fbpx

Paus benoemt nieuwe leden Raad voor Interreligieuze Dialoog

donderdag, 09 juli 2020
Nieuws
De kardinalen Luis Antonio Tagle, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, en Michael Czerny, SJ, ondersecretaris van de afdeling Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterium voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, behoren tot de nieuwe leden van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.
Central African Republic 2014: Refugee Camp at Carmelite Monastery at Bangui

De bekendmaking van de benoemingen vond woensdag plaats in het Vaticaan. De Pauselijk Raad is het centrale orgaan van de Kerk voor de bevordering van de interreligieuze dialoog in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, met name de verklaring Nostra aetate. Het is verantwoordelijk voor het bevorderen van wederzijds begrip, respect en samenwerking tussen katholieken en aanhangers van andere religieuze tradities, het aanmoedigen van de studie van religies en het bevorderen van de vorming van personen die zich aan de dialoog wijden.

Paus Franciscus heeft ook de kardinalen Dieudonné Nzapalainga, aartsbisschop van Bangui in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, apostolisch vicaris van Vientiane in Laos, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, aartsbisschop van Jakarta in Indonesië, en Jean-Claude Höllerich, aartsbisschop van Luxemburg, tot lid van de Raad benoemd. Ook werden een tiental bisschoppen benoemd. De huidige voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog is kardinaal Miguel Ángel Ayuso Guixot, die deze functie sinds 25 mei 2019 bekleedt.

Bron: Vaticaan Nieuws