fbpx

Nicaraguaanse bisschop: “Ortega’s aanvallen teken van wanhoop”

donderdag, 20 april 2023
Nieuws
In een ontmoeting met de voorzitter van het Chinese agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking heeft de Nicaraguaanse dictator Daniel Ortega opnieuw uitgehaald naar de katholieke Kerk. Volgens mgr. Silvio Báez, die in ballingschap leeft in de Verenigde Staten, zijn de nieuwe verbale aanvallen tekenen van zwakte en wanhoop. Deze maand worden in verschillende delen van de Verenigde Staten marsen en evenementen gehouden ter nagedachtenis aan de protesten van 2018 en om op te roepen tot de vrijlating van bisschop Álvarez.
ACN-20210630-114558 Nicaragua

“Wij Nicaraguanen moeten de taal van de dictator leren interpreteren. Hij spreekt voor de mensen die met hem zijn, hij spreekt voor zijn achterban. Hij spreekt niet als staatsman voor het land, want hij regeert niet in Nicaragua,” zei Báez, hulpbisschop van Managua, tijdens een persconferentie op 16 april in Miami. “Als hij deze dingen zegt, moet je interpreteren dat het voor zijn mensen is, zodat zij hem als sterk zien. Diep van binnen weten we dat het een teken van zwakte is, een teken van wanhoop. Hij weet dat hij alleen staat, binnen en buiten het land.”

Kritiek op rol bisschoppen als bemiddelaars
Tijdens de bijeenkomst viel Ortega de bisschoppen van Nicaragua aan. Ook zei hij dat bisschop Rolando Álvarez van Matalgalpa, die ten onrechte tot 26 jaar en vier maanden gevangenisstraf is veroordeeld, “een verrader van het vaderland is  die zich toelegde op het boycotten en saboteren van economische en productieactiviteiten in Matagalpa”. Recent bekritiseerde Ortega ook de rol van de bisschoppen als bemiddelaar in de nasleep van de burgerprotesten van april 2018, die door de dictatuur sterk werden onderdrukt. Hij beweerde toen dat de bisschoppen een “ultimatum” hadden gesteld aan de staat om “alle takken van de regering” te ontmantelen.

Onvoorwaardelijke vrijheid voor Álvarez
In zijn verklaring tegenover de pers herhaalde Báez dat bisschop Rolando Álvarez van Matagalpa ten onrechte in de gevangenis is gezet. “Ik heb het elke dag gezegd, elke zondag, en ik blijf de Heer vragen om zijn vrijheid, door te eisen dat er recht wordt gedaan, want hij is onschuldig,” benadrukte de prelaat. “Hij heeft het recht om bij zijn volk te zijn en zijn volk heeft het recht om hun bisschop te hebben.”

Báez benadrukte ook het belang van de protesten van 2018, waarbij veel mensen omkwamen door toedoen van de troepen van de dictatuur en honderden werden gearresteerd door het regime. “De ervaring van april 2018 mag nooit worden vergeten. Niet alleen omdat het een mijlpaal markeerde die voor altijd een scheidingspunt was in de geschiedenis van Nicaragua, maar ook omdat in april 2018 een soort coëxistentie werd gecreëerd die een model voor de toekomst moet worden,” legde Báez uit. “Daar verdwenen politieke banden, daar waren geen uitsluitende ideologieën, daar vocht niemand met iemand, daar dachten we allemaal aan Nicaragua. Daarom geloof ik dat de geest van april moet blijven bestaan voor de toekomst,” vervolgde hij.

Herdenkings- en protestmarsen marsen
In verschillende delen van de Verenigde Staten worden deze maand marsen en evenementen gehouden ter nagedachtenis aan de protesten van 2018 en ook om op te roepen tot de vrijlating van Álvarez. Bisschop Báez besluit dan ook met hoop: “Als gelovige, als pastor, verlies ik niet de hoop om ons land vrij en als een samenleving te zien waar rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en respect voor de mensenrechten heersen.”

Bron: KNA