Herstel van mens en kerk

dinsdag, 27 februari 2018
Persoonlijk verhaal
28 oktober 2012. De zondagse mis in de parochie van Santa Rita. Het was de tijd van de consecratie. De parochianen knielden al toen een bomauto tegen de muur van de kerk reed. Onder de koorleden bevond zich een meisje, Jenise, 12 jaar oud.

In de tijd erna financierde Kerk in Nood de reconstructie van de kerk, waarvan een venster in de staat van na de aanval werd gelaten… om te onthouden wat er gebeurde. Vier mensen stierven die dag en velen werden ernstig gewond en voor het leven verminkt. Sommigen verloren een oog, anderen werden verwond door rondvliegende granaatscherven. De gevolgen van de terroristische aanslag zouden echter veel erger zijn geweest als er buiten de kerk geen grot was, gewijd aan de Maagd van Fatima, die de bomauto ‘stopte’ nadat deze door de muur van de omheining was geramd.

Zeven jaar later, bij een andere zondagsmis in dezelfde parochie van de Heilige Rita in Kaduna, Nigeria, vinden we Jenise op dezelfde plaats waar die noodlottige dag was: in het koor van haar kerkgemeenschap. Zingend en dansend zoals ze het leuk vindt om de Eucharistie te vieren. Jenise is nu 19 jaar oud, voor het leven getekend door de effecten van de granaatscherven van de bom… maar met een volwassen geloof voor iemand van haar leeftijd. "De aanval heeft mijn leven op de kop gezet. Mijn geloof is sterker dan voorheen, ik heb niet getwijfeld aan God, en dit is te danken aan Hem en aan de gemeenschap die mij omringt."

"Zonder mijn geloof zou ik niet zijn doorgegaan. Ik geloof dat er een levende God is die hier is en die komt om ons te redden", zegt ze. Ze is de weldoeners van Kerk in Nood dankbaar:" Ik dank u vanuit het diepst van mijn hart voor uw hulp bij de wederopbouw en voor al uw gebeden. Dankzij u zijn we zover gekomen."

Kerk in Nood heeft vanaf 2013 met € 472.400 bijgedragen aan de bouw- en wederopbouwprojecten in de vier bisdommen die het meest zijn getroffen door het Boko Haram. met uw donatie kunnen we we verder met de wederopbouw in het gebied: 
• € 25.000 voor de reconstructie van de parochie van de H. Agustuins, afgebrand in 2011 als gevolg van geweld na de verkiezingen in het aartsbisdom Kaduna.
• € 30.000 voor een nieuwe kerk in het pastorale gebied van de H. Antoniuskerk in het bisdom Jos.