“Iedereen heeft familie in Khartoem”

maandag, 22 mei 2023
Nieuws
Sudan en Zuid-Sudan voerden een langdurige burgeroorlog voordat ze in 2011 uit elkaar gingen. Bijna alle Zuid-Sudanezen hebben echter nog familie in Khartoem. De hoofdstad van Soedan wordt geteisterd door een gewelddadig conflict tussen militaire facties die verschillende politieke groeperingen vertegenwoordigen. De katholieke Kerk in Zuid-Sudan bereidt zich voor op de opvang van vluchtelingen uit de huidige burgeroorlog die delen van Sudan, met name Khartoem, teistert.
ACN visit Sudan 2017

De bisschop van Wau, in Zuid-Sudan, heeft gelovigen in zijn bisdom per brief gevraagd zich voor te bereiden op de opvang van hen die op zoek zijn naar veiligheid. “De bisschop heeft ons gevraagd onze broeders uit Khartoem te helpen. Hij richtte dit verzoek aan ons allen, priesters, religieuzen en leken. De boodschap is er een van solidariteit met Khartoem en met het volk van Khartoem”, vertelt zuster Beta Almendra aan Kerk in Nood (ACN).

“We hebben drie speciale inzamelingen tijdens de heilige Mis georganiseerd. Alle gelovige leken wordt gevraagd bij te dragen, waarna we het geld zullen verzamelen en in de eerste week van juni naar Khartoem zullen sturen, zodat we echte hulp kunnen bieden aan de mensen die zijn achtergebleven of die eruit moeten”, aldus de Portugese Comboni missionaris die al enkele jaren in Zuid-Soedan woont.

Het overwegend islamitische Sudan en het christelijke Zuid-Sudan vormden vroeger hetzelfde land, maar scheidden zich in 2011 na een decennialange burgeroorlog. Maar ondanks het jarenlange conflict hebben de landen en hun bevolking nog steeds veel gemeen. “Als we zeggen dat Zuid-Sudan het jongste land ter wereld is, komt dat omdat het pas in 2011 onafhankelijk werd. Maar de mensen zijn dezelfde als vroeger, en ze hebben allemaal familie in Khartoem. We vragen hen voortdurend hoe het met hen gaat, als ze erin geslaagd zijn het land te verlaten, kunnen ze het halen naar Zuid-Soedan?”, legt zuster Beta uit, in een bericht dat naar ACN-Portugal is gestuurd.

“Vlucht kan maanden duren”
Minstens 500 mensen zijn omgekomen en duizenden zijn gevlucht, op zoek naar veiligheid in andere landen, waaronder Ethiopië, Egypte, Tsjaad en Zuid-Sudan. Zoals in de meeste conflicten lijden de armen onevenredig zwaar. Zij hebben niet de middelen om hun veiligheid te garanderen. “Iedereen die geld had, of wat spaargeld, kon met de auto of het vliegtuig wegkomen. De rest moest te voet vertrekken. Het kan maanden duren voordat zij veilige plaatsen bereiken, zoals Wau, waar wij hen verwachten en klaarstaan om hen op te vangen.”

Naast het gevaar van het conflict in Soedan en de fysieke moeilijkheden van zo’n reis, zijn er nog andere risico’s op de reis naar veiligheid. “Velen die onderweg zijn, worden beroofd. De meesten van hen hebben alles al moeten achterlaten, maar zelfs het weinige dat ze hebben weten mee te nemen wordt van hen gestolen. Het is een heel moeilijke reis, en ze verlaten een land met veel, heel veel problemen”, vertelt ze aan Kerk in Nood (ACN).

Naar schatting 50.000 mensen zijn de grens tussen de twee landen overgestoken. Van hen zijn er nog maar weinig in Wau aangekomen. “We hebben nog geen vluchtelingenkampen, omdat de mensen vooral te voet komen, maar langzaam zullen ze zeker beginnen aan te komen”, zegt zuster Beta Almendra beslist.