“Libanezen kunnen rekenen op onze hulp”

donderdag, 13 augustus 2020
Nieuws
Kerk in Nood financiert voedselpakketten voor de overlevenden van de explosie in Beiroet. In een interview geeft Regina Lynch, directeur projecten, uitleg over de situatie en over andere plannen voor hulp aan het zwaar getroffen land.
Food parcels for survivors of the explosion in Beirut August 2020

Kerk in Nood (ACN) werkt al tientallen jaren samen met tal van verschillende projectpartners in Libanon – vooral op het gebied van pastorale zorg en hulp aan vluchtelingen. Dit is een groot voordeel gebleken in de nasleep van de recente catastrofale explosie in de haven van Beiroet. ACN heeft onmiddellijk 250.000 euro aan noodhulp gestuurd aan christelijke families, van wie er velen echt honger lijden. Er is nog veel meer te doen. Zo is bijvoorbeeld de christelijke wijk van Beiroet zwaar beschadigd. Tobias Lehner sprak met Regina Lynch, directeur projecten van ACN International, over de situatie in Beiroet en over wat de organisatie nog meer gaat doen.

Welk nieuws hoort u van de projectpartners in Beiroet? Wat is de situatie in de stad?
Beiroet verkeert in een crisis. Er is nauwelijks elektriciteit en op sommige plaatsen zijn er geen communicatiemiddelen (telefoon, internet, enz.). Zo’n 90.000 woningen en huizen zijn vernield of beschadigd. De internationale hulp van 297 miljoen dollar die zondag is beloofd, blijft ver achter bij wat nodig is om het door de explosie getroffen district weer op te bouwen.

Wat doet de plaatselijke Kerk om degenen die de ramp hebben overleefd te helpen?
Al voor de explosie hadden de katholieke patriarchaten (Maronitisch, Grieks-katholiek, Syrisch-katholiek, Armeens) in Libanon zich in een comité verenigd met lokale parochies en instellingen zoals Caritas, St. Vincent de Paul en de Pauselijke Missie Verenigingen om te zien hoe ze de Christenen kunnen helpen die al te maken hadden met een stijgende inflatie, gekoppeld aan een stijgende werkloosheid. Veel gezinnen stonden op de rand van hongersnood en veel Christenen hadden het er al over om het land te verlaten.

Aangezien er al een plan voor de verdeling van de hulp was opgezet, betekent dit nu dat de Kerk in een goede positie verkeert om de hulp die door buitenlandse NGO’s wordt verstrekt, bijvoorbeeld voedsel, medicijnen en dekens, te verdelen. Het is inspirerend om te zien welke rol de katholieke jongeren spelen bij de verdeling van de noodhulp.

Voor welk doel wordt de hulp van Kerk in Nood gebruikt?
De eerste hulp van 250.000 euro zal worden gebruikt voor de levering van voedselpakketten aan 5.000 gezinnen, waarvan de meeste door de explosie zijn getroffen, maar ook aan Libanese en gevluchte Christenen die al voor de explosie moeite hadden om te overleven. Enkele van de belangrijkste graansilo’s van Libanon werden door de explosie vernietigd, wat resulteert in nog hogere voedselprijzen. De pakketten zullen worden verdeeld door onze christelijke partners, zoals zustercongregaties die dispensaria runnen, door opvangcentra voor vluchtelingen, enz. In alle gevallen hebben zij te maken met een breed spectrum van mensen – arme Libanezen, vluchtelingen, bejaarden, mensen van diverse achtergronden.

Welke andere hulpacties is Kerk in Nood van plan?
Zo’n 80% van het christelijke district Achrafieh behoort tot de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door de explosie. Het deel van het district dat het dichtst bij de haven ligt is verdwenen. Honderden christelijke families hebben hun huizen en levensonderhoud verloren. Talrijke katholieke ziekenhuizen en apotheken zijn dringend aan reparatie toe, zodat ze kunnen blijven functioneren. Talloze kerkstructuren zijn verwoest of zwaar beschadigd, zoals de Maronitische van Sint-Joris, verschillende parochiekerken, de provincialaatshuizen van diverse congregaties in het Midden-Oosten, kloosters. Kerk in Nood werkt samen met onze lokale kerkpartners om te zien welke van deze noden onmiddellijk kunnen worden aangepakt en welke daarna, in de maanden voor de winter begint. Christenen in Libanon mogen er zeker van zijn dat ze kunnen rekenen op de gebeden en financiële steun van de weldoeners van Kerk in Nood.