fbpx

Nieuw klooster in Batnaya roept Christenen om terug te keren

dinsdag, 24 januari 2023
Nieuws
“We moeten geloof hebben om het dorp weer op te bouwen, en jullie zijn een teken van dat geloof”, zei aartsbisschop Thabet tegen tientallen Dominicaanse zusters die bijeen waren voor de inwijding van hun nieuwe Sint-Jozefklooster in Batnaya, Irak.
Reconstruction of totally destroyed convent in Batnaya (Latin) (NRC) CP082

Batnaya was vroeger een belangrijk knooppunt van christelijk leven in de Nineveh-vlakte, in het noorden van Irak. Ongeveer 5.000 Christenen, bijna allemaal Chaldeeuwse katholieken, woonden in 2014 in het dorp. Maar de hele bevolking moest vluchten toen terroristen van Islamitische Staat (IS) de regio in augustus van dat jaar overvielen. De jihadistische terreurgroep werd uiteindelijk verslagen, maar de gebouwen, waaronder twee belangrijke kerken, werden bijna volledig verwoest. De bevolking verspreidde zich, sommigen naar vluchtelingenkampen, terwijl anderen emigreerden.

Maar de Dominicaanse zusters waren niet bereid hun dorp en hun gemeenschap op te geven. Vastbesloten om terug te keren naar Batnaya, namen ze eerst hun intrek in een huis dat hen werd geleend door een gulle bewoner, voordat hun nieuwe klooster van Sint Jozef werd gebouwd, grotendeels met financiële steun van de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN).

Van woestijn naar paradijs
Tijdens de inwijdingsceremonie van het nieuwe gebouw op 18 december zei aartsbisschop Paul Thabet, van het Chaldeeuwse aartsbisdom Alqosh, dat het bij deze nieuwbouw om meer ging dan stenen en mortel, het ging om het geven van leven en hoop aan de gemeenschap.

“Consecratie is een oproep waardoor God het Koninkrijk der Hemelen opbouwt. Waar kloosterlingen komen, kunnen ze de woestijn veranderen in een paradijs, en de aanwezigheid van de zusters en hun komst naar het getroffen en gesloopte dorp is een teken van grote wederopbouw. We herbouwen niet alleen stenen, we herstellen de mensheid”, zei de aartsbisschop.

Aanmoediging om terug te keren
“De aanwezigheid van de zusters in dit dorp is een teken van aanmoediging voor alle inwoners van het dorp om ook terug te keren. Onder de verwoesting zien we ook tekenen van ware schoonheid, de schoonheid van de ziel die je wilt opbouwen. De aanwezigheid van de monniken, zusters en de Kerk is dus een teken van bemoediging voor onze broeders uit deze stad. Wij Christenen in Irak hebben een diepe wond, deze wond moet geheeld worden door geloof, en jullie zijn het teken van dit geloof”, zei hij tegen de vele zusters die in de kapel van het klooster bijeen waren voor de zegening.

Als de wortels opdrogen, zullen de takken afsterven
Nu, vervolgde de aartsbisschop, is het tijd dat ook andere burgers terugkeren. “Jullie naam en identiteit liggen in Batnaya en jullie wortels liggen in Batnaya, niet in de emigratieplaatsen. Ik moedig jullie ook aan om het dorp te steunen en er bij gelegenheden aanwezig te zijn, want anders zullen deze wortels opdrogen, en als dat gebeurt dan zullen de takken zeker afsterven. We moeten vertrouwen hebben om het dorp weer op te bouwen.”

Namens de Dominicaanse gemeenschap bedankte zuster Huda Sheto iedereen die had bijgedragen aan de bouw van hun nieuwe klooster, waarbij ze in het bijzonder Kerk in Nood noemde. De zusters, benadrukte ze, zijn in Batnaya om “de gelovigen te begeleiden, hun geloof te beleven, hun gebeden, hun leven en hun behoeften te delen, en zoveel mogelijk spirituele diensten te verlenen”, waaronder onderwijs voor kinderen in de kleuterschool van het klooster.

De inwijding van het nieuwe klooster werd bijgewoond door veel inwoners van het dorp, maar ook door plaatselijke autoriteiten, leden van de geestelijkheid en de vertegenwoordiger van Kerk in Nood in Irak. Lokale vrouwen slaakten traditionele vreugdekreten toen aartsbisschop Thabet het lint van de poort doorknipte en het beeld van de heilige Jozef buiten het klooster zegende, en alle aanwezigen deelden na afloop een feestelijke maaltijd, zich verheugend over het feit dat het leven en het geloof de terreur hebben overleefd en terugkeren naar Batnaya.

Kerk in Nood heeft zich sterk ingezet voor het herstel van het christelijk leven in Noord-Irak, en heeft veel wederopbouwprojecten helpen financieren, waaronder in Batnaya. De stichting heeft de internationale gemeenschap opgeroepen Irak te helpen de stabiliteit en economische ontwikkeling te bereiken die het nu nodig heeft, zodat de bevolking zich kan stabiliseren en niet op zoek gaat naar een beter leven in het buitenland.