Hoop voor slachtoffers Paasaanslagen Sri Lanka

maandag, 23 maart 2020
Nieuws
Bij Missen in een van de kerken die vorig jaar tijdens Pasen door bomaanslagen in Sri Lanka zijn getroffen, is de aanwezigheid weer op zo’n 80 procent. Traumazorg is daarbij cruciaal, aldus een lokale priester.
ACN-20190725-89594 Sri Lanka

In een interview bedankt pastoor Jude Fernando, rector van het St. Antoniusheiligdom in Colombo, Kerk in Nood (ACN) voor de zorgverlening aan slachtoffers van de bomaanslagen op 21 april 2019. Daarbij kwamen ten minste 250 mensen om en werden meer dan 500 anderen verwond. In de parochie van Sint-Antonius kwamen 55 mensen om het leven en raakten 138 mensen gewond. Nog meer slachtoffers vielen bij de Paasmissen in Batticaloa en Negombo.

Tijdens een bezoek aan het internationale hoofdkwartier van Kerk in Nood in de buurt van Frankfurt, Duitsland, zei pastoor Fernando dat voor veel van de slachtoffers de weg naar herstel langzaam en pijnlijk is geweest. Kerk in Nood droeg bij aan therapie door gecertificeerde therapeuten om slachtoffers en nabestaanden te helpen. Nog eens 300 specialisten werden met steun van de organisatie getraind om psychologische hulp te bieden aan 2000 mensen – gezinnen en kinderen.

Pastoor Fernando is dankbaar tegenover de weldoeners van Kerk in Nood: “De manier waarop we uw solidariteit mochten ervaren, wordt zeer gewaardeerd. U heeft uw gebeden verenigd met die van ons. U deelde in onze pijn en ons lijden. We zullen uw bijdragen in woord en daad nooit vergeten.” De priester benadrukt dat de bombardementen wel hebben geholpen om mensen van verschillende geloofsovertuigingen bij elkaar te brengen. Hij vertelt dat 40 procent van de mensen die dagelijks naar zijn kerk komen niet-Christenen zijn, waaronder veel Boeddhisten en Moslims.

De directeur van het heiligdom prijst ook kardinaal Malcolm Ranjith, aartsbisschop van Colombo, voor diens trouwe steun aan de gelovigen in hun verdriet en zijn oproep om de verantwoordelijken voor de aanslagen voor het gerecht te brengen. De kardinaal, die heeft aangegeven dat hij zal oproepen tot straatprotesten als de regering er niet in slaagt de resultaten van het onderzoek naar de aanslagen te publiceren, is volgens Fernando zowel rechtvaardig als barmhartig: “Na de aanslagen nam de kardinaal de leiding. Hij sprak zich uit in het openbaar en vroeg alle gemeenschappen om elkaar te vergeven.”

Pastoor Fernando benadrukt dat de mensen nog lang niet hersteld zijn en bedankt Kerk in Nood ook voor haar steun aan een nieuw counselingproject, dit keer gericht op priesters: “Ook de priesters hebben hulp nodig. Als wij sterk willen zijn voor anderen, moeten we zelf ook sterk zijn. Als wij zwak zijn, zullen de mensen zwak blijven.”