Pater Charitable staat met zijn voeten in de modder

Project
Geeft u een bijdrage voor een pick-up voor deze moedige pater?
guatemala_S5-2

Pater Charitable is missionaris onder de Maya-Indianen in Guatemala. In een parochie zo groot als de provincie Limburg is hij in 132 dorpjes verantwoordelijk voor de sacramenten, catecheselessen en reken-, schrijf- en leesonderwijs. Hij gaat letterlijk door de modder. Zijn oude pick-up heeft het begeven.

Helpt u deze bijzondere pater aan een nieuwe pick-up? Dan kan hij de dorpjes veel vaker bezoeken.

–> Ja, ik geef een bijdrage voor een nieuwe pick-up <–

De bevolking is arm. In de jaren ’90 waren de Maya-indianen slachtoffer van moordpartijen door regeringstroepen. Schuldigen zijn nog steeds niet gestraft. Nu is de bevolking het slachtoffer van drugshandel en georganiseerde criminaliteit.

Pater Charitable is arm met de armen. Het maakt hem innerlijk vrij en geeft een grotere kans om de oude Mayacultuur met een Christelijke geest te verrijken. “Een missionaris maakt zich klein en omarmt een nieuwe cultuur”, zegt pater Charitable. “Het is als het ware een wedergeboorte. Ik val en sta weer op. Ik eet wat de mensen hier eten. Ik leer geduld te hebben. Ik verdraag koude en hitte. Ik lijd en lach met hen mee. Ik deel in hun successen en hun zorgen.”

Het onrecht onder de Maya’s kan de pater niet ontmoedigen: “Ze hebben geen scholen, geen elektriciteit, geen schoon stromend water, geen ziekenwagen. Maar in hen zie ik het aangezicht van God en dat is mijn vreugde.

Tegenover het onrecht, het geweld, de armoede en de littekens van de burgeroorlog is pater Charitable voor de Maya’s een boodschapper van liefde en vrede. “Elke keer als ik in een dorp arriveer is het feest.”

Het doet de pater pijn dat hij de dorpen niet vaker kan bezoeken. Zijn oude pick-up is niet meer bestand tegen de onverharde wegen over de eindeloze hellingen. Noodgedwongen begaat hij de modderige paden te voet. Een nieuwe pick-up is het minste wat we voor deze moedige pater kunnen betekenen. Er is € 13.400 nodig. Het is een kleine moeite om met zijn allen dit bedrag bij elkaar te brengen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.