Kerk in Nood verhoogt noodhulp aan Oekraïne tot 1,3 miljoen euro

donderdag, 10 maart 2022
Nieuws
De katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN), sinds 1953 actief in Oekraïne, heeft voor 300.000 euro aan extra steun toegezegd voor het land. De financiële hulp is bedoeld om bisdommen en religieuze ordes te steunen in gebieden die geraakt zijn door de gevechten of die juist te maken hebben met een toestroom van vluchtelingen.
Subsistence support for 52 Sisters of the Holy Family in Ukraine for 2022

Kerk in Nood begon haar steun aan de Oekraïense Christenen in ballingschap in 1953. Sinds het wettelijke herstel van de Kerk in 1990, na jaren van vervolging, steunt de pauselijke organisatie projecten die van cruciaal belang zijn voor de wederopbouw van het kerkelijk leven. Zo maken giften van donateurs de vorming mogelijk van maar liefst 900 priesterstudenten in Oekraïne. Ook draagt de organisatie bij aan het levensonderhoud en aan het werk van religieuze broeders en zusters die de armen en behoeftigen helpen met materiële, financiële en geestelijke hulp. Oekraïne is een van de landen die de afgelopen jaren de meeste hulp van Kerk in Nood heeft ontvangen. In 2020 ontving alleen India meer financiële steun.

“In deze tijd moet ACN zorgen voor de aanwezigheid van priesters en religieuze zusters bij hun volk, in de parochies, bij de vluchtelingen, in de weeshuizen, bij de ouderen en bij hen die voor de uitdaging staan om te overleven in een klimaat van stijgende kosten van levensonderhoud als gevolg van de oorlog”, zegt uitvoerend voorzitter Thomas Heine-Geldern, eraan toevoegend dat “mensen troost, kracht en steun nodig hebben. Deze onmiddellijke noodhulp-toezegging van ACN zal de katholieke Kerk in Oekraïne sterken in haar inzet om haar kudde te blijven dienen in het licht van materiële en economische oorlog.”

Met het uitbreken van het gewapende conflict zijn sommige Oekraïense projecten dringender dan ooit geworden. Kerk in Nood blijft in voortdurend contact met haar partners in Oekraïne en werkt ook nauw samen met andere organisaties die ter plaatse actief zijn. In een recent interview bedankte bisschop Stanislav Szyrokoradiuk van Odessa allen die sinds het begin van de oorlog hun steun hebben betuigd: “Ik ben erg dankbaar voor alle politieke steun en solidariteit. Ik wil in het bijzonder Kerk in Nood bedanken. Het was de eerste organisatie die mij vroeg: ‘Wat moeten we doen? Hoe kunnen we helpen?’ Dank u voor deze bereidheid om te helpen.”

Het sentiment wordt gedeeld door hulpbisschop Jan Sobilo van Charkov-Saporischschja, in het oosten van Oekraïne. “De stichting staat altijd achter ons. Als het ergste gebeurt, blijf ons dan alstublieft helpen”, en bisschop Pavlo Honcharuk van hetzelfde bisdom, die zetelt in de stad Kharkiv, die grote verwoestingen heeft gezien, stuurde een bericht aan Kerk in Nood, waarin hij zei: “We zijn erg dankbaar voor de mobilisatie van zoveel mensen, niet alleen in heel Oekraïne, maar ook daarbuiten. Ik wil in het bijzonder de weldoeners bedanken die, via Kerk in Nood, hun roeping vervullen om barmhartigheid en liefde te tonen. Ik dank u allen hartelijk, het hele Kerk in Nood team, alle medewerkers, vrijwilligers en weldoeners.”

Help de mensen in Oekraïne
Doneer via onze actiesite voor Oekraïne om per direct steun te verlenen via de priesters, religieuzen en leken die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen en die in het hele land inwoners en vluchtelingen helpen. Help de mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!