fbpx

Kinderbijbels en rozenkransboekjes voor de kinderen in Carúpano (Venezuela)

Project
In Venezuela is 94.3% van de bevolking Christen, en 85% is katholiek. Desalniettemin verliepen de betrekkingen tussen der Katholieke Kerk en de regering van Venezuela de laatste jaren niet erg soepel. Onder het bewind van Hugo Chavez waren er veel aanvall
venezuela_2015

In Venezuela is 94.3% van de bevolking Christen, en 85% is katholiek. Desalniettemin verliepen de betrekkingen tussen der Katholieke Kerk en de regering van Venezuela de laatste jaren niet erg soepel. Onder het bewind van Hugo Chavez waren er veel aanvallen op individuele geestelijken van de Kerk en op de bezittingen van de Kerk – met inbegrip van nationalisatie daarvan in sommige gevallen. Chãvez – die naar eigen zeggen Fidel Castro als voorbeeld had – beschuldigde de Kerk herhaaldelijk ervan dat zij de mensen zou manipuleren en in politieke kwesties tussen beide kwam – iets wat door de waarnemers van de Kerk werd gezien als een reactie op het feit dat de Kerk werd geacht sympahtiek te staan tegenover de oppositie.

 

Armoede is een uitdaging
Het zogenaamde "Socialisme van de 21ste eeuw" dat Chãvez had verkondigd, functioneerde aanvankelijk voornamelijk als een markteconomie, maar viel later steeds meer op door de dominante rol van de ondernemingen die eigendom waren van de staat. De opvolger van Chãvez, Nicolas Maduro, gaat met hetzelfde economische beleid verder op de ingeslagen weg. Ondanks de enorme olierijkdommen is Venezuela tegenwoordig nog altijd een arm land, en het aantal mensen dat leeft in extreme armoede (d.w.z. met minder inkomen dan 1.25 Am. dollars per dag) is het voig jaar gestegen tot driekwart van de bevolking. Een derde van het nationale economische product van het land komt van de door de staat gerunde olieproductie, daarnaast leven mensen in sommige kustgebieden – zoals het bisdom Carúpano – ook deels van de visserij en toerisme. De wijdverspeide armoede is zo een uitdaging voor de katholieke Kerk, die de mensen zowel materieel als geestelijk probeert te helpen.

 

Kinderbijbels en rozenkransboekjes
Het bisdom Carúpano, dat officieel pas in het jaar 2000 door Paus Johannes Paulus II is gesticht, heeft een hoog percentage kinderen. Dientengevolge hecht bisschop Jaime José Villarroe bijzonder belang aan het geloofsonderwijs aan kinderen, en is hij verheugd dat dit aspect zo sterk ontwikkeld is in zijn diocees. Hier in Carúpano heeft de Kerk al eerder gewerkt met publicaties van Kerk in Nood. De catechese werd zo verrijkt met teksten met afbeeldingen van het leven van Jezus en Maria en met boekjes met op een toegankelijke en kindvriendelijke manier gepresenteerde basisgebeden van het katholieke geloof. Nu vraagt de bisschop om extra exemplaren – 10.000 exemplaren van de Kinderbijbel van Kerk in Nood (9.300 euro), 10.000 exemplaren van de Kindercatechismus (12.300 euro) en nog eens 10.000 exemplaren van het Rozenkransboekje (3.500 euro); daarnaast nog eens 200 posters – om te worden verdeeld over de 22 parochies en vijf vicariaten van zijn bisdom. Deze publicaties zullen ook worden gebruikt voor de jongerendagen van het bisdom. Met uw steun kan zo elk kind in Carúpano een exemplaar van de Kinderbijbel krijgen.

 

Projectcode: 239-08-89

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.