India in greep Covid: “Alleen geloof houdt ons op de been”

woensdag, 05 mei 2021
Nieuws
India is deze dagen overal in het nieuws. De pandemie, die wereldwijd een bedreiging vormt voor mensen, heeft het land een bijzonder harde klap toegebracht. Kerk in Nood (ACN) ondersteunt priesters en zusters in India om hen te helpen hun werk voort te zetten in deze zeer moeilijke tijden. Mgr. Anil Couto, aartsbisschop van Delhi, sprak met Kerk in Nood over de situatie.
Construction of St. Mary's Village Church at Berajan under Balipara Parish

Kerk in Nood: Aartsbisschop, hoe beleeft uw land een situatie met dagelijks meer dan 350.000 gevallen van Covid?
Mgr. Anil Couto: Ik zou de situatie omschrijven als zeer verontrustend, zeer onzeker voor de mensen. Als een moment van pijn, lijden en angst voor iedereen, omdat we niet weten wie de volgende zal zijn en hoe dit virus zich zal verspreiden en mensen zal besmetten, en vooral hoe we onszelf kunnen redden van de besmetting. We weten niet hoe de volgende dag zal verlopen.  Het is alleen ons geloof dat ons op de been houdt.

Waarom is deze tweede golf nu zo groot?
Omdat er in vijf verschillende staten van ons land parlementsverkiezingen plaatsvonden en deze de hele maand april gepland stonden, werden enorme politieke bijeenkomsten zonder enige achting voor Covid-protocollen toegestaan. Dit kwam ook omdat sommige van onze meest vooraanstaande politieke leiders volledig betrokken waren bij de campagnes. Een religieuze bijeenkomst, de Kumbh Mela, waar miljoenen pelgrims op afkomen, werd ook toegestaan en de Covid-protocollen werden niet nageleefd. Ik zou zeggen dat we de infecties in feite hebben veroorzaakt omdat we niet genoeg voorzorgsmaatregelen hebben genomen. We namen het niet zo nauw. Daarom denk ik dat we daar nu de prijs voor betalen.

We hebben vernomen dat alleen al tussen 20 en 23 april 14 katholieke priesters in India zijn overleden. Hoe is de situatie in uw diocees?
In mijn diocees zijn drie religieuze zusters overleden, waarvan één pas in de 50; zij stierf plotseling. We hebben ook leken verloren; zij waren zeer actief, zowel in de parochie als op diocesaan niveau; maar tot nu toe godzijdank geen priesters. Nog maar een paar dagen geleden hadden we onze tweedaagse online vergadering van het Permanent Comité van de Indiase Bisschoppenconferentie, bestaande uit ongeveer 40 bisschoppen. We hebben gedeeld over wat we doormaken, maar we zijn nog niet begonnen met het verzamelen van onze gegevens over hoeveel mensen er in elk bisdom zijn gestorven, omdat het te pijnlijk is om op dit moment naar aantallen te vragen.

Hoe is de situatie in het Holy Family ziekenhuis, dat behoort tot het aartsbisdom Delhi?
Het is zenuwslopend vanwege het overweldigende aantal gevallen en het constante tekort aan zuurstof en zelfs personeel. Net als in de rest van het land, kunnen we niet alle patiënten die opgenomen willen worden een bed geven en worden deze patiënten op de spoedafdeling zelf behandeld tot er een bed beschikbaar is. Er is geen voorkeursbehandeling in ons ziekenhuis; patiënten worden opgenomen op basis van het beginsel ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt.’ De mensen hebben vertrouwen in het Holy Family Hospital omdat wij een lange traditie hebben van goede verpleegkundige zorg, door God’s genade. Onze artsen en verpleegkundigen proberen aan iedere patiënt een zeer persoonlijke aandacht te geven.

Hoe zit het met de sacramentele zorg voor de parochianen?
Wij zijn niet in staat om de ziekenzalving te geven, het is onmogelijk voor degene die getroffen is door Covid om dit sacrament te ontvangen. En helaas, als de persoon sterft, dan is er geen sprake van dat de priester ook maar in de buurt van het lichaam komt. De priester moet een volledig pak dragen en de gebeden van op een afstand opzeggen. Dit is dus de zeer trieste situatie van de Covid-slachtoffers.

Het is ook zeer pijnlijk voor de familie; ik heb het zelf meegemaakt. Geen enkel familielid kan naar de begrafenis komen. We doen ons best om via online media troost en troost te bieden aan onze mensen. We hebben enkele video’s en een team van hulpverleners in het bisdom die zich sinds vorig jaar hebben gemeld om mensen te helpen hun verdriet te verwerken. Maar dit zijn slechts enkele zeer kleine dingen die we kunnen doen – slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Soms zeggen mensen bij dit soort crises dat het belangrijkste is om de mensen sociale of medische zorg te geven. Hier bij Kerk in Nood richten we ons echter op het ondersteunen van het pastorale werk van de kerk. Kunt u onze weldoeners vertellen over het belang van pastoraal werk in deze tijd van crisis?

Het belang van pastoraal werk in deze tijd van crisis kan niet worden overschat. Hoe meer we doen, hoe meer er nodig is. Ik ben blij dat in het aartsbisdom Delhi onze pastores sinds het begin van de pandemie begin 2020 geprobeerd hebben hun mensen te bereiken met familiebezoeken, huisinzegening, steun in tijden van ziekte en overlijden, online missen, regelmatige bijeenkomsten van het parochiebestuur en andere bijeenkomsten, die fysieke mogelijk waren nadat de lockdown in augustus 2020 was opgeheven. Er werden zelfs voorzieningen getroffen voor de heilige communie en het sacrament van verzoening. Nu, met de nieuwe golf van Covid 19, zijn we weer terug in de virtuele modus. Alle commissies van het aartsbisdom, de commissies voor jeugd en catechese in het bijzonder, hebben tijdens de pandemische periode online cursussen en sessies georganiseerd.

Heeft u een boodschap voor onze weldoeners?
Ik wil al onze weldoeners bedanken voor de solidariteit die zij altijd betonen met de Kerk in nood, die op dit moment veel te lijden heeft onder de Covid19. Ik zou dus willen zeggen: ga vooral zo door! Uw bezorgdheid en uw liefde geven ons de kracht om door te gaan en moedige getuigen te zijn van de Blijde Boodschap van Onze Heer Jezus Christus.