fbpx

Kardinaal Venezuela: “Toewijding Kerk indrukwekkend”

Project
"We willen een weg uit deze situatie in Venezuela, een uitweg die vreedzaam en democratisch is, zonder de taal van de oorlog”, aldus de Venezolaanse kardinaal Baltazar Porras in een interview met Kerk in Nood.
ACN-20170622-56748-Venezuela

Volgens de aartsbisschop van Merida en apostolisch administrator van Caracas worden “echte veranderingen altijd van onderaf opgebouwd.” Hij waarschuwt in gesprek met Kerk in Nood “niet teveel hoop te vestigen op zoveel populisten die zoveel schade aanrichten aan ons continent.”

Voorbij politieke overtuigingen
“Maar liefst 85% van de media wordt geconfronteerd met beperkingen en de vrije pers wordt sterk bedreigd”, aldus de kardinaal, die constateert dat steeds meer jongeren verdwijnen en dat de repressie enorm is. “We willen een weg uit deze situatie die vreedzaam en democratisch is, zonder de taal van de oorlog, we hebben elkaar nodig. We moeten iets doen dat verder gaat dan politieke overtuigingen en ideologieën, we moeten een diep geweten creëren voor het heden en voor de toekomst.”

Creativiteit bij hulp
Volgens de kardinaal zet de katholieke Kerk in Venezuela zich met creativiteit en standvastigheid in om de mensen te helpen in deze sociale, politieke, economische en humanitaire crisis. In Venezuela lijdt 30% van de kinderen aan ondervoeding, 60% van de gezinnen zoekt elke dag op straat naar voedsel en de censuur is enorm toegenomen. “In de volkswijken is de aanwezigheid en toewijding van de Kerk indrukwekkend. Dat sterkt mij zeer. Veel parochiezalen zijn omgevormd tot eetzalen en medische apotheken.”

Gemeenschapszin
Het volk verenigt zich om samen oplossingen te bieden voor gemeenschappelijke problemen. Het zijn eenvoudige en nederige mensen die geven van het weinige dat ze hebben, zoals in het Evangelie.” Volgens de aartsbisschop verrichten priesters, religieuzen en leken ongelooflijke arbeid. “Ze geven niet alleen voedsel, ze begeleiden anderen, geven hun tijd en toewijding. Het grootste gebrek is immers aan genegenheid.”

Kerk in Nood ondersteunt priesters, religieuze broeders en zusters, leken, catechisten en seminaristen in Venezuela bij hun vorming en bij humanitaire projecten, zoals noodhulp, het ondersteunen van gaarkeukens, het bouwen van waterputten of het aanschaffen van elektrische generatoren.