fbpx

“Pandemie leert ons samen te vechten om te overleven”

vrijdag, 04 juni 2021
Nieuws
India heeft momenteel te maken met een verwoestende golf van COVID-19-gevallen. In India leven ongeveer 68 miljoen Christenen. Velen van hen behoren tot de armste klassen van de samenleving en worden in verschillende delen van het land gediscrimineerd. Ondanks de gespannen situatie ziet aartsbisschop Leo Cornelio van Bhopal in Centraal-India ook veelbelovende tekenen in de strijd tegen de pandemie. Hij vertelt hoe priesters, religieuzen en gelovigen in de frontlinies strijden.
The Church working during Corona times 2020

Kerk in Nood: Excellentie, we ontvangen verontrustende berichten over de COVID-19 situatie in India. Hoe is de situatie in uw aartsbisdom Bhopal?

Aartsbisschop Leo Cornelio: De situatie is schrijnend. Toen de wereld door de eerste golf van COVID-19 werd getroffen, trof dit Europa en de VS zwaarder dan India. De mensen en de politieke leiders werden onvoorzichtig. We werden volledig verrast door de tweede golf. Bhopal, de zetel van mijn bisdom, en de stad Indore behoren tot de zwaarst getroffen gebieden in de deelstaat Madhya Pradesh. Beide steden zijn al bijna zeven weken afgesloten. Alle ziekenhuizen zijn overbelast. Medicijnen en zuurstof zijn schaars. Tot nu toe zijn meer dan 300.000 mensen gestorven aan COVID-19. De officieuze cijfers liggen echter veel hoger; sommige waarnemers menen zelfs dat ze tien keer zo hoog liggen! Veel mensen die het virus opliepen, bleven immers thuis en stierven daar.

Wat kan de katholieke kerk doen om de mensen te helpen tijdens de COVID-crisis?

Wat de geestelijke hulp aan de gelovigen betreft, wordt in de meeste bisdommen in India de Eucharistie regelmatig online gevierd. In het aartsbisdom Bhopal hebben we ervoor gezorgd dat onze priesters hun parochieleden kunnen ondersteunen door middel van online programma’s. We moedigen onze priesters aan om contact op te nemen met elk gezin in hun parochie. Zij moeten vragen naar hun financiële behoeften en de gezinnen op alle denkbare manieren helpen. We verdelen bijvoorbeeld verzorgingspakketten met voedsel. Deze diensten worden vaak uitgevoerd door de “Kleine Christelijke Gemeenschappen”, een lekenbeweging die zeer actief is in India.

Lopen de pastoraal werkers die de mensen helpen een bijzonder risico?

In mijn bisdom hebben 18 priesters COVID-19 opgelopen en is er een overleden. Een groot aantal religieuzen heeft het virus opgelopen; vier religieuze zusters zijn overleden. In het hele land zijn meer dan 170 priesters gestorven aan COVID-19, en vele religieuzen en gelovigen. Basil Bhuriya, bisschop van Jhabua, werd ziek en stierf begin mei.

Hoe zou u de algemene stemming van de mensen in India omschrijven?

Sinds enkele jaren wordt het land steeds meer gekenmerkt door een tendens naar verdeeldheid; deze tendens is geworteld in politieke ambities. Schendingen van de fundamentele mensenrechten, religieuze polarisatie en de kwestie van loyaliteit aan de staat worden door de machthebbers gemanipuleerd als instrumenten om het volk te verdelen.

De pandemie leert ons dat we samen moeten strijden als we willen overleven. Politieke macht, economische zekerheid, lichamelijke gezondheid: dit alles is vluchtig en zal niet blijven duren. Wat het belangrijkste is, zijn naastenliefde, broederschap en mededogen – waarden zoals ze werden geleefd door de Heilige Moeder Teresa van Calcutta. Meer en meer mensen in India beseffen dit nu.

Worden de inspanningen van de Kerk gewaardeerd in een land dat zichzelf als een Hindoe-natie beschouwt?

De Kerk in India heeft altijd het initiatief genomen in elke crisis waarmee ons land in het verleden te maken heeft gehad. Priesters, religieuzen en andere kerkelijke werkers hebben een leidende rol gespeeld bij de hulpverlening en de wederopbouw. De staat erkent kerkelijke organisaties zoals ziekenhuizen en medische hulpposten. Soms wordt de Kerk er echter van verdacht haar programma’s te gebruiken om de bevolking te bekeren. Deze critici begrijpen het standpunt van Christus niet die zei: “Voor zover gij dit gedaan hebt aan een van de minste van deze broeders van mij, hebt gij het aan Mij gedaan.”

Is er iets dat u moed geeft in de huidige crisis?

De pandemie heeft de mensen in India weer dichter bij elkaar gebracht. In Bhopal en op andere plaatsen hebben de mensen de handen ineengeslagen om voedsel, onderdak, medische hulp en vele andere zaken te leveren. Hoewel de katholieke Kerk een kleine minderheid vertegenwoordigt, waren wij er vanaf het begin bij betrokken. Onze parochies hebben voedselpakketten, gezichtsmaskers en ontsmettingsmiddelen uitgedeeld aan mensen in nood. We hebben een quarantainestation opgezet in het pastoraal centrum van ons bisdom om de behoeftigen op te vangen en te verzorgen. Een Indiaas spreekwoord zegt: “Doe je plicht zonder beloning te verwachten”. Wij zijn ervan overtuigd dat er licht is aan het eind van de tunnel.

Heeft u een boodschap voor de weldoeners van Kerk in Nood?

Beste vrienden, ik ben u dankbaar voor alle hulp die onze mensen in nood hebben ontvangen via deze internationale hulporganisatie. Hierdoor zijn we uitgegroeid tot een familie van naastenliefde en hebben we elkaar kunnen ontmoeten en Gods goedaardige barmhartigheid en hulp kunnen ervaren. Moge God uw vrijgevigheid zegenen!

Wereldwijd kunnen priesters en religieuzen dankzij uw steun hun parochianen en anderen steunen in deze uitzonderlijke tijd waarin het coronavirus levens eist. Met voedsel, voorlichting over het virus en medische zorg. Maar ook geestelijke weerbaarheid is belangrijk, vooral voor mensen die eenzaam zijn. Priester, religieuzen en leken zoeken de mensen op om hen van veilige afstand te troosten, te bemoedigen en weer hoop te geven. Helpt u hen mee? Doneer online op onze actiesite of maak uw gift over onder vermelding van ‘Corona.’