Mgr. Azuaje laatste pleidooi voor Venezuela

vrijdag, 15 januari 2021
Nieuws
In Venezuela is op vrijdag 8 januari 2021 mgr. Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, bisschop van Trujillo aan het coronavirus overleden. De bisschop was een belangrijke partner voor Kerk in Nood (ACN). Vlak voor zijn dood sprak hij nog over zijn hoop voor Venezuela.
ACN-20210112-108802 Mgr. Cástor Oswaldo Azuaje Pérez Venezuela

“Met groot verdriet hebben we het nieuws ontvangen van het overlijden van Monseigneur Cástor Oswaldo Azuaje Pérez”, aldus Regina Lynch, hoofd projecten bij Kerk in Nood (ACN International) deze week. “Wij werken al samen met mgr. Oswaldo sinds hij hulpbisschop is geworden in Maracaibo. Onze relatie is in zijn tijd als bisschop van Trujillo nog inniger geworden. Dit is zeer triest nieuws, vooral op het moment dat Venezuela zo’n grote behoefte heeft aan haar herders.”

Meer doden dan gemeld
Bisschop Azuaje Pérez is de eerste Venezolaanse prelaat die als gevolg van de pandemie is overleden. Volgens lokale bronnen van Kerk in Nood hebben zes bisschoppen het virus wel eerder opgelopen. Ook zijn naast mgr. Oswaldo zeker acht priesters en enkele religieuze zusters in het land aan het virus gestorven. Volgens de officiële statistieken van de regering is het aantal mensen dat sinds het begin van de pandemie in Venezuela aan het coronavirus is gestorven, per 10 januari 2021 in totaal 1061. Deze cijfers zijn echter herhaaldelijk door de oppositie aangevochten.

Laatste preek
In een van zijn laatste toespraken heeft Mgr. Oswaldo uiting gegeven aan het leed dat hij, samen met alle bisschoppen en priesters in Venezuela, ondervond van de tragische situatie die het land al enige tijd doormaakt. In de volgende woorden vatte hij alle verlangens en verlangens die hij voor zijn volk heeft gevoeld samen: “Moge geen enkel kind hoeven te huilen van de honger, geen enkel ziek mens lijden door gebrek aan medicijnen, geen enkel mens sterven door gebrek aan medische zorg, geen enkele zondaar verloren gaan door gebrek aan vergeving, geen enkel onschuldig mens gevangen worden genomen, geen enkel gezin worden gescheiden of verscheurd. Want God is geboren en blijft geboren worden om ons de mogelijkheid te bieden om betere mensen te worden… Moge er vrede en gerechtigheid zijn voor Venezuela.”

In de preek van de 69-jarige Karmeliet, die werd opgenomen kort voordat hij ziek werd en op 4 januari in het ziekenhuis terechtkwam, sprak hij over de “nabijheid tussen hemel en aarde.” Na zijn overlijden klinken de woorden als een geestelijke erfenis: “Dit jaar is de omhelzing van God krachtiger dan ooit voor alle kinderen van dit land. Zijn huilen was de aankondiging van vrede en de overgang van lijden naar glorie… naar God met ons en wij met God.”

Pastorale exhortatie
Drie dagen na zijn dood publiceerde de Venezolaanse bisschoppenconferentie een gezamenlijke pastorale exhortatie waarin de bisschoppen eveneens verwijzen naar de momenten van turbulentie, nood en onrust als gevolg van de huidige noodsituatie op gezondheidsgebied. “Als gevolg van de coronapandemie ervaren we de ‘macht’ van zovelen die zichzelf onoverwinnelijk achtten, omdat hun onvermogen om op een gecoördineerde manier te handelen duidelijk wordt.” In hun schrijven vestigen de bisschoppen de aandacht op “de verslechtering van de levenskwaliteit, het onderwijs, de gezondheid en essentiële diensten” en de schade die wordt veroorzaakt door “een onstuitbare inflatie en devaluatie die de hele bevolking hebben verarmd.”

Gebedsdag
Geconfronteerd met de diepe sociale, politieke en economische crisis die het land heeft geteisterd en waarin de pandemie slechts een van de vele calamiteiten is die het land hebben getroffen, hebben de Venezolaanse bisschoppen opgeroepen tot een Nationale Gebedsdag op 2 februari van dit jaar. Kerk in Nood roept haar weldoeners op om op deze dag mee te bidden. Regina Lynch: “We volgen de moeilijke pastorale missie van de Kerk hier al vele jaren op de voet. In de getuigenissen die we van haar priesters hebben ontvangen tijdens de coronapandemie zijn ook uitingen van dankbaarheid opgenomen voor de Misintenties waarmee we hen hebben gesteund. We zijn er zeker van dat mgr. Azuaje een grote voorspreker zal zijn voor ons in de hemel, aangezien zowel wij als de Kerk in Venezuela ernaar streven onze missie voort te zetten.”