fbpx

“Mogen ons niet laten overweldigen door haat”

dinsdag, 15 maart 2022
Nieuws
Provinciaal Antonio Vatseba vertelt hoe de priesters en zusters van zijn congregatie van het Instituut van het Mensgeworden Woord in Oekraïne werken. Velen zijn de afgelopen jaren blijven werken op de Krim en in de Donbass regio, ondanks de annexatie en conflicten. Zijn boodschap: “We mogen ons niet laten overweldigen door haat.”
Father Antonio Vatseba working in Ukraine

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

Door Maria Lozano, Kerk in Nood (ACN) Internationaal.

Wij weten dat u ons om veiligheidsredenen niet kunt zeggen waar uw  zich bevindt, maar kunt u ons zeggen of u zich als congregatie in een conflictgebied bevindt?

Afhankelijk van waar zij zich bevinden, kunnen niet alle priesters van onze congregatie details geven over hun verblijfplaats. Wij hebben drie communiteiten in het westen van Oekraïne. Daar vangen zij vluchtelingen op en coördineren ze de inzameling en verstrekking van humanitaire hulp aan Midden- en Oost-Oekraïne. Ikzelf ben in Centraal-Oekraïne, niet ver van Kiev. De situatie is hier vrij rustig, hoewel het op 24 en 26 februari erg gespannen was, vanwege raketaanvallen. Ondanks dit alles blijven wij twee keer per dag de H. Mis vieren en ‘s avonds vangen wij vluchtelingen op die op het terrein van onze parochiekerk slapen.

Hoe is het in de andere gemeenschappen?

Er is een communiteit van priesters in de regio Donbass, in het oosten, waar zeer hevig gevochten wordt. Daar hebben de priesters, om veiligheidsredenen, de stad verlaten. Zij zijn op het omliggende platteland, waar zij elke dag de Mis opdragen en de biecht horen.

De andere communiteit is in het zuiden, bij de Krim, waar de situatie niet gemakkelijk is, en de Russische troepen de hele streek van Kherson belegerd hebben. De priesters zijn veilig, op een plaats waar geen aanvallen zijn geweest, en kunnen dagelijks de Mis opdragen en hun gelovigen zowel moreel als met gebed ondersteunen.

Het grootste probleem in dit gebied is dat er geen humanitaire hulp de steden en dorpen in Donbass en Kherson bereikt. Het gebrek aan voedsel, aan telefoonverbindingen en, in sommige steden, aan licht, water en verwarming, kan een verschrikkelijke humanitaire ramp veroorzaken.

Wat betekent het voor de mensen om hun priesters en zusters bij zich te hebben?

Zoals ik al zei, ondanks het gevaar blijven wij elke dag de heilige Mis vieren. Wij blijven ook online catechese en gebed aanbieden. Wij steunen de vluchtelingen en bieden hen onderdak in onze kerken, kloosters, of in de huizen van leden van de derde orde. Ondanks de moeilijke situatie blijven de zusters voor kinderen en bejaarden zorgen. Sommigen van hen hebben geëvacueerd moeten worden naar veiliger oorden.

Wij hebben veel getuigenissen gezien en gehoord van priesters en bisschoppen die weigeren te vertrekken, ondanks het gevaar. Waarom blijven zij?

De Kerk moet bij haar gelovigen zijn, bij haar volk. De Kerk bestaat niet alleen uit bisschoppen, priesters en religieuzen, maar ook uit leken. Daarom moeten wij bij hen blijven, opdat onze leken niet alleen achterblijven, zonder geestelijke steun, vooral in zo’n moeilijke tijd. De aanwezigheid van de pastoor is zeer belangrijk voor de kerkgemeenschap. Zoals Christus zelf ons leert, moeten wij zijn als herders, en onze kudden niet in de steek laten.

Weet u wat u zult doen als uw gebied door Russische troepen bezet wordt?

Zolang ons leven niet bedreigd wordt, zullen wij blijven dienen, ieder op zijn eigen post. Dat is wat onze Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk al meemaakt sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in Donbass. Dankzij de dapperheid van de plaatselijke priesters blijft onze Kerk dienen op de Krim en in Donbass.

Met dit conflict bestaat het gevaar dat de mensen door haat overmand worden. Wat kunt u, als priester, doen om de mensen te helpen dit te voorkomen?

Dit is een ernstige bedreiging. In deze moeilijke tijd van oorlog, die haat en geweld zaait, moeten wij naastenliefde prediken. Iedereen, zowel burgers als soldaten, moet zich laten leiden door liefde, niet door haat. Dit waren de exacte woorden van de Aartsbisschop van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk, Sviatoslav Shevchuk, die dit beginsel van liefde in oorlogstijd samenvatten: “Laten wij leren lief te hebben in deze tragische tijd! Laten wij ons niet laten overweldigen door haat, laten wij de woorden en de taal ervan niet gebruiken”.

Kerk in Nood (ACN) heeft noodhulp toegekend aan priesters en religieuzen in de bisdommen van het oosten, en in Kiev, en helpt de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk al enkele jaren. Heeft u een boodschap voor onze weldoeners?

Ik wil de gelovigen toespreken met de woorden van Christus: “Wanneer gij hoort van oorlogen en opstanden, weest niet bevreesd…” (Lc 21,9). In tijden als deze in Oekraïne horen wij niet alleen van oorlog, maar zien en beleven wij die ook in de straten van onze eigen steden. Hoe het ook zij, wij moeten de angst wegjagen met gebed en met de liefde voor ons vaderland.

Oorlog is een manifestatie van het kwaad, en het kwaad is de afwezigheid van het goede. Christenen moeten zich in de eerste plaats verdedigen en ook proberen het beste voor onze vijanden te zoeken, biddend voor hun bekering. Ik vraag u te bidden voor een spoedig einde aan deze oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert, en voor de bekering van de Russische politieke leiders. Dit moment in de geschiedenis herinnert ons aan de smeekbede die de Maagd Maria in Fatima deed, en die nog steeds van toepassing is. Laten wij daarom bidden, dat aan haar verzoek wordt voldaan. Laten wij samen bidden, en dit verzoek aan de Heilige Maria toevertrouwen, opdat het eindelijk vervuld wordt.

Hoe helpt de financiële steun de priesters, de religieuzen en de mensen ter plaatse waar u bent?

De hulp die wij elk jaar van ACN krijgen is zeer nuttig voor de intellectuele vorming van onze seminaristen, onze priesters, en hun persoonlijke noden. En nu ook voor verschillende pastorale projecten in de parochies waar wij aanwezig zijn. Daarom zijn wij al onze weldoeners zeer dankbaar, en u moet weten dat u voortdurend in onze gebeden bent.

Meehelpen
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Kerk in Nood internationaal een pakket van een 1,3 miljoen euro aan noodhulp goedgekeurd. Het pakket wordt gebruikt om priesters en religieuzen te helpen die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen, en allen die in het hele land vluchtelingen helpen. Helpt u mee? Geef uw donatie via onze actiesite voor Oekraïne en help mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!