fbpx

ACN activeert noodplan voor katholieke scholen in Libanon

maandag, 14 maart 2022
Nieuws
De internationale stichting Kerk in Nood  (ACN) heeft de lancering aangekondigd van een grootscheepse campagne voor katholieke scholen in Libanon. Door de economische crisis in het land bloeden veel onderwijsinstellingen die verbonden zijn met de katholieke Kerk leeg. Duizenden kinderen dreigen daardoor zonder onderwijs te komen zitten.
ACN-20220114-122757 Libanon

“Libanon heeft te lijden onder de ernstigste devaluatie van zijn munt in de geschiedenis. Er is massale emigratie, en sociale basisvoorzieningen vallen uit elkaar”, verklaart Philipp Ozores, algemeen secretaris van Kerk in Nood, na een bezoek aan het land. “Dit vormt de grootste bedreiging voor de christelijke aanwezigheid in de afgelopen decennia”. Libanon is het enige land in het Midden-Oosten met een aanzienlijke christelijke gemeenschap, na de massale uittocht van christenen uit Irak en Syrië.

Scholen redden van sluiting
Het doel van de campagne is meer dan 90 scholen van onmiddellijke sluiting te redden, waaronder 61 scholen in plattelandsgebieden en arme buurten van Beiroet en 19 technische scholen in crisis verspreid over het hele land. ACN heeft een hulppakket van bijna 1,5 miljoen euro goedgekeurd. De hulp is een antwoord op de oproep van aartsbisschop Joseph Spiteri, apostolisch nuntius in Libanon, gericht aan katholieke hulporganisaties uit de hele wereld. “Als we nu niet in actie komen, zal deze vreselijke en aanhoudende crisis ertoe leiden dat duizenden kinderen zonder onderwijs komen te zitten, en zal dit nog meer christelijke gezinnen aanmoedigen om te emigreren”, aldus Philipp Ozores.

Onderwijs bolwerk tegen extremisme
Bovendien, voegt de secretaris-generaal van Kerk in Nood eraan toe, zou een belangrijke pijler van sociale en culturele cohesie, in een toch al gefragmenteerd land, verloren gaan. Katholieke scholen in Libanon staan open voor iedereen, en in regio’s met een moslimmeerderheid is tot 90% van de leerlingen Moslim. “De kerk in Libanon stimuleert al generaties lang onderwijs voor Moslims en Christenen. Dit heeft een positief effect gehad op de mentaliteit van veel Libanezen en fungeert als een bolwerk tegen het soort religieus fanatisme en extremisme dat we in andere delen van de Arabische wereld hebben gezien.”

Amper schoolgeld en overheidssteun
Tot ongeveer twee jaar geleden werd het schoolgeld betaald door de gezinnen, maar het onderwijzend personeel werd gefinancierd door de regering. Door de financiële en economische crisis kunnen ouders het schoolgeld niet meer betalen en heeft de Libanese regering haar deel al geruime tijd niet meer betaald. In sommige gevallen hebben scholen het al vier jaar zonder overheidssteun moeten stellen en kunnen ze hun leraren niet meer betalen. “Het risico is groot dat ze gedwongen worden te sluiten”, zegt Ozores.

Studiebeurzen
In een eerste fase heeft Kerk in Nood toegezegd meer dan 90 scholen te steunen via 12 hulpprogramma’s . Een deel van deze steun zal worden verleend in de vorm van studiebeurzen voor leerlingen uit de meest kwetsbare gezinnen. Het aandeel varieert van 25% tot 70% van het totale aantal leerlingen, afhankelijk van de school. Hierdoor worden gezinnen ontlast die momenteel als gevolg van de crisis hun schoolgeld niet kunnen betalen.

Noodhulp aan leraren
Een ander onderdeel is noodhulp voor leraren en leden van het administratief personeel van de school. Het doel is om het verlies in reële waarde van hun salarissen als gevolg van de devaluatie van de lokale munt te compenseren en zo de druk om te emigreren te verminderen. “Het bieden van een stabiel salaris aan het personeel van deze kerkelijke instellingen is een van de pijlers van de ACN-programma’s”, legt Philipp Ozores uit. Meer dan 2.000 leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs hebben Libanon de afgelopen maanden verlaten, op zoek naar een baan in Europa of in de Arabische Golf. Het huidige gemiddelde salaris voor een schoolhoofd is gedaald van zo’n 900 euro naar slechts 40 euro per maand. Dankzij de hulp van Kerk in Nood kunnen leerkrachten zich de basisbehoeften veroorloven die op dit moment onbereikbaar zijn, zoals brandstof om naar school te rijden. Sommige scholen werken niet volgens een vijfdaags systeem en in sommige gevallen mag het personeel ter plaatse slapen om de kosten te drukken.

Enkele jaren geleden was de hulp van kerk in Nood aan Libanon vooral gericht op het ondersteunen van christelijke vluchtelingen uit de Syrische burgeroorlog. In 2020 en 2021 heeft de organisatie haar hulp voor de restauratie van katholieke gebouwen in Beiroet, na de explosie in de haven, aanzienlijk verhoogd, evenals de noodhulp voor kwetsbare gezinnen. Kerk in Nood zal op deze gebieden hulp blijven bieden en pastorale en spirituele steun bieden om de christenen in Libanon te versterken en hoop te geven, vooral de jongeren, maar ook priesters, seminaristen en leden van religieuze ordes.