Paus Franciscus: “Martelaren teken dat we op goede weg zijn”

dinsdag, 27 februari 2024
Nieuws
In de nieuwe uitgave van de Pausvideo vraagt paus Franciscus om te bidden voor de nieuwe martelaren van onze tijd, zodat zij “de Kerk doordrenken met hun moed en missionaire gedrevenheid.” Een martelaar is een christen die tot in de dood van het evangelie getuigt zonder geweld te gebruiken.
Official Image - TPV 3 2024 NL - Voor de nieuwe martelaren, getuigen van Christus - 889x500


De moed van de martelaren, het getuigenis van de martelaren, is een zegen voor iedereen,” aldus de Heilige Vader in de boodschap die hij tot ons richt via zijn wereldwijde gebedsnetwerk. De video is geproduceerd in samenwerking met Kerk in Nood (ACN) en wordt uitgebracht voor de maand waarin de Dag van de Missionaire Martelaren wordt gevierd.

Verhalen van moed en getuigen van liefde
In zijn videoboodschap, deze maand gemaakt met de steun van Kerk in Nood (ACN), herinnert Paus Franciscus aan het getuigenis en de pijn van een echtgenoot die hij ontmoette op het Griekse eiland Lesbos: “Ze benaderden mijn vrouw met een kruisbeeld en zeiden dat ze het op de grond moest gooien. Ze deed het niet en ze sneden haar keel voor mijn ogen door. De man, zelf moslim, zag in het getuigenis van zijn christelijke vrouw een voorbeeld van liefde voor Christus en trouw tot in de dood.”

Er zijn veel ‘verborgen’ martelaren die een gewoon en integer leven leiden en die moedig de genade aanvaarden om tot het einde toe getuige te zijn, zelfs tot in de dood. “Broeders, zusters, er zullen altijd martelaren onder ons zijn. Dit is een teken dat we op de goede weg zijn.”

Het feit dat er martelaren zijn, betekent volgens de Paus dat er mensen zijn die hun leven hebben gewaagd om Jezus te volgen, om volgens zijn boodschap te leven en zijn Evangelie van liefde, vrede en broederschap in de wereld te incarneren. Zij hebben Hem niet verloochend of vergeten, maar zijn standvastig gebleven in hun geloof en hebben zo hun trouw aan Jezus Christus bewezen. Zo geven zij de juiste weg aan voor de Kerk.

Meer martelaren dan ooit
“Iemand die het weet, vertelde me dat er vandaag de dag meer martelaren zijn dan aan het begin van het christendom,” voegt paus Franciscus eraan toe, benadrukkend hoe de kwestie van vervolgde christenen en degenen die hun leven geven voor het geloof, vandaag de dag zeer relevant is.

In 2023 ontving Kerk in Nood (ACN) uit 40 landen meldingen van mensen die vermoord werden of verdwenen vanwege hun geloof. Nigeria is het land geworden met het hoogste aantal moorden; in Pakistan werden in het bisdom Faisalabad de kerken en huizen van de christenen in Jaranwala aangevallen; en in Burkina Faso werden katholieken uit hun dorp Débé verdreven vanwege hun geloof – om maar een paar voorbeelden te noemen.

Mensenrecht
“Godsdienstvrijheid, erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is een onvervreemdbaar recht. Geen enkele christen zou zijn leven moeten verliezen om dit recht uit te oefenen”, aldus Regina Lynch, uitvoerend voorzitter van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN). “Het garanderen van het recht om het geloof uit te oefenen is cruciaal, als onderdeel van de waardigheid van ieder mens.”

Lynch bevestigt dat de intentie van paus Franciscus voor deze maand heel belangrijk is, “zowel om het gebed voor de slachtoffers van vervolging aan te moedigen als voor het opkomen voor degenen die gediscrimineerd worden vanwege hun geloof. Daarnaast moeten we politici erbij betrekken, zodat zij de rechten van de meest kwetsbaren verdedigen.”

Moed om met eigen leven te getuigen
Pater Frédéric Fornos S.J., internationaal directeur van het wereldwijde gebedsnetwerk van de paus, herinnert zich wat de heilige Franciscus van Assisi op een dag tegen zijn broeders zei: “Verkondig altijd het evangelie. Gebruik zo nodig woorden.”

“We zijn geroepen om met ons hele leven van Christus te getuigen. Een martelaar is een getuige van Christus, wiens bestaan zelf een levend getuigenis is. Dat wil zeggen, de persoon incarneert het Evangelie door zijn eigen leven op het spel te zetten zonder zijn toevlucht te nemen tot geweld.”

De gebedsintentie van de paus daagt ons volgens hem uit: “Hoe kunnen we getuigen van Christus waar we zijn? Niet iedereen is geroepen om zijn leven te riskeren om trouw te blijven aan Jezus Christus. Maar ieder van ons kan zich afvragen: ‘Als ik op mijn werk, bij mijn bezigheden, in mijn sociale netwerk of in mijn familie situaties tegenkom die in strijd zijn met de christelijke ethiek of het evangelie, neem ik dan een standpunt in om in de voetstappen van Christus te treden, ongeacht de moeilijkheden of uitdagingen die zich kunnen voordoen? Of ontwijk ik het?’ Laten we daarom samen met de Paus bidden dat al diegenen in verschillende delen van de wereld die hun leven riskeren voor het Evangelie, de Kerk mogen doordrenken met hun moed en missionaire gedrevenheid.”

Klik hier voor meer informatie over het Gebedsnetwerk en de Pausvideo.