fbpx

Nicaragua: bisschop in hongerstaking om intimidatie politie

vrijdag, 27 mei 2022
Nieuws
Een Nicaraguaanse bisschop is donderdag voor onbepaalde tijd in hongerstaking gegaan uit protest tegen de pesterijen van de politie. Dit is slechts het laatste in een reeks van gevallen van vervolging van de Kerk in het Latijns-Amerikaanse land door het regime, geleid door Daniel Ortega.
Visit of Rolando José Alvarez Lagos from Nicaragua at ACN International in Königstein 24.06.2019

Veel geestelijken in Nicaragua hebben geleden voor hun oppositie tegen de regering en haar beleid. In maart heeft president Daniel Ortega de ambassadeur van de Heilige Stoel het land uitgezet. In een video die naar Kerk in Nood (ACN) is gestuurd, zegt bisschop Rolando Álvarez van het bisdom Matagalpa dat hij donderdag de hele dag door de politie werd gevolgd, ook ‘s avonds, toen hij bij zijn nichtje ging eten.

“Privacy familie respecteren”
Het feit dat deze pesterijen nu ook zijn familieleden treffen, heeft hem ertoe gebracht een standpunt in te nemen en een hongerstaking aan te kondigen. Daarbij drinkt hij alleen water en zoutoplossing. “Op een gegeven moment vroeg ik de politie waarom ze daar waren. Ze zeiden me dat het voor mijn eigen veiligheid was. Maar we weten dat in dit land de onveiligheid juist van de politie komt. Zij waren het die me een onveilig gevoel gaven”, zei bisschop Álvarez, die ook apostolisch administrator is van het bisdom Estelí. “Ik zal vasten totdat de politie, via de voorzitter of de vice-voorzitter van de bisschoppenconferentie, en alleen zij, mij laten weten dat zij de privacy van mijn familiekring zullen gaan respecteren”, zei hij in de video die naar Kerk in Nood werd gestuurd.

Vervolging Kerk neemt toe
Op zaterdag 21 mei gaf de regering opdracht aan de Nicaraguaanse televisiezender alle uitzendingen van kanaal 51, het door de Kerk geëxploiteerde Canal Católico, stop te zetten. Op zondag 23 mei beschuldigde bisschop Álvarez, die zich in deze periode heeft verschanst in de parochie van Santo Cristo de las Colinas in Managua, de politie ervan wegversperringen te hebben opgeworpen. Daarmee werd voorkomen dat priesters de parochie konden bereiken om samen met hem de Mis op te dragen. Ook gelovigen konden de Zondagsmis niet bijwonen.

Steunbetuigingen
Katholieken in Nicaragua en in het buitenland hebben hun steun betuigd aan de plaatselijke Kerk en met name aan haar bisschoppen. De Bisschoppenconferenties van Panama en Costa Rica hebben steunbetuigingen gepubliceerd voor monseigneur Rolando Álvarez en priester Harvy Padilla, die ook door de autoriteiten is lastiggevallen. Mgr. Rolando Álvarez is verantwoordelijk voor de communicatieafdeling van de bisschoppenconferentie van Nicaragua en had zich in het openbaar uitgelaten over de situatie in zijn land.

Reeks gevallen
Het schaduwen door politie en stopzetten van katholieke uitzendingen zijn de laatste in een reeks gevallen van vervolging van de Kerk in het Latijns-Amerikaanse land. De hulpbisschop van Managua, Silvio Báez, moest Nicaragua in 2018 verlaten nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen. Ook veel andere leden van de clerus hebben geklaagd over pesterijen door de politie.  De spanningen tussen staat en Kerk leidden in maart zelfs tot de uitwijzing van de apostolische nuntius, de diplomatieke vertegenwoordiger van de Heilige Stoel. Die beslissing is door het Vaticaan als “pijnlijk” bestempeld.

Vergelding voor steun aan sociale protesten
In 2020 werd de kathedraal van Managua aangevallen door brandstichters, wat wordt beschouwd als een vergelding voor de rol die de Kerk heeft gespeeld bij het bevorderen van de vrede in een sfeer van politieke en sociale vervolging, een actie die destijds krachtig werd veroordeeld door Kerk in Nood. In de jaren daarvoor had de Kerk zich solidair getoond zijn met de volksprotesten tegen het dictatoriale regime. Zoals een priester tegen Kerk in Nood zei tijdens een bezoek aan het land in 2018: “Ik ben een van de gelukkigen. Veel priesters zijn gedwongen te vluchten. Maar we kunnen niet onbewogen blijven als mensen tijdens de Mis binnenvallen om hen te vermoorden. Omdat het leger en de politie schieten om te doden, mikkend op het hoofd, de rug en de borst van de mensen.”

“Het evangelie leert ons dat we onze deuren moeten openen voor hen die vervolgd worden, en dat is wat we gedaan hebben. Onze kerken zijn veranderd in toevluchtsoorden, niet in centra voor het plannen van oppositie, zoals de regering beweert”, voegde de priester eraan toe.