fbpx

Levensonderhoud 27 Sloveense Karmelietessen

Project
In het klooster van Sint Jozef in Breznica Djakovacka leiden 27 Karmelietessen een leven in stilte en gebed in de geest van de Heilige Teresa van Avila. Hun leeftijd loopt uiteen van 26 tot 80 jaar en hun roeping bestaat uit gebed voor de wereld.
ACN-20151222-33890

Dit jaar was er een bijzondere reden tot blijdschap toen op 15 April 2018 de jonge Zuster Marija Ana van de Goddelijke Voorzienigheid haar plechtige belofte aflegde. Bij het uitspreken van haar eeuwige gelofte zei zij “ Hiermee neem ik de beslissing Jezus Christus, de Bruidegom, te volgen tot aan mijn dood in deze Teresia gemeenschap toegewijd aan de Meest Gezegende Maagd Maria van de Berg Karmel”. De Eucharistieviering werd geleid door Aartsbisschop Djuro Hranic van het bisdom Djakovo-Osijek, bijgestaan door 11 priesters. De ontroerende ceremonie werd opgeluisterd met het gezang van priesterstudenten van het bisschoppelijk seminarie. Toen de jonge zuster vanachter het scherm op het priesterkoor haar familie kwam begroeten, kwamen er tranen.

In zijn preek herinnerde de aartsbisschop alle aanwezigen eraan dat het Jezus zelf is die het initiatief neemt tot iedere roeping; het is Jezus die roept. De betreffende gelovige beantwoord eenvoudig deze roep. De zusters van de Karmel hebben alles verlaten om Jezus te kunnen volgen; hun handen zijn leeg en zij hebben zich volledig toevertrouwd aan de Goddelijke Voorzienigheid. Al 30 jaar lang zorgt de Voorzienigheid goed voor hen, mede dankzij de milde gaven van onze weldoeners.

Ondanks het feit dat Kroatië in 2013 toetrad tot de Europese Unie hebben de zusters daar geen enkel voordeel bij gehad. Ofschoon zij zeer bescheiden leven, stijgen ook voor hen de prijzen. Als contemplatieve zusters wonend in een slotklooster zijn de mogelijkheden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien heel beperkt. Vooral als er medicijnen of medische hulp nodig zijn, wordt dat heel moeilijk.

Helpt u mee in hun levensonderhoud voorzien? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 441-06-39. Uw gift gaat naar de zusters in Osijek of naar soortelijke projecten in de regio.