Kardinaal eist vervolgonderzoek Paasaanslagen Sri Lanka

vrijdag, 18 maart 2022
Nieuws
Kardinaal Malcolm Ranjith zegt dat de Kerk wacht op antwoorden nu de slachtoffers nog steeds de littekens dragen van de bomaanslagen op Paaszondag. Daarbij kwamen in 2019 in Sri Lanka 269 mensen om en raakten meer dan 400 gewond. Vooral de rol van de overheid moet in zijn ogen - in navolging van het advies van de parlementaire onderzoekscommissie - nader worden onderzocht.
DCIM100GOPROG0053221.JPG

Sprekend op een door Kerk in Nood (ACN) georganiseerde persconferentie, zegt kardinaal Malcolm Ranjith dat er “vanaf het allereerste begin twijfels waren dat dit slechts het product was van een groep misleide jongeren die uit waren op terrorisme. Het was zeer goed georganiseerd en gecoördineerd. Er gingen bommen af op zeven plaatsen binnen 15 minuten, hoewel een van de bommenleggers zijn explosieven niet tot ontploffing heeft gebracht.”

Mogelijke samenzwering autoriteiten en terroristen
Diverse commissies en onderzoeken werden aangekondigd om te trachten deze tragedie tot op de bodem uit te zoeken en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Hoewel sommige van deze verslagen voor het publiek en voor de kerkleiders verborgen zijn gehouden, is wat naar voren is gekomen vernietigend voor de autoriteiten. De kardinaal en aartsbisschop van Colombo, in Sri Lanka, eist duidelijkheid over mogelijke samenzwering  tussen autoriteiten – waaronder regeringsfiguren en inlichtingendiensten – en de terroristen die op Paaszondag 2019 minstens 269 mensen gedood hebben bij gecoördineerde aanslagen.

Aanwijzingen dat autoriteiten aanslagen wilden
“In het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie worden aanbevelingen gedaan tegen de voormalige president, de voormalige inspecteur-generaal van politie, de voormalige minister van defensie, het voormalige hoofd van de inlichtingendienst en andere topambtenaren, omdat zij de aanslagen niet hebben voorkomen. Zij wisten het van tevoren door de informatie die zij hadden verzameld en door waarschuwingen van de Indiase inlichtingendiensten, maar hebben niets gedaan. In feite schijnt de regering haar best gedaan te hebben om de arrestatie van de aanslagplegers te verhinderen. Er zijn aanwijzingen dat de autoriteiten wilden dat de aanslagen werden gepleegd”, verklaart kardinaal Ranjith.

Waarom geen nader onderzoek?
“Er heerst een gevoel van frustratie onder de mensen. Wij hebben veel vragen, en het hele publiek vraagt om antwoorden. Hoe komt het dat degenen die voor vervolging zijn voorgedragen, niet door de gerechtelijke autoriteiten worden vervolgd? Er zijn enkele gebieden die in het verslag van de parlementaire commissie voor nader onderzoek zijn aangegeven, maar die worden niet onderzocht. Waarom?”, vraagt de kardinaal.

“Inlichtingen misbruikt voor presidentsverkiezingen”
Het verslag van de parlementaire commissie wijst ook op samenzwering en laat doorschemeren dat het misschien voor electoraal gewin was. “De commissie doet een zeer ernstige vaststelling wat betreft de status van het staatsinlichtingenapparaat. De inlichtingen die slechts bij weinigen bekend waren, werden niet met de betrokken partijen gedeeld. Zij merkt op dat verder onderzoek nodig is om te begrijpen of degenen met gevestigde belangen de inlichtingen niet hebben gebruikt om chaos te creëren en angst en onzekerheid te zaaien in de aanloop naar de presidentsverkiezingen die later dat jaar zouden worden gehouden”, aldus de kardinaal, die rechtstreeks citeert uit de samenvatting van het rapport.

Tot tranen toe geroerd
Hoewel gerechtigheid, als die er ooit komt, te laat zal komen voor degenen die gedood werden, zijn er veel overlevenden die nog steeds de littekens, zowel fysiek als emotioneel, van deze terroristische aanslagen dragen. De kardinaal was tot tranen toe geroerd toen hij enkele van hun verhalen deelde. “Een man die zijn vrouw verloor, pleegde drie maanden geleden zelfmoord en liet zijn drie dochters als wezen achter. Een andere man, die zijn vrouw en drie kinderen verloor, woonde lange tijd bij zijn schoonmoeder. Maar hij moest weg en is op het kerkhof gaan slapen, waar zijn familie begraven ligt. Een andere vrouw was danslerares, maar door de explosie is zij bedlegerig geworden. Zij heeft een klein kind, maar intussen heeft haar man haar verlaten. Het leed dat zij doormaakt is enorm.”

Gerechtigheid en waarheid
Kardinaal Ranjith is net teruggekeerd uit het Vaticaan, waar hij door Paus Franciscus ontvangen werd. Hij legt uit dat hij niet zal rusten in zijn streven naar gerechtigheid en waarheid. “De Paus is voor ons een grote bron van inspiratie en hoop geweest. Hij heeft mij altijd gezegd dat ik verder moet gaan, met de mensen moet strijden om gerechtigheid voor hen te krijgen. Dat is de uitdaging die ik heb. Help ons om een sfeer te scheppen waarin onze vragen door de autoriteiten beantwoord worden. Wij willen ons land niet degraderen, maar wij willen ervoor zorgen dat er niet met het leven van onschuldige mensen gespeeld wordt door de politiek”, besloot hij.

Na de bomaanslagen is Kerk in Nood de Sri Lankaanse kerk en haar getraumatiseerde leden te hulp gekomen. Aanvankelijk door psychosociale hulp te financieren voor de getroffen en rouwende families en spoedig daarna door priesters, zusters en lekenleiders te helpen opleiden om tragische situaties het hoofd te bieden. Sindsdien is Kerk in Nood de Kerk in Sri Lanka blijven steunen, ook tijdens de Covid-19 pandemie.