Nicaraguaanse regering tart Kerk over coronamaatregelen

dinsdag, 18 augustus 2020
Nieuws
Terwijl Nicaragua zaterdag de een 'ingetogen' versie van het beroemde Mariafeest La Gritería vierde, botsten de hiërarchie van de katholieke Kerk en de regering van president Daniel Ortega over de wereldwijde coronapandemie: De bisschoppen erkennen de pandemie, de president niet.

Iedere 15 augustus, wanneer de katholieke Kerk het feest van Maria Hemelvaart viert, hoort men in de op één na grootste stad van Nicaragua, Leon, het ‘Gritería Chiquita’, het kleine geschreeuw. Waar sommigen de vraag ‘Wat veroorzaakt zoveel geluk?’ te schreeuwen, reageren anderen met ‘Maria’s Tenhemelopneming.’ La Gritería Chiquita gaat terug tot 1947, toen volgens de lokale volksdevotie de Moeder Gods een einde maakte aan een verwoestende uitbarsting van de Cerro Negro, een van de meest actieve vulkanen in Midden-Amerika.

Kerk neemt coronamaatregelen
In een poging de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, besloot Mgr. Socrates Rene Sandigo van León dat de viering dit jaar een kleine, besloten gebeurtenis in de plaatselijke kathedraal zou zijn. De gelovigen werden uitgenodigd om thuis kleine altaren ter ere van de Maagd op te richten en daar te bidden. Vanwege de pandemie gaf de bisschop de traditionele schreeuw van de Gritería vanaf het altaar van de kathedraal in plaats van vanaf de deur. Hij verdubbelde zijn roep om een “Gritería van boetedoening”, waarbij hij de mensen aanspoorde om te bidden op “deze zeer bijzondere dag, in een zeer bijzondere omstandigheid”.

Ortega-aanhangers weigeren
De regering van president Ortega drong er bij haar aanhangers in Leon – een bolwerk van de Sandinistische revolutionaire beweging – echter op aan om de bisschop te trotseren en de straat op te gaan, het feest voor de Maagd Maria buiten te vieren en daar altaren te plaatsen, om het gebruikelijke feestelijke gevoel van de viering in stand te houden. De nationale autoriteiten hebben geweigerd de pandemie te erkennen en Nicaragua is een van de weinige landen ter wereld waar scholen niet zijn gesloten om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Volgens officiële cijfers zijn 123 mensen gestorven aan het coronavirus in Nicaragua, hoewel het onafhankelijke landelijke observatorium – bestaande uit artsen en vrijwilligers door het hele land – eerder deze maand in een verklaring aangaf dat 2.591 mensen zijn gestorven aan de symptomen van het coronavirus. Zij zijn echter niet getest vanwege het gebrek aan middelen.

Eigen mensen in gevaar
In de negentiende eeuw werd de Gritería gebruikt als een manier om te protesteren tegen de Spaanse elite, toen de armen grote, papier-maché poppen van aristocratische dames maakten en zich beschermd voelden door de Maagd Maria met deze heimelijke rebellie. Een plaatselijke priester vertelde nieuwssite Crux dat het “geen verrassing” was dat de Kerk mensen had uitgenodigd om thuis te blijven terwijl de regering hen aanspoorde om de straat op te gaan. “Hoewel je een argument zou kunnen maken tegen het feit dat de bisschoppen zo openlijk kritiek hebben op de regering, vind ik het moeilijker om te argumenteren ten gunste van de regering: met deze religieuze viering blijven ze de bisschoppen uitdagen, terwijl ze hun eigen mensen in gevaar brengen”, aldus de priester. Vanwege de huidige vijandige omgeving vroeg hij om anoniem te blijven.

In de afgelopen maanden zijn er 24 aanvallen geweest op katholieke kerken in Nicaragua. Alle aanslagen zijn gekoppeld aan aanhangers van de regering van Ortega en zijn vrouw, vice-president Rosario Murillo, die beweren dat God hen in functie heeft gesteld en dat God hun acties tegen de katholieke geestelijkheid gunstig gezind is.

Bron: Catholic Culture