Paus: “Geestelijke vereniging gelovigen China”

maandag, 25 mei 2020
Nieuws
Op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Sheshan en gebedsdag voor China gisteren sprak paus Franciscus over het geestelijk verenigd zijn met Chinese katholieken. Ook riep hij op tot gebed voor herders en gelovigen “opdat zij sterk zijn in geloof en standvastig in de broederlijke eenheid, vreugdevolle getuigen en promotors van naastenliefde en hoop.” 

Bij de uitleg van de plechtigheid van Hemelvaart, die in Italië en in veel andere landen wordt gevierd op de zevende paaszondag, benadrukte de paus dat de opgestane Heer een laatste ontmoeting met zijn leerlingen heeft waarin Hij hen de zending onder alle volken toevertrouwt. “De inhoud van deze missie die aan de apostelen is toevertrouwd, is het verkondigen, dopen en onderwijzen om de weg te bewandelen die de Meester heeft gevolgd, dat wil zeggen het Evangelie. Deze heilsboodschap impliceert in de eerste plaats de plicht om te getuigen, waarop ook wij, leerlingen van vandaag, aangesproken kunnen worden om ons geloof te verantwoorden.”

“Bij zo’n veeleisende taak en bij het overwegen van onze zwakheden, voelen wij ons ontoereikend, zoals de apostelen zelf zich zeker hebben gevoeld.  Maar we moeten ons niet laten ontmoedigen, maar ons de woorden herinneren die Jezus tot hen richtte voordat hij opsteeg naar de hemel: “Ik ben elke dag bij u tot het einde van de wereld” (vgl. 20).  Deze belofte verzekert de constante en troostende aanwezigheid van Jezus onder ons. Met de belofte bij ons te blijven tot het einde der tijden, huldigt Jezus de stijl van zijn aanwezigheid in de wereld als de Opgestane: een aanwezigheid die geopenbaard wordt in het Woord, in de sacramenten, in de voortdurende en innerlijke werking van de Heilige Geest.  Het feest van Hemelvaart vertelt ons dat Jezus, hoewel Hij naar de Hemel is opgevaren om glorieus aan de rechterhand van de Vader te wonen, Hij nog steeds en altijd onder ons is: hieruit putten we onze kracht, ons doorzettingsvermogen en onze vreugde.”

Na het Mariagebed nodigt paus Franciscus iedereen uit zich “geestelijk te verenigen met alle katholieke gelovigen in China die vandaag de dag met bijzondere toewijding het feest van de Heilige Maagd Maria, Hulp van de Christenen en Patrones van China vieren, die wordt vereerd in het heiligdom van de Sheshan in Sjanghai”. Laten we de herders en gelovigen van de katholieke Kerk in dit grote land toevertrouwen aan de leiding en de bescherming van onze Hemelse Moeder.

Ook richtte hij zich rechtstreeks tot de katholieke gelovigen: “Mijn lieve katholieke broeders en zusters in China, ik wil u verzekeren dat de Universele Kerk, waarvan u integraal deel uitmaakt, uw hoop deelt en u steunt in uw beproevingen. Ze begeleidt u in het gebed voor een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, opdat het licht en de schoonheid van het Evangelie, de kracht van God voor het heil van hen die willen geloven, in u moge schijnen. Terwijl ik nogmaals mijn diepe en oprechte genegenheid voor u allen uitdruk, geef ik u een bijzondere apostolische zegen. En moge Onze-Lieve-Vrouw u altijd bewaren.“

Bron: Fides