fbpx

Grote aantal roepingen stelt seminarie voor uitdagingen

Project
In de stad Lviv in Oekraïne studeren 48 seminaristen van de Orde van Sint Basilius en 4 broeders Redemptoristen aan het seminarie.
ACN-20181107-79106

De Grieks-Katholieke Orde van Sint Basilius heeft niet te klagen over een gebrek aan roepingen. In het seminarie van Lviv zijn momenteel 48 seminaristen in opleiding. In totaal telt de orde 340 leden, verdeeld over 29 verschillende kloosters. Het huis voor de novicen bevindt zich in Kharkhiv, in het noorden van Oekraïne. De seminaristen kunnen voor een groot deel voorzien in eigen levensonderhoud met het cultiveren van land en door een veestapel.

Aangezien gelovigen in de tijd van de Sovjet-Unie nog werden vervolgd en zij hun geloof slechts in het geheim konden leven, is de groei in roepingen een wonder. In 2001, tijdens zijn bezoek aan Oekraïne, heeft de heilige Paus Johannes Paulus II maar liefst 25 martelaren van de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne zalig verklaard. Zij gaven hun leven door te getuigen van hun geloof in Jezus Christus en hun trouw aan de Kerk. Onder de zalig verklaarden waren vier ordeleden van de Orde van Sint Basilius die in Sovjetkampen en gevangenissen de dood vonden. Eén van hen was een toenmalige bisschop van de orde. Hun offers hebben rijkelijk vrucht gedragen gezien het grote aantal roepingen.

Het aanzienlijke aantal novicen plaatst de orde wel voor de nodige uitdagingen. De rector van het seminarie in Lviv doet daarom een beroep op u voor financiële hulp om elektriciteit, gas, voedsel, medicijnen en kleren voor de novicen te betalen. Ook hoopt hij op steun om de salarissen van het onderwijzend personeel van het seminarie te bekostigen. In het seminarie volgen ook vier novicen van de Redemptoristen hun opleiding. Zij wonen daar niet maar verblijven in hun eigen klooster.

Wilt u deze toekomstige priesters steunen in hun vorming? Doneer dan via onze website of maak uw gift over onder vermelding van code “438-02-79.” Uw gift gaat naar het seminarie in Lviv of naar soortgelijke projecten in de regio.