fbpx

Paus ‘verontrust over huidige situatie wereld’

maandag, 16 april 2018
Nieuws
Paus Franciscus is “erg verontrust over de huidige situatie in de wereld”, waarin men moeilijk tot overeenstemming komt over gezamenlijke actie voor “vrede in Syrië” en elders op de wereld.

Hij zei dit zondag na het Regina Coeli-gebed tot de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Franciscus voegde toe “onophoudelijk te bidden voor vrede” en “alle mensen van goede wil” uit te nodigen dat te blijven doen. Tegelijk deed hij opnieuw een “beroep op alle politieke leiders, opdat rechtvaardigheid en vrede zegevieren”.

Syrische patriarchen veroordelen ‘agressie tegen Syrië’
Zaterdag hadden drie Syrische patriarchen – onder wie een katholieke – laten weten te bidden voor “vrede in Syrië en wereldwijd” en de “veiligheid, overwinning en verlossing van Syrië van alle soorten oorlogen en terrorisme”. Ook vroegen ze om versterkte inspanning voor “nationale verzoening” in hun land. De drie kerkleiders deden dit in een verklaring waarin ze de bombardementen op Syrië door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk veroordeelden. Met de aanval, zo stellen ze onder meer, zouden de kansen op een vreedzame oplossing van het conflict vernietigd zijn. De drie schrijven: “Wij veroordelen de brute agressie die vanmorgen tegen ons kostbare land Syrië plaatsvond door de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, onder de beschuldigingen dat de Syrische regering chemische wapens heeft gebruikt, en wijzen deze af.”

De verklaring is ondertekend door het hoofd van de Syrisch-orthodoxe Kerk, patriarch Ignatius Afrem II, de Grieks-orthodoxe patriarch van Antiochië Johannes X, en het hoofd van de melkitisch-Grieks-katholieke Kerk, patriarch Jozef Absi. Die laatste Kerk is met Rome geünieerd. Volgens de patriarchen zijn de bombardementen “een duidelijke schending van de internationale wetten en het VN-handvest, omdat het een ongerechtvaardigde aanval is op een soeverein land, lid van de VN”, door “machtige landen aan welke Syrië op geen enkele wijze schade heeft berokkend”.

Vraag aan VN-veiligheidsraad
Ze schrijven ook van mening te zijn dat er geen “afdoende en helder bewijs” is dat Syrië chemische wapens bezit en gebruikt, en vragen de VN-veiligheidsraad “zijn natuurlijke rol te spelen in het brengen van vrede in plaats van bij te dragen aan het escaleren van oorlogen”. Verder ondermijnt de aanval volgens hen het werk van de onderzoekscommissie die de situatie in het land tegen het licht zou moeten houden. Ook zou met de aanval de kan op een vreedzame oplossing van het conflict vernietigd zijn, en zou deze “terreurorganisaties” aanmoedigen en stimuleren hun terreur voort te zetten. De patriarchen prijzen het Syrische regeringsleger dat volgens hen “niet zal buigen voor externe of interne terroristische agressie”.

Bron: Zenit/Katholiek Nieuwsblad