fbpx

Oekraïne: Bidden in de schuilkelder

donderdag, 03 maart 2022
Nieuws
De situatie in Kiev wordt steeds nijpender. Een massaal militair konvooi, meer dan 60 kilometer lang, trekt richting de Oekraïense hoofdstad. Terwijl de stad steeds meer onder vuur komt te liggen, schuilen priesters met hun gemeenschappen in bunkers en schuilkelders en bieden hulp.
Night adoration in the shelter of St. Anthony Parish in Kyiv

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

De getuigenissen die de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) bereiken, zijn zeer aangrijpend. Een daarvan komt van pater Mateusz van de rooms-katholieke parochie van Sint-Antonius in de Oekraïense hoofdstad. In een audioboodschap meldt hij: “Om veiligheidsredenen kan ik niet veel zeggen over de plaats waar we onderdak hebben gevonden. We zijn hier al met meer dan 30 mensen, waaronder kinderen, en we ervaren elke dag Gods begeleidende aanwezigheid.”

Aanbidding geeft kracht
Door de opsluiting, de angst en de andere beperkingen staan relaties in veel bunkers en toevluchtsoorden onder druk, meldt de priester: “Mensen vertellen me dat elders veel woede en wanhoop heerst. Mensen huilen en rouwen veel. Het is een sfeer die besmettelijk is. Bij ons is de sfeer anders. Elke dag bidden we samen en aanbidden we Jezus in het Heilig Sacrament.”

Elke avond brengt pater Mateusz uren door met zijn kleine gemeenschap in Eucharistische aanbidding. Dat geeft hen veel kracht, zegt de priester. “Onlangs zei ik tijdens de Aanbidding tegen de Heer: ‘Ik ben klaar voor alles en ik dank U voor mijn hele leven.’ Ik dacht aan welke plannen God heeft voor ons, voor deze parochie, voor de gelovigen en voor Oekraïne. Als dat het zaad van hoop en van geloof kan vormen voor andere mensen, dan zijn we gelukkig.”

“Christus heeft de dood overwonnen”
Eén scène uit de evangeliën is voor pater Mateusz een sleutel geworden: ‘Hij sprak tot hen: ‘Gaat aan die vos zeggen: Zie, Ik drijf duivels uit en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen; en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voorttrekken, want het past niet, dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.’ (Lucas 13:32-33). Dat sterkte hem in zijn besluit om met zijn gemeenschap in Kiev te blijven. “Christus is opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij is met ons, wandelt naast ons en is onze hoop.”

De leden van de Sint-Antoniusparochie die op andere plaatsen verblijven, kunnen de Mis momenteel nog op online volgen. In zijn homilies probeert pater Mateusz de mensen moed in te spreken. “We zijn herders voor iedereen, en elke dag komen er meer mensen. God wandelt echt met ons mee. En voor zover we erin slagen het hoognodige te doen – boodschappen doen, eten regelen – voelen we ons veilig. We zijn volhardend met onze broeders en zusters in gebed en bidden voor vrede.”

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

Dankbaar om solidariteit en gebed
Kerk in Nood heeft regelmatig contact met pater Mateusz en talloze andere projectpartners en vrienden in Oekraïne. De berichten dat mensen over de hele wereld bidden voor vrede en hun solidariteit tonen, bereiken ook de noodopvang, zegt pater Mateusz. “We zijn dankbaar voor alle hulp en steun die vanuit de hele wereld binnenkomt en voor de vriendelijke woorden. We danken iedereen die voor ons bidt en giften geeft om de noden van Oekraïne te helpen.”

Ondanks de steeds heviger wordende aanvallen op Kiev is één ding heel belangrijk voor pater Mateusz en zijn kleine gemeenschap in het opvangcentrum voor hulpverleners: “We vertrouwen erop dat de stemmen van de oorlogsslachtoffers, de wezen en de weduwen iedereen in de wereld bereiken – niet om haat in de harten aan te wakkeren of om bitterheid te zaaien. Een Christen moet bidden voor zijn vijanden. En daarom moeten wij ons wapenen tegen alle haat en geweld!”

Meehelpen?
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Kerk in Nood internationaal een pakket van een miljoen euro noodhulp goedgekeurd. Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) Internationaal, heeft toegezegd dat dit geld zal worden gebruikt om priesters en religieuzen te helpen die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen, en allen die in het hele land vluchtelingen helpen.

Helpt u mee? Geef uw donatie via onze actiesite voor Oekraïne en help mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!