fbpx

Kapel voor groeiende geloofsgemeenschap Bangladesh

woensdag, 16 mei 2018
Nieuws
Sinds 1924 is het aantal gelovigen in het dorp Digolbagh in Bangladesh gestaag gegroeid. Hoogste tijd dus voor een eigen kapel.
ACN-20131219-03859-Bangladesh

 Bijna 90% van de bevolking van Bangladesh is Moslim. Katholieken behoren tot een kleine minderheid van slechts 0.2% . De meesten van de gelovigen behoren ook nog eens tot nog kleinere etnische groepen. Dit betekent dat zij zowel qua geloof als qua etniciteit lid zijn van een minderheid. Het aantal katholieken kan dan klein zijn, zij zijn zeer actief en diep gelovig. Het bezoek van Paus Franciscus vorig jaar heeft hen nog extra bemoedigd.

In het bisdom Mymesingh, in het noorden van Bangladesh, leven ongeveer 80.000 Katholieken. De Kerk verspreidt hier pas sinds 125 jaar de Blijde Boodschap van Christus. Deze valt meeste echter in vruchtbare aarde, ook onder de mensen die eerder een van de traditionele etnische religies aanhingen.

Tweehonderd gelovige gezinnen wonen in het dorp Digolbagh. Hoewel de dorpelingen al sinds 1924 Katholiek zijn, heeft het nog steeds geen eigen kapel. Omdat het geestelijk welzijn van zijn gemeenschap de lokale priester, Peter Rema, ter harte gaat, zou hij graag een kapel zien waarin zij gezamenlijk kunnen bidden.

De gelovigen zelf brengen grote offers voor dit doel, maar zijn te arm om voldoende geld bij elkaar te brengen. Helpt u mee? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van code: 342-01-19.