“Aanhouding Maronitische aartsbisschop boodschap Hezbollah”

donderdag, 21 juli 2022
Nieuws
In Libanon is maandag de Aartsbisschop van Haifa en Jeruzalem, Moussa el-Hage, bij de grensovergang aangehouden op weg naar zijn terugkeer in het land. De actie lijkt een boodschap van Hezbollah, dat niet bij is met de oproepen van de Maronitische patriarch Béchara Raï voor een onpartijdig staatshoofd.
ACN-20160518-40653 mgr. Moussa el-Hage

De tijdelijke aanhouding van de aartsbisschop in Nakoura heeft geleid tot grote verontwaardiging in de Maronitische gemeenschap. De aartsbisschop werd door de veiligheidstroepen gearresteerd bij de grensovergang Ras Naqoura, die gereserveerd is voor geestelijken en het diplomatiek corps. De bisschop werd, zoals gebruikelijk, geëscorteerd door een detachement van de internationale vredesmacht van de Verenigde Naties (UNIFIL).

Paspoort en telefoon in beslag genomen
Zijn paspoort en mobiele telefoon werden in beslag genomen, evenals het geld en medicijnen die hem waren toevertrouwd door de Libanezen die in 2000 naar Israël waren gevlucht. Vervolgens werd hij onderworpen aan een langdurig verhoor over zijn betrekkingen met de Libanese gemeenschap, die haar toevlucht in Israël had gezocht nadat het Israëlische leger zich had teruggetrokken uit de grensstrook die het tot mei 2000 controleerde.

Politiek signaal
De maatregelen blijken bevolen door een magistraat die dicht bij Hezbollah staat. Het voertuig werd namelijk onderschept op basis van een aanhoudingsbevel dat was uitgevaardigd door Fadi Akiki, een militaire onderzoeksrechter. Akiki, getrouwd met de nicht van de parlementsvoorzitter en leider van de Amal-beweging, heeft het verhoor van op afstand gevolgd vanuit Beiroet. Zowel het tijdstip als het nooit eerder geziene karakter van de zaak wekken de indruk dat Hezbollah een boodschap heeft willen sturen aan de Maronitische patriarch Béchara Raï. Het incident heeft alle kenmerken van een politieke aangelegenheid, nadat de Maronitische Patriarch de kritiek op Hezbollah heeft opgevoerd en heeft aangedrongen op een “onpartijdige” kandidaat voor het volgende staatshoofd.

Humanitair bezoek
De aartsbisschop protesteerde met klem tegen de aanhouding en voerde aan dat zijn opdracht louter humanitair was en erin bestond families die door de oorlog van elkaar gescheiden waren, in staat te stellen contact te houden, in de hoop ooit naar het land te kunnen terugkeren en de geboorten van hun kinderen te registreren (een recht dat hun ontnomen is, maar dat van fundamenteel belang is voor de erfopvolging). De aartsbisschop kon zijn reis slechts voortzetten na tussenkomst van de maronitische patriarch en de hoogste gerechtelijke autoriteiten van het land. Wel werd hij gedagvaard om vandaag voor de militaire rechtbank te verschijnen. Naar verluidt zou de maronitische patriarch de bisschop ook hebben gevraagd niet in te gaan op de dagvaarding van de militaire rechtbank.

Bron: AsiaNews