fbpx

Literatuur voor catechese arme parochies Karachi

Project
De boekwinkel van de Zusters van St. Paulus ligt als een oase in een van de drukste winkelstraten van Karachi, de een havenstad met 18 miljoen inwoners in het zuiden van Pakistan.
20120127Pakistan008

 

De boekwinkel van de Zusters van St. Paulus ligt als een oase in een van de drukste winkelstraten van Karachi, de voormalige hoofdstad van Pakistan en nu een havenstad met 18 miljoen inwoners in het Zuiden van Pakistan. De zusters, een Italiaanse en vier Pakistaanse religieuzen, bieden een breed scala aan van religieuze literatuur en andere voorwerpen – Bijbels, heiligenprentjes, Misgewaden, rozenkransen, ansichtkaarten, eerste H. Communieboeken voor kinderen, christelijke CD’s en DVD’s. Buiten raast het verkeer langs – fel gekleurde bussen zonder deuren denderen voorbij, gemotoriseerde rickshaws banen hun weg door het verkeer, mopeds, auto’s, ezelwagens – alles bij elkaar een onvoorstelbaar kabaal. De scherpe rook slaat op je keel. Gebaarde mannen zitten op het trottoir voor hun winkels, terwijl anderen aan de winkelruiten voorbij schuiven. Zo’n duidelijk zichtbare aanwezigheid van een christelijke vestiging is gevaarlijk in Pakistan. In het verleden hebben er al eens aanslagen plaatsgevonden. Zuster Daniela Baronchelli, die afkomstig is uit Brescia in Italië, denkt niettemin dat het goed is dat de winkel op een dergelijke openbare plek is gevestigd. "Hier is de winkel voor iedereen open en iedereen kan binnenkomen", vertelt ze ons, maar tegelijkertijd erkent ze wel: "Wij leven in groot gevaar". Toch laten de zusters zich niet intimideren en zij gaan ondanks alles door.

Natuurlijk zijn de meeste klanten van de boekhandel christenen. Zij kopen vooral Bijbels en catechismussen. De zusters hebben echter opgemerkt dat de armoede steeds meer toeneemt en dat er als gevolg daarvan steeds minder boeken worden gekocht. De situatie wordt steeds ernstiger. Natuurlijk zijn de christenen daar altijd arm geweest, maar nu is er sprake van grote teruggang, zo vertelt ons de 80-jarige zuster. En verdrietig voegt zij eraan toe: "Onze christenen staan heel stevig in hun geloof, maar veel mensen zijn vermoeid. De moeders moeten werken, de vaders worden als overtollige arbeidskrachten weggestuurd uit de fabriek. En er is zoveel geweld, zoveel mensen worden zonder reden vermoord. Alleen God weet wat er van dit land, Pakistan, zal worden", besluit ze. De enige reden tot hoop voor haar is dat de Pakistaanse christenen ondanks alles standvastig blijven geloven in het Woord en in wat God leert. En zij zijn ook bereid om zich daarvoor vele opofferingen te getroosten. Vorig jaar, toen een islamitische religieuze leider er voor pleitte de Bijbel in Pakistan tot verboden boek te verklaren, zijn vele gelovigen naar de winkel gekomen om Bijbels te kopen en ze aan hun armere medechristenen cadeau te doen, zodat ook zij een eigen exemplaar van de Bijbel zouden hebben als dat verbod er zou komen.

 

Zuster Daniela en haar medezusters hebben hun leven eraan gewijd de Blijde Boodschap van het Evangelie aan anderen bekend te maken. "Kerk in Nood" heeft hen in het verleden al eens geholpen. Zuster Daniela heeft haar dankbaarheid aan "Kerk in Nood" geuit -maar niet zozeer voor de financiële steun als wel voor de "liefdesgemeenschap" die ons verenigt, zegt zij. "Jullie helpen christenen in het geloof te groeien. Jullie zijn in onze harten."

 

De zusters van St. Paulus hebben niet alleen een boekhandel, maar zij gaan ook naar de parochies, de dorpen en de katholieke scholen om Bijbels en godsdienstige boeken uit te delen. Dit apostolaat van de media is heel erg belangrijk. Maar de moslims staan daar zeer vijandig tegenover, omdat zij de zaken die er worden verkocht als "anti-islamitisch" beschouwen, vooral de prentjes en films. Toch zijn deze uiterst belangrijk voor het pastorale werk omdat zeer velen in Pakistan kunnen lezen noch schrijven.

 

En dus gaan de zusters door ondanks de problemen, want de katholieke gelovigen hebben geestelijk voedsel nodig om hen te helpen trouw te blijven aan Christus en Zijn Kerk, en troost en gezondheid en kracht te halen uit Gods Woord in een zeer islamitische omgeving, waar hun leven in gevaar is. De zusters hebben zich tot `Kerk in Nood` gewend voor steun zodat zij Bijbels en ander catechetisch materiaal kunnen brengen naar enkele zeer arme parochies van het aartsbisdom van Karachi. Wij hebben hun 5000 euro beloofd.

 

Projectcode: 328-01-89

 

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.