fbpx

Meer dan 60 Christenen gedood in twee maanden in staat Benue

dinsdag, 19 juli 2022
Nieuws
Tenminste 68 christenen zijn de afgelopen twee maanden gedood, en nog veel meer ontvoerd of ontheemd, in slechts één staat in de centrale regio van Nigeria. “Kerk in Nood is een bron van licht geweest in een dal van duisternis”, zegt bisschop Wilfred Anagbe, die zware kritiek uit op het gebrek aan actie door de overheid.
Presentation: Nigeria: a country at war? 2021

In een verslag dat hij aan de pauselijke stichting Kerk in Nood (ACN) heeft toegezonden, klaagt de bisschop van Makurdi, één van de bisdommen in de staat Benue, over het gebrek aan actie van de federale regering. Ook somt hij de schrijnende noden op van duizenden van de 1,5 miljoen mensen die uit hun huizen verdreven zijn. “Natuurlijk is het voor mij en mijn volk op zijn zachtst gezegd heel erg geweest om met zo’n situatie te moeten leven”, zegt bisschop Wilfred Chikpa Anagbe.

De kern van het probleem wordt gevormd door de aanhoudende aanvallen van terroristen van de Fulani-stam, die overwegend Moslim zijn, tegen overwegend christelijke boerengemeenschappen in de centrale regio van Nigeria. De redenen voor de aanvallen zijn complex. De conflicten tussen nomadische herders en gevestigde boeren dateren al van eeuwen geleden. De invoer van moderne vuurwapens in de afgelopen jaren heeft de aanvallen veel dodelijker en destructiever gemaakt.

De religieuze dimensie verergert de situatie in een land dat gelijk verdeeld is tussen een overwegend christelijk zuiden en een overwegend islamitisch noorden. Daarbij vinden de meeste botsingen plaats in de centrale regio, waar ook de vruchtbaarste grond is. Volgens de bisschop vermommen terroristen zich als nomadische herders om de ware bedoeling van hun aanvallen te verhullen, namelijk de Christenen van hun land te verdrijven.

Voedselvoorziening, onderwijs en pastorale zorg getroffen
De situatie heeft geleid tot “ondraaglijke ernstige voedseltekorten”, aldus de bisschop. “Benue State staat bekend als de voedselmand van de natie. Maar het terrorisme heeft de voedselvoorziening aangetast. Als gevolg daarvan moeten boeren die gewoonlijk zichzelf en hun gezinnen konden onderhouden, nu overleven op liefdadigheid. De situatie van gebrek heeft velen teruggebracht tot een toestand die mensonwaardig is. Vaak zijn zij afhankelijk van voedselrantsoenen waaraan wordt bijgedragen door anderen, wier economische toestand er geenszins beter op is geworden.”

Makurdi herbergt momenteel 80% van de ontheemden in Benue State, en ondanks de financiële moeilijkheden heeft de plaatselijke Kerk haar best gedaan om het leed en de nood te lenigen, door voedselhulp en essentiële goederen te verstrekken. Onlangs heeft de Commissie voor Gerechtigheid, Ontwikkeling en Vrede voedsel en kleding uitgedeeld aan meer dan 1.800 mensen, alleen al in één kamp. Het bisdom verstrekt ook schoolgeld aan tientallen ontheemde kinderen, zodat zij de kans op een opleiding niet missen. Maar de instabiliteit in de streek maakt sommige gebieden moeilijk toegankelijk.

“Ik heb al enkele jaren geen pastorale activiteiten meer kunnen verrichten in delen van mijn bisdom”, aldus bisschop Anagbe. “Naast alle bovengenoemde initiatieven zijn wij de pastorale zorg die deze personen verdienen niet vergeten. Er zijn parochies in sommige nederzettingen die zich bezighoudt met de geestelijke noden van de ontheemden.” Ook hoopt de bisschop een mobiele kliniek aan te kunnen schaffen om de gezondheids- en psychosociale noden te helpen lenigen.

Een bron van licht in een dal van duisternis
De problemen met de Fulani herders, gewapende groepen en islamitische extremisten in Nigeria duren al enkele jaren, maar de Kerk klaagt erover dat de passiviteit van de regering de situatie verergerd heeft. Volgens de bisschop “versterkt de omvang van de moorden, de ontheemding en de moedwillige vernieling van eigendommen door deze Fulani jihadistische milities alleen maar de nu geopenbaarde agenda om de christelijke gemeenschappen in Nigeria te ontvolken en hun land in te nemen. Het is veelzeggend dat de regering die op dit ogenblik in Nigeria aan de macht is niets aan de aanhoudende aanvallen doet. Ze voeren slechts lachwekkende redenen als ‘klimaatverandering’ aan en dat ook sommige moslims soms gedood worden bij aanvallen door zogenaamde bandieten.”

In de steek gelaten door de plaatselijke autoriteiten, is de Kerk dankbaar voor de steun die zij gekregen heeft van Kerk in Nood, door bisschop Anagbe omschreven als “een bron van licht in een dal van duisternis.”

Kerk in Nood (ACN) blijft steun verlenen aan de plaatselijke Kerk, die in grote delen van het land lijdt onder armoede en vervolging. In 2021 werden met steun van particulieren 105 projecten in Nigeria gesteund. ACN biedt ook een informatieplatform over de vervolging van Christenen en helpt de plaatselijke kerkelijke autoriteiten om zich uit te spreken op internationale evenementen over onderwerpen als godsdienstvrijheid en christenvervolging.

Foto: Bisdom Makurdi