fbpx

Kerkleiders Pakistan waarschuwen voor hongersnood en epidemieën

dinsdag, 20 september 2022
Nieuws
Emergency help to Flood Victims, Sindh Province Cities, 2022

Te midden van de rampzalige overstromingen in Pakistan benaderen veel mensen parochies op zoek naar hulp. “Mensen waarderen de kerk als een betrouwbare plaats waar ze terecht kunnen voor noodhulp”, zeiden drie Pakistaanse bisschoppen op een persconferentie georganiseerd door Kerk in Nood.

Aartsbisschop Benny Travas, uit Karachi, in het zuiden van Pakistan, benadrukt dat de kerk helpt zonder te kijken naar etnische of religieuze banden. Dit is helaas niet altijd vanzelfsprekend. De bisschop meldt dat leden van minderheden, vooral Christenen en Hindoes, bij hulpverleningspunten zijn afgewezen en naar de kerk zijn verwezen. “Deze mentaliteit van discriminatie overheerst overal,” bevestigen de andere bisschoppen.

Bezorgdheid over hongersnood en ziekte
De overstromingen hebben niet alleen de huizen van de mensen afgenomen, maar ook hun levensonderhoud, meldt bisschop Samson Shukardin van Hyderabad. Nu de winter nadert, wordt hongersnood dan ook een reële bedreiging, vooral omdat de plattelandsgebieden bijzonder zwaar zijn getroffen: “De afgelegen gebieden zijn niet beschermd tegen overstromingen, alleen de grote steden”, zegt hij.
Volgens aartsbisschop Travas is er ook sprake van ernstige ziekten: “Dengue koorts en cholera verspreiden zich. De ziekenhuizen zijn overweldigd en sturen mensen weg.” Het ontbreekt onder meer aan muskietennetten om mensen tegen besmetting te beschermen. De aartsbisschop zegt ook te hebben gehoord dat apotheken de levering van medicijnen tegenhouden, waardoor de prijzen nog verder stijgen.

Grote solidariteit ondanks gebrek aan overheidssteun
Een troost in de zeer moeilijke situatie is de grote bereidheid tot hulp, zowel van de internationale gemeenschap als van de Pakistaanse bevolking, aldus bisschop Khalid Rehmat, apostolisch vicaris van Quetta, in het westen van Pakistan: “De mensen zijn arm, maar gul”. Deze hulp is des te noodzakelijker omdat de hulp van de overheid niet voldoende is gebleken. Volgens aartsbisschop Travas heeft de regering aan elk gezin in de zwaar getroffen provincie Sindh ongeveer $ 100 noodhulp beloofd. Dit is echter “werkelijk niets vergeleken met de verliezen die zij hebben geleden”.
De drie bisschoppen zeggen dat de grootste behoeften momenteel bestaan uit voedsel, medicijnen, tenten en muskietennetten, en zij bedanken Kerk in Nood, dat onmiddellijke hulp heeft geboden, waaronder hulppakketten voor 5000 van de zwaarst getroffen gezinnen.

Kleine minderheid, grote impact
Hoewel Christenen minder dan twee procent van de bevolking van Pakistan uitmaken, slaagden zij er zeer snel in een groot steunprogramma op poten te zetten. “De Christenen in Pakistan hebben een groot geloof”, benadrukt bisschop Rehmat, “ze weten dat we al deze moeilijkheden kunnen overwinnen.”
De ergste moessonoverstromingen in 30 jaar, die half juni begonnen, hebben grote delen van Pakistan verwoest. Zes miljoen mensen zijn door de ramp getroffen en er zijn officieel meer dan 1.500 doden geregistreerd.

Klik hier om hulp te geven aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan