fbpx

“Ik ben noch pro-Israël noch pro-Palestina. Ik ben pro-mens”

dinsdag, 09 april 2024
Nieuws
Zes maanden na de verschrikkelijke aanvallen van Hamas en het begin van het Israëlische offensief in Gaza, pleit abt Nikodemus ervoor om het conflict vanuit een christelijk-humaan perspectief te bekijken, over religieuze en politieke grenzen heen. 
Christmas Campaign 2023

Terwijl het Palestijns-Israëlische conflict blijft woeden, benadrukt Nikodemus Schnabel, benedictijner abt van de Dormition Abdij op de berg Sion in Jeruzalem en de Tabgha Priorij aan het Meer van Galilea in een interview met Nood (ACN) het belang om het conflict vanuit een christelijk perspectief te bekijken.

Vlaggetjes zwaaien voor een team
“Mensen sterven terwijl de wereld toekijkt alsof het een simpel spelletje is, waarbij men met vlaggetjes zwaait voor het ene of het andere team. Maar dit is een verschrikkelijke situatie”, zegt de abt. “Dit is geen voetbalwedstrijd, en het gaat er niet om punten te scoren, om te zien wie de meest indrukwekkende verhalen of de beste foto’s heeft”, zegt hij.

De trieste realiteit is dat veel van deze mensen partij kiezen zonder de complexiteit van het conflict volledig te begrijpen, stelt abt Nikodemus. “Op dit moment leven we in een zeer gepolariseerde omgeving, er is veel druk om een kamp te kiezen en beschuldigingen te uiten. Maar als je dat doet, word je onderdeel van dit spel. De werkelijkheid is erg ingewikkeld, met veel ‘voetnoten’, ‘verbindingstekens’ en ‘haakjes’.” De abt verklaart echter duidelijk: “Ik ben noch pro-Israël, noch pro-Palestina. Ik ben pro-mens. Dat is mijn theologische standpunt.”

Gevaar van ‘ontmenselijken’
Tijdens het interview gaat hij dieper in op het geloof – dat gedeeld wordt door christenen, joden en moslims – dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God en respect en waardigheid verdient, ongeacht nationaliteit of religie. Hij benadrukt de gevaarlijke retoriek die door beide partijen wordt gebruikt, en de tragische gevolgen die daaruit voortvloeien. “Ze praten niet over mensen. Ze zeggen dat dit geen mensen zijn, maar monsters, beesten in mensengedaante”, vertelt hij aan Kerk in Nood.

“Er is een gevaarlijke tendens om de ‘ander’ te ontmenselijken. Ze hebben het over het ‘neutraliseren’ van mensen. Ze zeggen niet ‘doden’. Ze hebben het over slachtoffers door naar deze slachtoffers te verwijzen alsof het slechts statistieken zijn. Ze verbergen het feit dat dit menselijke wezens zijn, die sterven door toedoen van andere menselijke wezens.”

De benedictijnse abt benadrukt de uitdagingen waar de christelijke gemeenschap in de regio voor staat, die verscheurd is door tientallen jaren van verdeeldheid, geweld en politieke conflicten tussen Israëli’s en Palestijnen. “Veel mensen denken dat Israël en het Jodendom hetzelfde zijn, en dat zij gelijk zijn aan de Westerse wereld, en dat de Palestijnen gelijk zijn aan de Islam en de Oosterse wereld.”

Christenen buiten zwart-wit beeld
“Maar hoewel ze maar een klein percentage vormen, naar schatting zo’n 2% van de bevolking, passen christenen niet in deze nette indeling en lijden ze onder de verdeeldheid, die door de oorlog nog groter is geworden. De waarheid is dat we van beide kanten slachtoffer zijn”, legt abt Nikodemus uit. “Ik heb het gevoel dat sommige mensen denken dat het zonder de christenen eenvoudiger zou zijn, omdat we dan echt een prachtig zwart-wit beeld van het conflict zouden hebben. Maar de christenen zijn aanwezig, aan beide kanten, wat het verhaal van een duidelijke scheiding tussen tegengestelde krachten bemoeilijkt”, zegt hij.

Christelijke boodschap van vergeving
Ondanks het feit dat de christelijke gemeenschap in het Heilige Land zowel van binnen als van buiten grotendeels wordt genegeerd en gemarginaliseerd, speelt zij volgens de abt een zeer belangrijke rol doordat zij de enige geloofsgroep is die de boodschap van vergeving en mededogen centraal stelt in haar verkondiging.

“Wij voelen de pijn en lijden mee met de mensen aan beide kanten. We vergieten tranen voor beide kanten.” Dit brengt de benedictijner abt ertoe om op te roepen tot een nieuw perspectief, door erop aan te dringen dat elk leven, ook dat van een zondaar of misdadiger, geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit basisgeloof moet dienen als herinnering aan de inherente waardigheid en waarde van elk mens, en mag degenen die deze oorlog voeren niet toestaan om mensen alleen vanuit een geostrategisch of militair oogpunt te zien.

“Mijn referentiepunt is de Heilige Schrift, de Bijbel. Daar heb ik van mijn Heer Jezus Christus geleerd dat ik moet bidden voor degenen die mij haten. Bid ook voor degenen die misdaden begaan. Het is tegenwoordig een schandaal om dat te zeggen, maar ik bid wel voor de terroristen, en voor alle anderen die bij het conflict betrokken zijn”, besluit abt Nikodemus.