“Kapel te klein voor alle gelovigen”

Project
De Kerk in India bruist en groeit, ondanks tegenwerking en uitdagingen. In Jehanabad is daardoor de kapel veel te klein geworden voor alle gelovigen.
ACN-20180108-66186

In de parochie van Jehanabad in het noorden van India komen regelmatig zo’n 175 families samen om de H. Mis te vieren. Ze doen dit in een kleine kapel waar eigenlijk maar 60 mensen in kunnen. Een grote groep moet daardoor buiten staan in de extreme temperaturen – in de zinderende zomerhitte of de in bijtende winterkou.

Zingeving
De missiepost in het bisdom Patna in Bihar, één van de meest arme en dichtbevolkte staten van India, werd in de jaren veertig gesticht. Mensen uit alle klassen en ‘kasten’ zijn allen welkom in deze parochie waar twee plaatselijke priesters een programma hebben opgezet om in de noden van de armsten te voorzien. Vooral de Dalits, de kastelozen, hebben weinig kans op een beter leven. De meeste parochianen behoren tot deze groep, die weinig sociale en economische rechten heeft en wordt gediscrimineerd en geïntimideerd. Door sociale en pastorale activiteiten, waaronder 30 zelfhulpgroepen voor vrouwen, Bijbel-les en gebedsgroepen, biedt de parochie hen een zeldzame mogelijkheid tot respijt en erkenning. Met het besef dat God Zijn leven gaf voor alle mensen, komt bovendien het begrip dat de menselijke waardigheid voor iedereen van toepassing is.

Mensen uit de 15 omliggende dorpen komen samen bij de missie. Sommigen leggen de 35 kilometer naar de kapel en bijbehorende grot te voet af. Ze zijn een populaire bestemming voor mensen die troost zoeken. “Door onze programma’s, regelmatige familiebezoeken en missies brengt de parochie van Jehanabad positieve verandering teweeg in de levens van deze mensen. Wij vinden veel betekenis in ons leven en missie hier“, vertelt één van de priesters van de parochie.

Een grotere kerk
Een kerkgebouw waar het Allerheiligste aanwezig is, vormt het hart van de gemeenschap. Hier kunnen ze bidden, rouwen en samen vieren. De  gelovigen ontlenen er niet alleen kracht en waardigheid aan, het geeft hen ook officiële erkenning en geeft een signaal af aan de omgeving: hier is een gemeenschap die erkenning verdient. “Het aartsbisdom is een missionair bisdom en heeft niet de middelen om zelf zo’n kerk te bouwen“, aldus aartsbisschop William D‘Souza van Patna. Met de hulp van Kerk in Nood hoopt hij snel de bouw van een grotere kerk te kunnen voltooien, geschikt voor 300 gelovigen.

Draagt u graag uw steentje bij aan de bouw van de kerk in Jehanabad? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van “Bouw kerk India.” Uw gift komt te goed aan de bouw van de kerk in Jehanabad of soortgelijke projecten in de regio.