fbpx

Kazachstan: hulp voor verlaten kinderen en wezen

Project
In de stad Kapshagay in Kazachstan hebben meer dan 60 kinderen een nieuw thuis gevonden in een centrum dat door religieuzen wordt geleid.
ACN-20150826-29557

De kinderen in het centrum hebben geen familie meer. Op hun jonge leeftijd hebben ze al veel geleden. Sommigen verloren hun moeders of vaders, anderen werden door hen in de steek gelaten voor een andere partner, voor alcohol of voor drugs. Van sommige kinderen zitten de ouders in de gevangenis.

Om deze kinderen te helpen, heeft een Italiaanse priester in 2001 een Katholiek tehuis opgericht in Kapshagay. In een buitenwijk van de stad met 57.000 inwoners bouwde hij eerst een kerk en daarna enkele huizen. Zusters vangen er nu kinderen in moeilijke omstandigheden op. Zij krijgen daarbij hulp van een groeiende Katholieke gemeenschap, die elkaar er ook voor de H. Mis vinden.

Dikwijls ervaren de kinderen er, voor de eerste keer in hun leven, liefdevolle zorg en veiligheid en een geordend leven.. bijna zoals normaal in een gezin. Zij spelen, leren en bidden samen en maken van tijd tot tijd ook uitstapjes. Het tehuis ligt dicht bij een meer waar de kinderen in de gelegenheid zijn de schoonheid van de natuur te leren kennen. Dat is een waardevolle ervaring voor kinderen, die in hun jonge leven nog niet veel anders gezien hebben dan armoede. Veel van de inmiddels volwassen geworden kinderen hebben nu een eigen gezin. Zij blijven in de buurt van het tehuis en de Katholieke gemeenschap en bieden zelf zoveel mogelijk hulp.

Dankzij hen hebben de zusters een extra huis kunnen openen, waardoor er nog eens drie zusters in Kapshagay kunnen helpen met de zorg voor de kinderen. Dank uw hulp hebben wij € 15.000 kunnen bijdragen voor meubels en de benodigde elektrische apparaten voor dit nieuwe huis. De zusters zijn u er erkentelijk om: “Wij zijn hoogst dankbaar voor Uw hulp. Wij doen onze uiterste best om zoveel mogelijk voor deze kinderen en jonge mensen te bereiken. God zegene U en schenke U vrede en vreugde.”

Het tehuis in Kapshagay is door uw betrokkenheid inmiddels geholpen. Wilt u soortgelijke projecten in de regio steunen met uw gift, maak deze dan over via deze website of onder vermelding van code: 351-05-19.