fbpx

“Ontvoeringen en gedwongen bekeringen mensenrechtenkwestie”

donderdag, 14 juli 2022
Nieuws
“De kwestie van ontvoeringen en gedwongen bekeringen van minderjarigen die behoren tot de christelijke gemeenschap en andere religieuze minderheden in Pakistan, is een ernstig probleem dat de wereld niet kan negeren”, aldus aartsbisschop Sebastian Shaw van Lahore.
Yet another Pakistani Catholic minor kidnapped and forced into marriage on October 13th 20202

Tijdens een gebedsdag georganiseerd door het Portugese bureau van Kerk in Nood (ACN) in het bisdom Setúbal, deed aartsbisschop Shaw een oproep om de gevallen van ontvoering, die zoveel gezinnen in Pakistan treffen, aan de kaak te stellen. “Wij hebben de plicht om te praten over wat er gebeurt om het te voorkomen”, aldus de aartsbisschop. “De gevallen van ontvoeringen, seksueel geweld en gedwongen bekering en huwelijken een probleem zijn in de Pakistaanse samenleving dat de regering onder controle probeert te krijgen.”

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, treft de kwestie niet alleen meisjes. “Soms worden ook jongens ontvoerd, seksueel misbruikt en vaak vermoord”, legt aartsbisschop Shaw uit. “Stelt u zich eens de situatie van deze ouders voor, die de schooltassen van hun kinderen klaarmaken, hen naar hun schoolklas sturen en hen dan nooit meer terugzien omdat ze ontvoerd zijn. Soms worden hun lichamen gevonden, en kunnen ze de begrafenis houden, en rouwen. Maar in andere gevallen kunnen de ouders alleen maar huilen om de verdwijning van hun kinderen.”

Bewustmaking om het aantal gevallen te verminderen
De ontvoering van minderjarige meisjes werd geanalyseerd in een rapport van Kerk in Nood, getiteld “Hoor haar schreeuw”. Daaruit blijkt dat Pakistan een van de landen is waar het probleem het meest speelt, samen met Mozambique, Nigeria, Egypte, Irak en Syrië.

De aartsbisschop bedankte Kerk in Nood voor alle steun, niet alleen aan zijn bisdom, maar aan de hele Kerk in Pakistan. Ook vroeg hij om meer hulp bij het onder de aandacht brengen van deze gevallen, die honderden mensen per jaar treffen. “Pakistan is een zeer groot land. Wanneer we spreken over een probleem in één gebied, wil dat niet zeggen dat dit probleem overal voorkomt. Niettemin zijn deze evenementen een belangrijk onderdeel van de inspanningen om het aantal gevallen te verminderen.”

Door zijn getuigenis hoopt aartsbisschop Shaw meer mensen bewust te maken van een realiteit die zo vaak door de wereld wordt genegeerd, maar die werkelijk dramatisch is voor veel gezinnen in deze landen. “Deze kinderen zijn niet eens vrij om in de tuin te spelen. Wij hebben de plicht te spreken over wat er gebeurt, om deze gevallen te voorkomen”, zei hij.

Dialoog en godsdienstvrijheid in Pakistan
Volgens het laatste rapport Godsdienstvrijheid van Kerk in Nood is het probleem van ontvoerde christelijke en hindoeïstische meisjes de afgelopen jaren verergerd. “Asad Iqbal Butt, voorzitter van de Mensenrechtencommissie van Pakistan, merkte op dat het aantal slachtoffers sinds 2018 is verdubbeld, tot 2000 per jaar. Ontvoerders, vaak met medeplichtigheid van corrupte politieagenten en gerechtsfunctionarissen beweren dat de meisjes ouder zijn dan 18 en uit vrije wil trouwen.”

Volgens het rapport van Kerk in Nood lukt het ouders, zelfs met identiteitspapieren die de ware leeftijd van de meisjes aantonen, vaak niet om gedwongen huwelijken en bekeringen te stoppen. Aartsbisschop Sebastian Shaw zegt dat in zijn bisdom een deel van de problemen zijn aangepakt door het werk van een interreligieuze groep. “Voor ons is het heel belangrijk om te proberen deze sociale problemen op te lossen. Er zijn misverstanden die door dialoog kunnen worden overwonnen.”