen slachtoffers en voor allen die ziek zijn geworden als gevolg van het virus”. Venezuela heeft bijzonder zwaar te lijden onder de pandemie, zoals de Venezolaanse bisschoppenconferentie half april heeft bekendgemaakt.

Wonder van genezing
Tijdens de viering werd de reliekschrijn van de “volksdokter” voor het altaar omhoog gehouden door Yaxury Solórzano, een jong meisje dat “weinig hoop op overleven had” nadat ze in het jaar 2017 op tienjarige leeftijd in het hoofd was geschoten. Ze werd op voorspraak van dokter José Gregorio op wonderbaarlijke wijze genezen. Dit wonder werd in 2020 goedgekeurd door de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen en door de Theologische Commissie van het Vaticaan. Paus Franciscus keurde de zaligverklaring in datzelfde jaar goed. Zowel het medische team dat Yaxury Solórzano behandelde als de familieleden van de pas zaligverklaarde arts waren bij de plechtigheid aanwezig.

De liturgische feestdag van de zalige José Gregorio Hernandez zal op 26 oktober worden gevierd. Aan het einde van de Mis vertrouwde kardinaal Porras symbolisch relieken van de zaligverklaarde toe aan elk van de Venezolaanse bisdommen. De Venezolaanse bisschoppenconferentie verklaarde dat de voet van de reliekschrijnen de vorm hebben van een microscoop, als symbool van José Gregorio’s passie voor de wetenschap. Het bovenste deel heeft de vorm van een sombrero met brede rand, zoals hij die droeg en die symbool is komen te staan voor zijn persoon. Tenslotte is de reliekhouder omgeven door een parelring, die de toewijding van de arts aan de heilige rozenkrans voorstelt.