“Ons vertrek uit Afghanistan is een echt wonder geweest”

donderdag, 09 september 2021
Nieuws
Pater Giovanni Scalese is priester van de Orde van de Reguliere priesters van de heilige Paulus, beter bekend als de Barnabieten, en overste van de sui iuris-missie van de Kerk in Afghanistan. In een recent interview met de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) sprak hij over zijn evacuatie uit het land en zijn repatriëring naar Europa.
ACN-20210907-116409 Afghanistan

Uittocht mirakel
“Onze uittocht uit Afghanistan was een waar wonder. De dag na ons vertrek was de dag van de terroristische explosie op de luchthaven. Als we die dag niet waren vertrokken, was het heel goed mogelijk geweest dat we niet hadden kunnen ontkomen”, zei pater Scalese in een radioprogramma dat door ACN in Spanje werd uitgezonden over 15 augustus, de dag dat de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul veroverden. Voormalig president Ashraf Ghani liet het land in de steek en in de dagen en weken die volgden, probeerde een groot aantal burgers, activisten en ambassadepersoneel het land te verlaten of geëvacueerd te worden. Op 26 augustus kwamen bij een terroristische aanslag buiten de luchthaven van Kabul 183 mensen om het leven – onder wie dertien Amerikaanse militairen die de evacuatie van burgers ondersteunden – en raakten meer dan 200 mensen gewond.

Sui Uris-missie
De katholieke gemeenschap in Afghanistan is georganiseerd onder een sui iuris-missie, een kleine onafhankelijke missie onder de directe jurisdictie van het Vaticaan. Deze missie en de aanwezigheid in Afghanistan werd vooral uitgeoefend binnen de Italiaanse ambassade in Kabul. Het was hier dat pater Scalese pastoraal dienstwerk verleende en de H. Mis en de andere sacramenten opdroeg aan het interne ambassadepersoneel en aan anderen van buitenaf, bijvoorbeeld aan diplomatieke vertegenwoordigers.”

Pater Carbajal, de procureur-generaal van de Barnabieten, zei in augustus in een interview met Kerk in Nood nog het volgende over deze missie. “Andere religieuze congregaties in het land keken naar onze missie als een punt van steun en een plaats waar iedereen elkaar kon ontmoeten. De situatie was tot kort voor de inname van Kabul door de Taliban heel normaal, heel vreedzaam geweest. Ondanks de beperkingen was er een relatief normaal gemeenschapsleven en kerkelijk leven. We zijn altijd in staat gebleven om dienstwerk te verrichten voor de kleine katholieke bevolking die er tijdelijk verbleef. Er waren momenten van crisis, maar het was altijd mogelijk om onze missionaire activiteit te handhaven.”

Gebed belangrijkste hulp
Met de machtsovername door de Taliban en het uitroepen van een islamitisch emiraat in Afghanistan is de situatie nu radicaal veranderd. “Bijna iedereen heeft Afghanistan verlaten voordat wij dat deden. De weinige mensen die zijn gebleven, lopen geen gevaar”, verklaarde pater Scalese na zijn eigen vertrek uit het land tegenover Kerk in Nood. “Op dit moment is de enige hulp die we hen kunnen bieden in de vorm van onze gebeden. Ik heb zelf de grote doeltreffendheid van dit unanieme gebed van de Kerk persoonlijk kunnen ervaren en de bescherming van Onze Lieve Vrouw gevoeld”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar zijn evacuatie. “De missie in Afghanistan werd op 13 oktober 2017 aan het Onbevlekt Hart van Maria gewijd bij de afsluiting van de honderdste verjaardag van de verschijningen van Fátima. Laten we bidden dat Onze Lieve Vrouw alle mensen van Afghanistan mag beschermen.”

Foto: Bodow/ Wikimedia commons