India heeft de erfenis van Gandhi verraden

dinsdag, 08 oktober 2019
Nieuws
Het ongeremde nationalisme en geweld doordringen de Indiase samenleving. Volgens de Jezuïet Cedric Prakash verraadt ‘Hindutva’ de erfenis van Mahatma Ghandi.
20191008-India-Gandhi

Door pater Cedric Prakash S.J.

“Rechten worden In Kasjmir ontzegd, ongebreideld beleid verwoest de economie en het voortbestaan ​​van de zwaksten wordt bedreigd. Een zeker "sadistisch plezier" kan worden gezien bij mensen die selfies maken van een persoon die wordt gelyncht. Dalits worden blindelings geweld aangedaan terwijl het land van inheemse stammen in beslag worden genomen. India heeft de grootste erfenis verraden die Gandhi aan zijn land en aan de moderne samenleving heeft nagelaten, namelijk de doctrine van geweldloosheid”, aldus pater Cedrick Prakash, een Indiase jezuïet en activist. In een tijd waarin de hele wereld de 150e verjaardag van de geboorte van de beroemde politicus en pacifist herdenkt, reflecteert de priester over het gewelddadige geweld in India. Zijn overwegingen werden geschreven voordat het nieuws de wereld schokte van de diefstal van de as van Mahatma Ghandi uit het Bapu Bhawan-monument in Madhya Pradesh. Hier zijn de gedachten van pater Prakash.

“Mijn religie is gebaseerd op waarheid en geweldloosheid. Waarheid is mijn God. Geweldloosheid is het middel om Hem te realiseren”, zei Mahatma Gandhi. Dankzij hem zijn misschien de grootste geschenken die het moderne India de wereld heeft gegeven de doctrines van ‘Ahimsa’ ofwel geweldloosheid en ‘Satyagraha’, de kracht van de waarheid. Passend genoeg besloten de Verenigde Naties in 2007 om de geboortedag van Gandhi op 2 oktober jaarlijks te vieren als de Internationale Dag van Geweldloosheid. Dit jaar is deze dag van ‘geweldloosheid’ extra speciaal: het is de 150e geboortedag van Gandhi.

Helaas plaatst de ‘Global Peace Index 2019’ India op een ellendige 141 van de 163 gerangschikte landen. En als we de prestaties van India over de afgelopen vier maanden moeten meerekenen, zou het land op basis van verschillende parameters die in de enquête zijn gebruikt zeker tot de meest gewelddadige op aarde behoren! Ja, we zijn gewelddadig! Geweld, neemt in India in elke ambiance met de dag toe. Het ontbreekt ons aan visionair leiderschap en een massabeweging om geweldloosheid de norm te maken.

We zijn gewelddadig: Kashmir is vandaag een klassiek geval! Bijna twee maanden lang hebben we de mensen die daar wonen gewelddadig geweigerd wat hen rechtmatig toekomt. We hebben hun de vrijheid van meningsuiting en beweging en andere mensenrechten ontzegd. De ongrondwettelijke manier waarop de artikelen 370 en 35A zijn ingetrokken, zou elke weldenkende en objectieve burger in angst moeten doen grimassen! Feit is dat sommigen van ons op een kwaadaardige manier het overvallen van Kashmir en de manier waarop het leger is gebruikt om mensen in een kooi te houden ‘gevierd.’

We zijn gewelddadig: de armen worden dag na dag armer! Aan de andere kant krijgen de rijken en machtigen een licentie en privileges om elke dag rijker te worden. De groeiende kloof tussen arm en rijk wordt groter dan ooit tevoren! Voor degenen die ‘hebben’, maakt het niet uit dat hun ‘lollies’ niet worden weggerukt. Industrieën sluiten en de werkloosheid, de zelfmoorden van boeren en andere armen op het platteland van India hebben een recordhoogte bereikt. Demonisering en gebrekkig beleid hebben de economie verwoest. Ook dit is geweld, al lijken we ons dat niet te realiseren.

We zijn gewelddadig: Dalits en Adivasis worden in de meeste gevallen nog steeds gemarginaliseerd. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in onze houding tegenover hen en in onze voortdurende actie om hen als de ‘ander’ te behandelen. Ons wordt subtiel en rechtstreeks verteld dat ‘degenen die ons vuil doorzoeken door God zijn verordend om dit te doen.’ Vacatures voor hen in het onderwijs en banen worden nooit vervuld. Dalit-jongens die in het openbaar hun behoefte doen, worden door een menigte van hogere kasten doodgeknuppeld. De bossen van Adivasis en andere bosbewoners worden strategisch weggenomen: een plek die ze sinds onheuglijke tijden thuis noemden.

We zijn gewelddadig: vrouwen en kinderen blijven het slachtoffer van een patriarchale samenleving. Wanneer een jong meisje dat rechten studeert herhaaldelijk wordt verkracht door een machtig politicus, is zij het die naar de gevangenis wordt gestuurd! Je hoeft maar vluchtig een blik te werpen op de dagelijkse krant om te zien hoe vrouwen consequent worden blootgesteld aan iedere vorm van geweld, zowel thuis als in de samenleving. Recente internationale studies benadrukken dat India geen veilige plek is voor vrouwen. Hetzelfde geldt voor het lot van kinderen en kinderarbeid!

