Aartsbisschop werd toegang tot Wit-Rusland ontzegd

vrijdag, 04 september 2020
Nieuws
Aartsbisschop Kondrusievicz wordt geweigerd om opnieuw in Wit-Rusland binnen te komen en onbekenden hebben de sloten van een katholieke kerk in Minsk vervangen.
ACN-20200820-104076

Zoals gemeld in een officiële mededeling van de vicaris-generaal, bisschop Juryj Kasabucki, werd aartsbisschop Kondrusievicz afgelopen maandag (31 augustus) de toegang tot Wit-Rusland geweigerd. De mededeling legt verder uit dat de aartsbisschop, die het Wit-Russische staatsburgerschap heeft, door de grenswachters bij de grensovergang Kuznica Bialostocka-Bruzgi werd tegengehouden en zich “zonder uitleg” afwendden toen hij terugkeerde van een reis naar Polen.

Magda Kaczmarek, hoofd van de projecten van Kerk in Nood in Wit-Rusland, legde uit: “We moeten niet vergeten dat de aartsbisschop 74 jaar oud is en geen goede gezondheid heeft. Zo’n behandeling kan zeker een negatief effect hebben op zijn gezondheid.”

Volgens de website van de lokale kerk in Wit-Rusland hebben onbekenden de sloten veranderd in de kantoren van de parochie van St. Simon en St. Helen in Minsk zonder de priester en zijn personeel vooraf te waarschuwen. Verder werd gemeld dat op 23 augustus de stroomtoevoer naar de parochiegebouwen werd afgesloten en dat op 26 augustus de toegang tot de kerk werd geblokkeerd door veiligheidsfunctionarissen.

In augustus had aartsbisschop Kondrusievicz publiekelijk kritiek geuit op het politiegeweld tegen vreedzame demonstranten.
Kerk in Nood is van plan deel te nemen aan de oproep tot gebed van de katholieke metropoliet van Minsk-Mohilev en voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie van Wit-Rusland, aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz. In een pastorale brief vraagt de aartsbisschop aan priesters, religieuzen, leken en “alle mensen van goede wil” om te bidden voor een oplossing van de sociaal-politieke crisis die hij “ongeëvenaard” noemt. Hij schrijft: “In dit land, dat in de ogen van de wereld als vreedzaam en gematigd wordt beschouwd, heeft een broeder zijn hand opgestoken tegen een andere broeder” en “er is bloed vergoten”. De aartsbisschop vestigt de aandacht op het “primaat van de liefde” en roept op tot “vergeving en barmhartigheid”.

Hij kondigt aan dat er in september in alle kerken in het land gebeden zal worden, in het bijzonder tot de aartsengel Michaël, de patroonheilige van het land, met de intentie “om te voorkomen dat het conflict verder verslechtert en om zo snel mogelijk een oplossing te vinden”.

Een standbeeld van de Aartsengel Michaël zal alle vier de katholieke kathedralen in het land bezoeken. Op 18 augustus was er in Minsk een gezamenlijk vredesgebed door mensen van alle geloofsovertuigingen. Kerk in Nood roept Christenen over de hele wereld op om deel te nemen aan deze gebeden.