fbpx

Kerk in Nood helpt slachtoffers islamistisch extremisme

maandag, 22 augustus 2022
Nieuws
Als reactie op de ongekende aanvallen op Afrika door islamitische extremisten heeft Kerk in Nood (ACN) steun goedgekeurd voor een bedrag van meer dan acht miljoen euro aan slachtoffers van extremisme.
Facebook cover Extremisme

“Afrika bevond zich in 2020 op een schrijnende Via Dolorosa en werd het ‘continent van de martelaren’ genoemd. Het geweld tegen Christenen, hun verdrijving en aantal moorden zijn dramatisch toegenomen. Ik hoop dat de hulp die wij bieden het lijden van de mensen zal verzachten en hen in staat zal stellen een beetje hoop te ervaren,” verklaarde Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van ACN.

De afgelopen jaren zijn Christenen in veel landen in Afrika het doelwit geweest van islamistische extremisten. In geen enkele andere regio zijn in de afgelopen drie jaar zoveel priesters, religieuzen en kerkelijk werkers vermoord. “De katholieke Kerk in Afrika is zelf vaak een van de slachtoffers, maar is bovenal een belangrijke bron van steun, verzoening en genezing voor allen die te lijden hebben onder geweld. Daarom beschouwt Kerk in Nood de hulp die zij biedt aan de Kerk van het ‘continent van de martelaren’ als een van haar meest cruciale missies, nu meer dan ooit,” vervolgde Dr. Heine-Geldern.

Interreligieuze dialoog
De campagne “Genees de wonden van religieus extremisme in Afrika” ondersteunt een aantal concrete maatregelen. Een van de topprioriteiten van de missie van de Afrikaanse Kerk is het bevorderen van de interreligieuze dialoog om begrip en broederschap tussen de partijen te bevorderen. In het overwegend islamitische land Mali helpt Kerk in Nood bijvoorbeeld het Instituut voor islamitisch-christelijke vorming bij de bouw van een gebouw op het terrein van de universiteit in de hoofdstad Bamako. Het doel is om interreligieuze cursussen toegankelijk te maken voor meer studenten.

Traumazorg
Echte vrede is echter pas mogelijk als het trauma van de mensen die diep door het islamitische terrorisme zijn verwond, is geheeld. Om te helpen bij de rehabilitatie van de mensen, steunt Kerk in Nood verschillende projecten gericht op geestelijke en psychologische training. In het bisdom Maiduguri (Nigeria) heeft het terroristische regime van Boko Haram tweeduizend getraumatiseerde weduwen en enkele duizenden weeskinderen achtergelaten. Kerk in Nood heeft er geholpen bij het opzetten van een centrum voor de opleiding van traumatherapeuten om diegenen bij te staan die getekend zijn door het lijden.

Ook priesters en religieuze zusters hebben hulp nodig om onder deze gevaarlijke omstandigheden hun roeping te kunnen vervullen. Daarom financiert Kerk in Nood spirituele retraites en cursussen. Niet alleen in Burkina Faso, waar de afgelopen jaren tienduizenden mensen ontheemd zijn geraakt door islamisten en grote aantallen Christenen zijn vermoord, maar ook in Kameroen, Nigeria en de Centraal-Afrikaanse Republiek, sponsort de organisatie regelmatig seminars voor de geestelijke versterking van priesters en religieuzen.

Levensonderhoud en transport
Daarnaast helpt ACN hen in hun levensonderhoud te voorzien door middel van Misintenties, een toelage in het levensonderhoud en door het schenken van transport- en communicatiemiddelen. Dit zorgt ervoor dat religieuze zusters en pastoraal werkers in staat zijn om voortdurend hulp te bieden aan de slachtoffers. Zo ontvangen bijvoorbeeld 26 religieuze zusters in het bisdom Pemba in het noorden van Mozambique deze vorm van hulp. Zij werken in een regio die een van de belangrijkste doelwitten is van jihadisten die sympathiseren met de zaak van Islamitische Staat. Het terrorisme heeft reeds meer dan 750.000 mensen uit het gebied verdreven.

Wederopbouw
Een andere factor die van cruciaal belang is om het geloof levend te houden, is de hulp aan parochies bij de wederopbouw van hun kerken en religieuze infrastructuur die door islamistisch terrorisme uiteen is gevallen. In het overwegend islamitische Niger zijn bijvoorbeeld fondsen toegekend voor de herbouw van een parochiekerk in de stad Zinder. Die werd in 2015 verwoest als vergelding voor de publicatie van Mohammed-karikaturen door het Franse tijdschrift Charlie Hebdo.

Kerk in Nood-voorzitter Heine-Geldern voelt zich bemoedigd door paus Franciscus in het werk dat de organisatie in Afrika verricht. “De Heilige Vader heeft op Paaszondag opgeroepen tot actieve solidariteit met Afrika. Hij bidt in het bijzonder voor de mensen in Afrika die hun toekomst in gevaar zien komen door intern geweld en internationaal terrorisme en vestigt zijn hoop op broederlijke dialoog in een geest van verzoening. Kerk in Nood doet alles wat in haar vermogen ligt om de missie van de paus voor Afrika te realiseren.”