Meer dan 100 projecten gericht op katholieke gezinnen

vrijdag, 24 juni 2022
Nieuws
Nu duizenden mensen in Rome bijeenkomen voor de Wereldbijeenkomst van Gezinnen, maakt Kerk in Nood (ACN) de balans op van het werk dat zij met en voor hen heeft verricht. De katholieke hulporganisatie steunt de bevordering en bescherming van het gezinsleven in verschillende delen van de wereld.
Formation of 26 couples and 52 young people of the Archdiocese of Bukavu on Pro-Life/Family in 2018

In het afgelopen jaar heeft Kerk in Nood meer dan 100 projecten goedgekeurd die specifiek gericht zijn op de ondersteuning van katholieke gezinnen in landen variërend van Burundi tot Venezuela, met bijna 3,5 miljoen euro.

Indiase ‘onaanraakbaren’
In sommige gevallen neemt deze hulp de vorm aan van het bevorderen van de waardigheid van verstotenen. De katholieke Kerk in het bisdom Hazaribag, in het noorden van India, bestaat bijna uitsluitend uit leden van de Dalit-gemeenschap. Zij worden nog steeds als ‘onaanraakbaren’ beschouwd in het Indiase kastensysteem, dit streng hiërarchische systeem van de samenleving dat in 1950 officieel werd afgeschaft maar nog steeds van kracht is. De boodschap van Christus, dat allen gelijke waardigheid hebben als zonen en dochters van God, geneest en sterkt deze gemeenschappen.

Met steun van donateurs van Kerk in Nood heeft het bisdom een Centrum voor Gezinsbegeleiding opgezet dat werkt met gezinnen in verschillende levensfasen. “Ons programma helpt echtparen, weduwen en weduwnaars, bejaarde ouders en gezinnen om hun gezins-, gemeenschaps- en persoonlijk leven te vernieuwen. Hun liefde en geloof in God en voor de Kerk is vergroot. Hartelijk dank voor alle financiële en gebedsmatige steun die u verleent aan onze gelovigen in Hazaribag. Wij en de families van ons bisdom zijn u eeuwig dankbaar voor uw vrijgevigheid”, aldus zuster Blessy, die het project helpt coördineren.

Congo: gezinnen in de bush
Ondertussen zou de Kananga-regio van de Democratische Republiek Congo een paradijs kunnen zijn, ware het niet dat de menselijke conflicten de samenleving verscheuren. Priester Louison Kuenda, de lokale projectpartner in het bisdom Luebo, legt uit dat “conflicten enorme schade hebben aangericht: 85 scholen en 30 gezondheidscentra zijn in brand gestoken of verwoest, en verschillende dorpen zijn platgebrand! Duizenden gezinnen leven nog steeds in de bush omdat hun huizen verwoest zijn.”

De Diocesane Commissie voor Pastorale Zorg is opgericht om deze gezinnen te steunen. Zij reikt de helpende hand aan gezinnen die in de rimboe leven, te bang om naar huis te gaan, en probeert vluchtelingen ervan te overtuigen terug te keren en te helpen bij de wederopbouw. Ook traint het mensen en gezinnen in conflictoplossing en vreedzaam samenleven. Op zoek naar een manier om de gezinnen beter te bereiken, wendde de Kerk zich tot Kerk in Nood, dat drie motorfietsen leverde, één voor elke pastorale regio. “Zonder een efficiënt vervoermiddel dat is aangepast aan onze wegen, zouden we onze doelen niet kunnen bereiken en zijn we niet in staat de families in nood te helpen”, legt pater Louison uit.

Bescherming tegen cultuur van dood
Een heel andere aanpak wordt door de Kerk in Oost-Europa gehanteerd. Weinig landen hebben de cultuur van de dood zo hardnekkig bevorderd als de Sovjet-Unie, en de gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar in landen als Wit-Rusland. Daar stijgt het aantal abortussen, drugsverslaafden en zelfmoorden, ook onder jongeren. Geconfronteerd met deze situatie realiseerde de lokale Kerk zich dat zij haar gezinnen bescherming moest bieden tegen wat paus Franciscus ideologische kolonisatie heeft genoemd.

In het bisdom Minsk-Mohylev werd een Raad van deskundigen inzake leven en gezin opgericht. Deze deskundigen houden zich bezig met de verdediging van het leven en het gezin, het doorlichten van wetsontwerpen op anti-gezinsbeleid, het adviseren van kerkelijke en staatshoofden over opkomende trends en wettelijke normen, en het verspreiden van informatie via algemene en katholieke media, om de samenleving op de hoogte te houden. Donateurs van Kerk in Nood helpen in transportkosten, aanschaf van IT-apparatuur en het drukken van gepubliceerd materiaal.

Het zijn lokale projecten, gericht op specifieke lokale behoeften, maar Kerk in Nood ziet ze als onderdeel van dezelfde strijd. “De cultuur van de liefde heeft onze steun nodig. Het is van vitaal belang voor het bestaan van het gezin. Als we ons niet inspannen om onze kinderen en jongeren, het huwelijk en het gezin te beschermen en te verdedigen, dan zal een vloed van kwaad de fundamenten wegvagen”, zegt pater Martin Maria Barta, geestelijk assistent van ACN Internationaal.