fbpx

Kerk in Xinjiang niet verwoest, maar onbruikbaar

donderdag, 25 maart 2021
Nieuws
De katholieke kerk van het Heilig Hart in het Chinese Yining (Xinjiang), die de lokale autoriteiten in februari jongstleden wilden afbreken, staat er dankzij druk van buitenaf nog steeds. Gelovigen kunnen er vooralsnog echter geen gebruik van maken.
20210326 Kerk Heilig Hart Yining

De katholieke nieuwssite AsiaNews meldde eerder dat de kerk op 19 februari zou worden gesloopt, ondanks dat het over alle wettelijke vergunningen en vereisten beschikte. Als voornaamste rechtvaardiging voor de inbeslagneming en vernietiging van het eigendom, voerden de plaatselijke autoriteiten aan dat de kerk “te zichtbaar” zou zijn. Dat de kerk langs een weg ligt die van de stad naar de luchthaven leidt, in een gebied dat voor stadsontwikkeling is bestemd, maakt ook dat de regering de grond wil exploiteren voor commerciële activiteiten.

Druk op lokale autoriteiten
Een lid van de gemeenschap van gelovigen vertelde AsiaNews: “Wij danken God en u: het artikel dat u hebt gepubliceerd heeft enige druk uitgeoefend op de plaatselijke autoriteiten. Zo zijn ze gestopt en hebben ze het niet vernietigd.” Of de publicatie de werkelijke reden is, betwijfelt AsiaNews: hoogwaardigheidsbekleders binnen de het Vaticaan zeggen dat het vaak beter is te zwijgen over geweld tegen de godsdienstvrijheid in China, omdat “het risico bestaat de situatie te verergeren.”

In dit geval lijkt de hebzucht en de vernielzucht van de lokale overheid eerder aan banden gelegd door een richtlijn van de centrale overheid. Die waarschuwde onlangs voor landinname om reacties van de bevolking te vermijden. Enkele dagen geleden nog heeft in Guangdong een boer zich in een openbaar kantoor opgeblazen, nadat de autoriteiten zijn land in beslag hadden genomen zonder passende compensatie.

Kerk blijft onbruikbaar
De kerk van Yining blijft wel onbruikbaar. In de eerste plaats omdat de gelovigen, vooruitlopend op de sloop, al het meubilair en decorum hebben weggehaald. Bovendien heeft de regering, die met de afbraak was begonnen, elektriciteit, water en andere diensten afgesloten. Voorlopig kan het heilige gebouw dus niet worden gebruikt. De plaatselijke overheid heeft eerder toegezegd de kosten voor restauratie van het gebouw te dragen. “Maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. En de parochianen wachten af…”, aldus een gelovige tegenover AsiaNews.

De kerk van Yining is niet de eerste die sloop riskeert. Allen al in Xinjiang zijn de afgelopen jaren ten minste vier andere kerken verwoest: in Hami, Kuitun en twee kerken in Tacheng. Voor alle kerken waren vergunningen afgegeven. Toch werden zij gesloopt en werd er geen compensatie betaald. Xinjiang staat in het westen vooral bekend om de onderdrukking van de Oeigoeren, een merendeels islamitische bevolkingsgroep die door de Chinese overheid onder het mom van anti-terrorisme in detentiecentra worden heropgevoed.

Bron: AsiaNews