We zijn gewelddadig: minderheden zijn een zacht doelwit! We vergeten dat India van iedereen is en dat pluralisme onze kracht is. Moslims en christenen worden achtergesteld en vaak aangevallen. Haatspraak zijn er in overvloed denigrerend de minderheden. Regerende partijleden zetten het volk aan door het ‘patriottisme’ van minderheden in twijfel te trekken. De ‘conversie’ bogey wordt herhaaldelijk gespeeld als een record pin vast in een groef; allemaal onderdeel van een verdeeld spelplan. Minderheden krijgen niet gemakkelijk banen van de overheid en mogen op sommige plaatsen niet op de plaats van hun keuze wonen.

We zijn gewelddadig: lynchen is het nieuwe normaal! Woorden van een voormalige opperrechter van India! De ‘hindutva’-elementen gaan met beangstigende regelmaat verder met het lynchen van mensen. Ze hebben geen reden nodig: het kan zijn wat je eet of draagt ​​of schrijft of spreekt. Ze denken dat het hun ‘goddelijke recht’ is om de wet en orde in eigen hand te nemen. Ze doen dit straffeloos omdat ze weten dat ze zijn omhuld met immuniteit: de ‘krachten’ zijn bij hen! Een man wordt gelyncht te midden van verschillende getuigen en natuurlijk moet de politie later zeggen dat de man is overleden aan een ‘hartstilstand’!

We zijn gewelddadig: kijk naar onze omgeving! Er is geen gecoördineerde en duurzame actie om de rampzalige gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Krachtige mijnbouw- en houtlobby’s plunderen onze natuurlijke hulpbronnen en bossen naar believen. Projectontwikkelaars sluiten zonder onderscheid natuurlijke waterlopen af ​​om paleisachtige gebouwen neer te zetten. We zien geen probleem in het vernietigen van een deel van het ‘Aarey’-bos voor de bouw van een metrodepot. De zorg voor het milieu voor velen, is slechts een cosmetische oefening en vaak een propagandastunt! India heeft een aantal van ‘s werelds meest vervuilde steden!

We zijn gewelddadig: wapens en munitie zijn nu onze kracht! We zijn ten onrechte trots dat macht ons gelijk geeft. India is vandaag de grootste wapenimporteur ter wereld! Geen lovende woorden voor een land waar miljoenen mensen moeten overleven. Om de aandacht van de grimmige realiteit in het land te verleggen, wordt ‘Pakistan’ de vijand gemaakt. Zaken worden in scene gezet. De volkswoede wordt aangewakkerd om een ​​’oorlogsachtige’ sfeer te creëren voor als de zogenaamde ‘eventualiteit’ komt. Het nucleaire arsenaal is opgeschaald, terwijl een groot deel van de wereld werkt aan het afbreken van kernwapens.

We zijn gewelddadig: er wordt een flagrante sociale media-manipulatie en desinformatiecampagne georkestreerd op het hoogste niveau. Een goed onderzocht onderzoek getiteld ‘The Global Desinformation Order’ is onlangs uitgegeven door de Universiteit van Oxford. Het rapport benadrukt hoe India een van de landen is die sociale media gebruiken om consensus te bereiken, onderdrukking te automatiseren en vertrouwen te ondermijnen. Het laat zien hoe de overheid een leger van ‘trollen’ (die ze ‘cybertroepen’ noemen) inzet om politieke dissidenten of journalisten online te pesten of lastig te vallen. Geweld klopt waarheid!

We zijn gewelddadig: wanneer we ervoor kiezen om niet te spreken! Wanneer we geen standpunt innemen voor wie onderdrukt en uitgebuit worden, voor mensenrechtenverdedigers en journalisten die een fout blootleggen, worden we medeplichtig aan misdaad. Wanneer we als rechters van de hoogste gerechtshoven onszelf ‘redden’ van contentieuze zaken, wetende dat als de zaak van gerechtigheid moet worden gediend, men een standpunt tegenover de waarheid moet innemen. Wanneer het niet durven noemen van negatieve aspecten een kwestie is van een meer ‘diplomatieke’ houding aannemen om ‘punten’ te verdienen. Niet zichtbaar en vocaal zijn voor recht en waarheid is geweld.

Als we vandaag de verjaardag vieren van een man die ons de kracht van ‘geweldloosheid’ heeft geschonken en de enorme impact die deze vorm van sociale reactie over de hele wereld heeft gehad, moeten we in India ons schamen! In plaats van het baken van geweldloosheid in de wereld te zijn, hebben we onszelf, onze houding, onze articulaties en onze acties doordrenkt met geweld. Wanneer een persoon wordt gelyncht, nemen we sadistisch plezier in het in kaart brengen van dat incident en zijn we soms bedorven genoeg om een selfie te maken tijdens dat verschrikkelijke geweld. Op deze heilige dag zouden we ons goed inzetten, op elk niveau voor geweldloosheid. Bovenal moeten we ons de woorden van de Mahatma herinneren dat: "Geweldloosheid geen kledingstuk is om naar believen aan en uit te trekken. Zijn zetel is in het hart, en het moet een onafscheidelijk deel van ons wezen zijn.”

Bron: AsiaNews