fbpx

Myanmar: “Profetische stemmen nodig voor vrede en gerechtigheid”

maandag, 24 augustus 2020
Nieuws
Met het oog op de in november geplande verkiezingen in Myanmar hebben religieuze leiders van de grote religies in het land onlangs met een document getiteld “Grijp de kans!” een oproep gedaan. Maria Lozano van Kerk in Nood (ACN) interviewde bisschop John Saw Yaw Han, algemeen secretaris van de katholieke bisschoppenconferentie van Myanmar, om het belang van dit document te begrijpen en om meer licht te werpen op de interreligieuze dialoog in het land.
Pope Francis visit to Myanmar November 2017

Alle Birmese katholieke bisschoppen, evenals de religieuze leiders van boeddhistische, islamitische en hindoeïstische afkomst hebben de tekst ondertekend. Waarom is dit document zo belangrijk?

Religie is een gevoelig onderwerp in Myanmar. In Myanmar heeft politiek gemotiveerd religieus geweld zeer oude wortels met verstrekkende gevolgen. Religieuze onverdraagzaamheid manifesteert zich vaak in vijandige handelingen in het land door religieuze waarden van een bepaalde religie aan de kaak te stellen of belachelijk te maken. Het land heeft al te maken gehad met extreem geweld op het gebied van religieuze kwesties, wat heeft geleid tot veel doden en daklozen.

De toenemende gevallen van religieus fanatisme en negatieve indoctrinatie in het land zijn verontrustend. Soms wordt religie gebruikt voor sociale dominantie en de bescherming van economische en politieke belangen door een kleine groep individuen. Voor hen zijn conflicten en geweld noodzakelijk om het land te destabiliseren, om externe investeerders af te schrikken. Met weinig concurrentie hebben deze individuen de economie alleen in handen, wat leidt tot een gebrek aan ontwikkeling en armoede. Religie en geloof zijn de gemakkelijkste manier om spanningen te creëren.

Daarom is het document zo belangrijk voor de bevolking van Myanmar. Wat het volk nodig heeft, is harmonieus en vreedzaam samenleven. Nog belangrijker van het document is “de geest van het document” zelf, die waardevol is omdat deze het verlangen en de wil van onze religieuze leiders voor het volk van Myanmar laat zien. Het zal een effectieve invloed hebben op het volk en leidt tot het verminderen van de spanning. Licht overwint de duisternis!

Wat is volgens u het belangrijkste punt in het document?

De religieuze leiders hebben er terecht op gewezen dat “religieuze leiders te terughoudend zijn in het protesteren tegen onrechtvaardigheid.” Dit is het meest opvallende en belangrijkste punt. Decennia lang hebben sommige religieuze leiders de kant van de machtigen gekozen en de onderdrukten genegeerd. De religieuze leiders hebben een profetische stem en morele moed nodig in de strijd tegen onrechtvaardigheid, in het opbouwen van vrede. De komende verkiezingen zijn zeer belangrijk omdat er nog steeds gekozen wordt tussen het oude systeem, de exclusieve cultuur van vóór 2015, en het federalisme met de inclusieve cultuur.  De overgang van Myanmar naar meer democratie is aan de gang en brengt een reeks gewelddadige conflicten en veel daklozen met zich mee. Myanmar staat nu op het punt grote hervormingen door te voeren. We zijn nog steeds bezig het oude systeem op te schudden. In dit proces moeten onze religieuze leiders een cruciale rol spelen bij de opbouw van hun natie, om de mensen en hun geweten te onderwijzen, vooral in de komende verkiezingen.

In deze jaren van grote hervormingen zijn er veel veranderingen en positieve signalen waargenomen. Met verstandig leiderschap, een democratisch verstandige visie die diversiteit van religie, cultuur en etnische identiteit mogelijk maakt, en onderwijs en heroriëntatie op alles niveaus, zou Myanmar een baken van religieuze en etnische inclusie kunnen worden.

Wat is de bijdrage van de katholieke Kerk aan de interreligieuze dialoog in Myanmar?

Elk individu kan verschil maken! Alle katholieken zijn als burgers van Myanmar ook verantwoordelijk voor het land Myanmar. Wij zijn ervan overtuigd dat het werken aan de ontwikkeling van het land werkelijk onze uitdaging en onze plicht als burgers is. Het zou verkeerd zijn als wij, als katholieken en als burgers van Myanmar, niet betrokken zouden zijn bij de strijd van de grootste natievorming van onze tijd. In kritieke tijden is het de plicht van alle burgers om hun stem te verheffen voor het algemeen welzijn van het land. Ten slotte, als alle mensen rechten hebben, geldt dat ook voor plichten. Hoewel de katholieken in Myanmar in de minderheid zijn, speelt de katholieke bisschoppenconferentie van Myanmar (CBCM), onder leiding en leiding van Zijne Eminentie Charles Cardinal Bo, een belangrijke rol in de natievorming. Sinds de verkiezingen van 2015 heeft de CBCM een strategisch vijfjarenplan voor natievorming opgesteld met de nadruk op onderwijs en integrale mensenrechtenontwikkeling, inheemse rechten en milieurechtvaardigheid, rechten van vrouwen en samenwerking met andere denominaties.

De bisschoppelijke commissie voor interreligieuze dialoog en oecumene is een van de commissies van de CBCM die tot doel heeft samen te werken met mensen van alle geloofsovertuigingen, religies en denominaties en het tot stand brengen van vrede en wederzijdse coëxistentie. De commissie speelt een belangrijke rol op basisniveau. De commissie Religie voor Vrede (RfP) speelt een rol op internationaal niveau. Zijne Eminentie Charles Kardinaal Bo en Bisschop John Hsane Hgyi van het Bisdom Pathein hebben een leidende rol in de RfP, die nationaal en internationaal wordt erkend.

Welke andere uitdagingen met betrekking tot de interreligieuze dialoog moet uw land aangaan en welke moeten worden aangepakt?

Het populairste sociale medium in Myanmar is Facebook. Er zijn zelfs officiële overheidspagina’s die er officiële verklaringen vrijgeven, omdat het heel gemakkelijk en snel is om de mensen te bereiken. Aan de andere kant zijn er nog steeds veel nepaccounts op Facebook met valse profielen met de bedoeling om nepnieuws te verspreiden, haatzaaiende toespraken en opruiing, waardoor religieuze conflicten en geweld ontstaan. Met dit doel, dat niet in het belang is van de bevolking, doen sommigen dit privé, sommigen zelfs gezamenlijk. Er kunnen politieke redenen en economische belangen achter zitten.

Het Facebook-team en het Ministerie van Informatie nemen het op zich om alle valse accounts en posts die haatzaaiende toespraken en nepnieuws verspreiden en religieuze conflicten veroorzaken te verwijderen, maar dit moet nog steeds effectiever gebeuren.

Een ander historisch feit was het bezoek van paus Franciscus aan Myanmar in 2017. Wat heeft dit bezoek het land gebracht?

We kunnen zeggen dat de katholieke Kerk door het bezoek van de paus een ander profiel heeft gekregen dan andere christelijke denominaties. De katholieke Kerk wordt meer gerespecteerd dan in het verleden en er zijn ook enkele rechten toegekend. We hebben tot nauwere samenwerking met boeddhisten en andere religies op het gebied van vredesopbouw kunnen komen. Liefde, vrede en harmonie waren de belangrijkste boodschappen van het pauselijk bezoek. De Birmese katholieken waren zeer bemoedigd door het bezoek en hun geloof is versterkt. De katholieke Kerk verheft haar stem voor de stemlozen voor vrede en gerechtigheid.