fbpx

Kerk Latijns-Amerika bestrijdt politieke corruptie

donderdag, 14 december 2023
Nieuws
Met de steun van Kerk in Nood (ACN) wil de Academie van Katholieke Leiders mensen opleiden om politieke verantwoordelijkheden op zich te nemen.
School for catholic leadership, 2022

Het jaar 2023 is van grote invloed op de toekomst van de Latijns-Amerikaanse politiek. Op de verkiezingskalender stonden algemene verkiezingen in Paraguay, Argentinië en Guatemala en parlementsverkiezingen in Chili en Peru. In democratische landen hebben verkiezingen grote gevolgen voor de economie, veiligheid, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten van de burgers.

In Latijns-Amerika vermijden christenen echter betrokkenheid bij de politiek en zijn ze terughoudend om zich politiek en economisch in te zetten voor de samenleving. Volgens Jose Antonio Rosas, directeur-generaal van de Academie van Katholieke Leiders, komt dit voort uit een misverstand over het geloof bij veel katholieken.

“Het idee dat de politiek corrumpeert, heeft geleid tot een situatie waarin zelfs landen met veel katholieken, zoals op het Amerikaanse continent, verstoken zijn van politici die de christelijke waarden kunnen weerspiegelen” legt hij uit. “Natuurlijk corrumpeert de politiek soms. Maar juist daarom hebben we toegewijde politici nodig met een christelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Als we resultaten willen, moeten we meespelen, moeten we meedoen”, zegt Rosas. “Een goed christen moet een goede burger zijn en de politiek is het ideale middel om het algemeen welzijn van de hele gemeenschap te bevorderen.”

Veel demonstraties tegen regeringen
Volgens de directeur van de Academie wordt Latijns-Amerika geconfronteerd met een aantal problemen. De vele demonstraties die overal in de regio gehouden worden, weerspiegelen een diepere sociale crisis. Toch zijn er maar weinig christelijke leiders. Rosas betreurt deze afwezigheid en wijst erop dat politici met een meer atheïstische overtuiging vaak succes hebben met hun oproepen tot sociale revoluties, die uiteindelijk uitmonden in anarchie. “Alleen met een actieve deelname aan de politiek kunnen we een positieve verandering in de samenleving bewerkstelligen”, benadrukt hij.

“Meededogen nodig”
Training in de katholieke sociale leer is cruciaal voor katholieke leiders. Rosas benadrukt dat deze training zich niet beperkt tot het bestuderen van theorie, maar ook gewetensvorming inhoudt, om van mensen barmhartige Samaritanen te maken. “Handboeken kunnen zeer nuttige hulpmiddelen zijn, maar je hebt mededogen nodig als je geconfronteerd wordt met menselijk lijden”, zegt Rosas. Dit is volgens hem de sleutel tot verandering.

De Academie van Katholieke Leiders probeert het belang van een persoonlijke relatie met Jezus te benadrukken, zonder een ideologie of een specifieke morele code op te leggen: “Leken-katholieken moeten zich inzetten voor de politiek met een kracht die alleen uit gebed kan komen. Alleen dan zullen ze het offer aankunnen om hun comfortzone te verlaten, om hun leven te geven voor een ideaal, voor het geloof, zonder dat dat geloof verloren gaat”, zegt Rosas. “Omdat politiek tot isolement kan leiden en om niet gemanipuleerd te worden, is de steun van de gemeenschap cruciaal.”

Rosas zegt dat hij Kerk in Nood (ACN) dankbaar is voor de steun die het project heeft gekregen door bijdragen voor 12 opleidingsscholen met het basisprogramma: “Deze training is vooral relevant voor mensen die in afgelegen en perifere gebieden wonen, waar we sociale betrokkenheid proberen te stimuleren. Dankzij de Academie hebben veel mensen besloten om de politiek in te gaan en bij te dragen aan het grotere goed van de gemeenschap.”