Missie

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Na de Eucharistie­viering zondag­morgen in de Sint-Pieter wees paus Benedictus erop dat die dag de sluiting van de bisschop­pen­synode samenviel met de Wereld­missie­dag. Thema...
20101026missie01

Na de Eucharistieviering zondagmorgen in de Sint-Pieter wees paus Benedictus erop dat die dag de sluiting van de bisschoppensynode samenviel met de Wereldmissiedag. Thema van de Wereldmissiedag was: "het opbouwen van kerkelijke gemeenschap is de sleutel tot de missie."

Er is een "verrassende overeenkomst tussen de thema’s van deze twee kerkelijke gebeurtenissen," merkte de paus op. "Beide nodigen ze ons uit de Kerk te zien als een mysterie van gemeenschap, die door haar aard, bestemd is voor alle mensen en de hele mensheid. Daarom zal de volgende bisschoppensynode in 2012 als thema hebben "de nieuwe evangelisatie voor het overdragen van het christelijk geloof". Op elke plaats en in elke tijd, ook in het Midden-Oosten van vandaag, is de Kerk aanwezig en verwelkomt elke mens en biedt hem Christus aan, de volheid van leven." "In de liturgie van vandaag," vervolgt de paus, "lezen we het getuigenis van Sint-Paulus over het uiteindelijke loon dat de Heer schenkt "aan allen die hebben uit gezien naar zijn verschijning". Dit is geen eenzame of passieve periode van wachten maar juist het tegenovergestelde. De apostel leefde in gemeenschap met de verrezen Christus, zodat "de boodschap ten volle werd verkondigd" en dat "alle volken haar zouden horen". De missionaire taak is niet een revolutie in de wereld te brengen maar haar te transformeren door kracht van Jezus Christus."

Burgers van de hemel

"Christenen van vandaag tonen dat het leven mooi is en dat hun leven in gemeenschap buitengewoon is, zoals de brief aan Diognetus zegt. Zij leiden hun leven op aarde, maar ze zijn burgers van de hemel. Zij gehoorzamen gevestigde wetten, maar met hun leven gaan ze buiten deze wetten uit. Ze worden gedood en daardoor wordt hun leven gegeven. Zelfs als ze goed doen, worden ze vervolgd en elke dag groeit hun aantal." "We bevelen de Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten en alle missionarissen van het Evangelie aan aan de Maagd Maria, "die van de gekruisigde Christus de nieuwe missie ontving om Moeder te zijn van al diegenen die in Hem wensen te geloven en Hem volgen"." (Cath.Cult/VIS)