fbpx

Meest godsdienstvervolging Latijns-Amerika in Nicaragua

dinsdag, 05 juli 2022
Nieuws
De katholieke kerk in Nicaragua heeft in minder dan vier jaar te lijden gehad van meer dan 190 aanvallen en ontheiligingen. De brand in de kathedraal van Managua en de vervolging van geestelijken door het regime van president Daniel Ortega zijn volgens een onderzoeksrapport dat aan Kerk in Nood (ACN) werd toegezonden, voorbeelden van een zorgelijke trend.
ACN-20190122-82733 Nicaragua

Het onderzoek voor het rapport ‘Nicaragua: Vervolgde Kerk?’ van het Waarnemingscentrum voor Corruptiebestrijding en Transparantie betrof de periode 2018-2022 en werd in mei gepubliceerd. De vele aanvallen die in de maand juni hebben plaatsgevonden, zoals de vervolging van bisschop Rolando Álvarez Lagos van het bisdom Matagalpa, de sluiting van katholieke televisiezenders en het uitzetten van de Missionarissen van Naastenliefde, gesticht door Moeder Theresa, zijn daarin niet eens meegenomen.

190 aanslagen, een onderschatting
Martha Patricia Molina Montenegro van de Universiteit van Centraal-Amerika, een van de schrijvers van het rapport, schat dat de gepresenteerde cijfers lager zijn dan het werkelijke aantal aanslagen. “Er zijn gevallen gevonden waarin de priesters zo moe waren van de diefstallen en ontheiligingen, dat zij alleen over de laatsten daarvan een klacht indienden. Anderen kozen voor zwijgen, omdat zij niet meer in het rechtssysteem geloven.”

Uit de cijfers blijkt dat 37% van de gemelde vijandigheden gericht is tegen personen: priesters, bisschoppen, leden van religieuze congregaties, seminaristen en leken. Het rapport beschrijft ook gevallen van uitzetting van personen. In 19% van de gevallen gaat om ontheiligingen van gebedsplaatsen en liturgische voorwerpen. Er was ook een groot aantal gevallen (17%) van onder meer geweld, vernielingen, brandstichting, het blokkeren van basisdiensten als gas, water en elektra en het binnendringen van privé-eigendom.

Sluiting van NGO’s en katholieke zenders
Het meest recente geval – dat niet in het verslag is opgenomen – is de aankondiging door de Nicaraguaanse regering van de gedwongen sluiting van 101 niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), waaronder die van de Missionarissen van Naastenliefde van Moeder Theresa van Calcutta. De zusters zetten zich in voor de allerarmsten en beheren een tehuis voor bejaarden, een crèche voor kinderen van behoeftige moeders, en een opvangtehuis voor in de steek gelaten kinderen en slachtoffers van misbruik.

Op de lijst staan ook nog vijf andere katholieke instellingen. Als het voorstel volgende week door de Nationale Vergadering wordt goedgekeurd, zal het aantal door de regering Ortega illegaal verklaarde NGO’s opgelopen zijn tot 758.

Intussen heeft de televisiezender Telecable op 28 juni de zenders TV Merced en Canal San José, die respectievelijk door de bisdommen Matagalpa en Estelí worden geëxploiteerd, van zijn net gehaald. Het door de Kerk beheerde kanaal 51 was reeds op 31 mei uit de lucht gehaald.

Steun aan studenten achter vijandigheid
Volgens het rapport zijn de redenen voor deze vijandigheid van de kant van de Nicaraguaanse regering te vinden in de steun van de katholieke Kerk aan de studenten tijdens de vreedzame demonstraties tegen corruptie en nepotisme in het land, die vanaf april 2018 plaatsvonden. Kerken openden hun deuren, boden ruimtes voor dialoog en hielden gebedsbijeenkomsten, maar hielpen ook de gewonden en troostten de families van burgers die vermoord of ontvoerd waren.

“Vóór april 2018 was de Kerk het voorwerp van sporadisch misbruik. Na die datum nam de vijandigheid toe, zowel in aantal als in graad. De beledigende taal van het presidentiële echtpaar tegen de katholieke hiërarchie is duidelijker geworden en komt vaker voor, en ook de acties van sommige overheidsinstellingen tegen het liefdadigheidswerk van de Kerk zijn toegenomen”, aldus het verslag, dat in grote lijnen overeenkomt met het rapport van Kerk in Nood over Godsdienstvrijheid wereldwijd uit 2021.