fbpx

Jaar gewijd aan het Gezin begint op feestdag Sint-Jozef

vrijdag, 19 maart 2021
Nieuws
Vandaag, op het Hoogfeest van Sint-Jozef, begint een speciaal jaar gewijd aan het gezin. Kardinaal Kevin J. Farrell, prefect van het Dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, heeft het jaar officieel aangekondigd op een persconferentie gisteren in het Vaticaan.
P13 Kerk in Nood

Volgens Farrell heeft de paus ervoor gekozen om het jaar te wijden aan de heilige Jozef, omdat hij “echtgenoot en vader was, zo geliefd dat hij door God uitverkoren was om voor de heilige Familie te zorgen.” De reden voor het jaar is de wens om aandacht te geven aan de onderbelichte pauselijke exhortatie Amoris Laetitia – nu vijf jaar oud – en omdat de voortdurende coronapandemie het gezinsleven op veel manieren hard heeft getroffen.

Pastorale zorg voor gezinnen
Het jaar moet gebruikt worden om de pastorale zorg voor de gezinnen, die gebukt gaan onder vele moeilijkheden, te vernieuwen. “Laten wij denken aan het begeleiden van echtparen en gezinnen in crisis, het steunen van hen die alleen gelaten zijn, van de armen, van gebroken gezinnen.” Volgens de kardinaal moeten veel gezinnen geholpen worden om in het lijden van het dagelijks leven de plaats van Christus’ aanwezigheid en van zijn barmhartige liefde te ontdekken. Tegelijkertijd moeten de gezinnen het ‘onderwerp’ worden van de pastorale zorg. “Gezinnen zijn vol mogelijkheden en gaven voor de hele samenleving en de Kerk, en moeten daarom actief erkend en betrokken worden als protagonisten van de gewone pastorale zorg van parochies en bisdommen.”

Angst voor keuze huwelijk
Prof. Gabriella Gambino, ondersecretaresse van het Dicasterie, wees op de dringende noodzaak om de schoonheid van het sacrament van het huwelijk en van het christelijk gezin te stimuleren, vooral bij jongeren en kinderen. “In onze tijd waarin de kwetsbaarheid zo wijdverbreid is, is er een groot verlangen naar het gezin, maar zo veel angst voor de keuze van het huwelijk,” legde zij uit. “Daarom is het nodig om uit te gaan van de fundamenten van het geloof, om kinderen en jongeren te leiden bij de ontdekking van de schoonheid van een roeping, die van het huwelijk.”

Opvoedkundige uitdagingen
Gambino stelde een methode voor, een vorm van pastorale outreach die meteen gebruikt kan worden, waarbij het geloof gedeeld kan worden door kinderen, ouders en grootouders. “Dit zou de ontgoocheling ten opzichte van de geloofsweg van kinderen en de eenzaamheid van volwassenen ten opzichte van de opvoedkundige uitdagingen die zich voordoen naarmate het gezin groeit, kunnen goedmaken. De timing en de methoden van pastorale zorg moeten vandaag de dag heroverwogen worden, omdat veel gezinnen in grote steden wonen en te maken hebben met werkverplichtingen van echtgenoten en de school- en buitenschoolse verplichtingen van hun kinderen.”

Voor Gambino kunnen de maandelijkse video’s die door het Dicasterium over de apostolische exhortatie worden gemaakt, helpen om dit jaar intens te beleven. Ze bevatten een verklaring van de Paus en enkele getuigenissen over aspecten van Amoris Laetitia. “Vandaag maken wij qua roepingen een noodtoestand mee, niet alleen ten aanzien van het religieuze leven, maar ook ten aanzien van het huwelijk. Het kiezen voor het huwelijk is niet als kiezen voor een baan: het is een roeping. Dit jaar zijn wij allen meer dan ooit geroepen om ons in te zetten voor de versterking van het gezinsinstituut, niet alleen in de Kerk, maar ook in de maatschappij.”

Jongerenpastoraal
Tijdens de persconferentie sprak een echtpaar, Valentina en Leonardo Nepi, over hun ervaring met het rijpen van de echtelijke roeping en hun huidige ervaring als ouders van een vijfjarige dochter, Ilaria. Beiden wezen erop dat toen zij tieners waren, het belangrijk was om te zien hoe jonge echtparen en pasgetrouwden vrijelijk tijd aan hen als jongeren wijdden, bewogen door een sterk gevoel van christelijke gemeenschap. Ook volgens hen is het dringend nodig dat de boodschap over het huwelijksleven als roeping de jongeren bereikt. “De kiemen van deze verkondiging zijn in feite al in de jeugd gelegd en het is van belang dat het gezinspastoraat en het jongerenpastoraat nauw met elkaar verbonden zijn.”

Kerk in Nood
Later dit jaar besteedt Kerk in Nood aandacht aan het jaar van Sint-Jozef met overwegingen, getuigenissen en verhalen vanuit diverse apostolaten die de organisatie steunt en die verband houden met Sint-Jozef en gezinsapostolaten.