fbpx

“Last opvang Syrische vluchtelingen ondraaglijk”

dinsdag, 19 juni 2018
Nieuws
Voor Libanon is de last van de opvang van Syrische vluchtelingen ondraaglijk. Maronitische bisschoppen pleiten voor een waardige terugkeer naar veilige gebieden in Syrië.
DSC_0201

“Libanon kan niet langer de last dragen van het verwelkomen van alle Syrische vluchtelingen die de oorlog ontvluchten”, aldus pr. Paul Karam, directeur van Caritas Libanon. Doordat de humanitaire crisis al meer dan zeven jaar aanhoudt, raken de Libanezen volgens de priester steeds meer afgemat. “In tegenstelling tot Jordanië en Turkije heeft Libanon aanzienlijke verliezen geleden in economisch en sociaal opzicht, zo erg zelfs dat het hele systeem zou kunnen instorten.” Om de noodsituatie op te lossen en een toekomst voor het land en de regio te garanderen, is het volgens Karam noodzakelijk dat de internationale gemeenschap een echt vredesproces bevordert: “Een proces dat waardig en oprecht is, want het zijn altijd de zwakken die de prijs betalen. We moeten verantwoordelijk te werk gaan voor vrede, met respect voor iedereen.”

Aantallen
In januari zei een Libanese minister dat het aantal Syrische vluchtelingen in Libanon was gedaald tot minder dan een miljoen. Volgens de Verenigde Naties is de situatie echter gecompliceerder dan dat en zijn de vluchtelingen momenteel kwetsbaarder dan ooit. Driekwart van de vluchtelingen leeft van minder dan vier dollar per dag. Dit bedrag is niet genoeg voor basisbehoeften als voedsel en medicijnen. Bovendien heeft negen op de tien vluchtelingen geld geleend om te kunnen overleven en worden zij nu overweldigd door schulden. “Wij horen ook verhalen over vluchtelingen die naar Syrië willen terugkeren”, aldus pr. Karam, “Maar we hebben geen definitieve gegevens over hoeveel er daadwerkelijk zijn teruggekeerd. Uit persoonlijke observatie kunnen we hetzelfde aantal in het land zien. Een paar honderd vertrekken, maar tegelijk komt eenzelfde aantal binnen. De nood blijft ongeveer gelijk.” Op het hoogtepunt van de crisis ving Libanon bijna 2 miljoen vluchtelingen op. Zelfs als dit aantal 1 miljoen blijft, is dat gelijk aan een kwart van de bevolking.

Waardige terugkeer
Aan het einde van de jaarlijkse synode op 15 juni riepen leiders van de Maronitisch-Katholieke Kerk op tot een veilige en waardige terugkeer van Syrische vluchtelingen. De bisschoppen hopen dat de regering een "ondubbelzinnige positie" inneemt die niet door de diverse politieke partijen tegen elkaar wordt gebruikt. Ook mag de internationale gemeenschap volgens de bisschoppen het wapen van "angst" niet gebruiken om de terugkeer van vluchtelingen te blokkeren naar gebieden die veilig worden beschouwd. De Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen, Filippo Grandi, merkte onlangs echter op dat elk gesprek over de terugkeer van Syrische vluchtelingen prematuur is. “Veel van de vluchtelingen zijn bang voor het geweld dat ze kunnen tegenkomen als ze eenmaal thuis zijn. Wat iedereen wil is een politieke oplossing voor de oorlog in Syrië als voorwaarde voor repatriëring.”

Volgens priester Karam moet de internationale gemeenschap zich om die reden juist inspannen om “te garanderen dat de terugkeer plaatsvindt in veiligheid, vrede en met de mogelijkheid om een nieuw ​​leven en thuis te herbouwen.” In Libanon heeft het vluchtelingenprobleem volgens Karam tot een economische en sociale verzwakking geleid die zo groot is dat het land op het punt van instorten staat. "Libanon heeft gereageerd op de oproep van de paus en enorm veel gedaan om vluchtelingen te integreren en te beschermen, maar nu loopt het hele systeem gevaar", legt de Caritas-directeur uit. “Uit rapporten blijkt dat 80 procent van het Syrische grondgebied stabiel is, maar er zijn nog steeds geen serieuze terugkeerplannen. Daarom moedigen wij het vredesproces [in Syrië] opnieuw aan als de enige manier om het probleem op te lossen.”

Bron: AsiaNews