fbpx

Godsdienstvrijheid ook geschonden in democratische landen

dinsdag, 30 april 2019
Nieuws
Zelfs in landen die zichzelf liberaal en democratisch noemen wordt de religieuze vrijheid geschonden.

De ‘International Theological Commission’ publiceerde een document waarin wordt gewezen op de massale schending van religieuze vrijheid, zelfs in landen die zichzelf liberaal en democratisch noemen. "De vermeende ideologische neutraliteit van de liberale staat" neigt naar een "soort totalitarisme".

Schendingen van godsdienstvrijheid gaan vaak in het algemeen over geweld dat gericht is op het elimineren van het geloof van anderen en vooral het moorddadige geweld dat de afgelopen tijd Christenen, Joden en Moslims heeft getroffen.

Maar tegenwoordig is er ook een nieuwe vorm van Christelijk martelaarschap, zoals geschetst door de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin. Dat is de substantiële schending van religieuze vrijheid in landen die zichzelf liberaal en democratisch noemen.

Dit blijkt uit het document dat is opgesteld door de Internationale Theologische Commissie getiteld: ‘Religieuze vrijheid ten bate van iedereen, een theologische benadering van uitdagingen in deze tijd’. Het document werd goedgekeurd door paus Franciscus en gepubliceerd op 26 april.

In feite stelt de commissie dat in de sociaal-culturele context die de afgelopen decennia is ontstaan, de democratische staat op weg is naar een "soort totalitarisme", dat – in naam van een "veronderstelde ideologische neutraliteit" – erop gericht is om "elke ethische rechtvaardiging en elke religieuze inspiratie" te verwijderen. Dit als voorstander van een "neutraliteitsidee die in feite de uitsluiting van religieuze expressie uit het publieke domein oplegt." Dit "maakt de democratische staat bijzonder kwetsbaar voor de verspreiding van ethisch nihilisme in het publiek domein".

"Een burgerlijke cultuur die zijn eigen humanisme definieert door het verwijderen van de religieuze component van de mens, wordt dus gedwongen om belangrijke delen van zijn eigen geschiedenis te verwijderen: van zijn eigen kennis, van zijn eigen traditie, van zijn eigen sociale cohesie. Resultaat is de verwijdering van steeds wezenlijker delen van menselijkheid en burgerschap waardoor de maatschappij zelf wordt gevormd".

"Als reactie op deze humanistische insteek ontstaat ruimte voor een wanhopig atheïstisch of zelfs theocratisch fanatisme dat voor velen gerechtvaardigd is (vooral jonge mensen). De onbegrijpelijke aantrekkingskracht uitgeoefend door gewelddadige en totalitaire vormen van politieke ideologie, of religieuze strijdbaarheid, die leek te zijn overgeleverd aan het oordeel van de rede en de geschiedenis, dwingt ons op een nieuwe manier en met een diepere analyse tot het stellen van vragen."

Het document herinnert eraan dat in het conciliedocument Dignitatis Humanae staat dat volgens het Christendom "we onszelf niet moeten dwingen tot religie, omdat deze dwang de door God geschapen menselijke natuur niet waardig is". "God roept iedereen tot zichzelf, maar dwingt niemand, daarom wordt deze vrijheid een fundamenteel recht dat de mens kan opeisen in geweten en verantwoordelijkheid tegenover de staat". Vandaar dat de bevestiging van Johannes Paulus II dat religieuze vrijheid het fundament is van alle andere vrijheden, een onvervreemdbaar vereiste is van de waardigheid van ieder mens en "de garantie vormt voor alle vrijheden die het algemeen welzijn van mensen en volkeren verzekeren".

Tegenwoordig echter verliest religieuze vrijheid in de rangschikking van de subjectieve rechten van de huidige democratische staat haar plaats als een fundamenteel recht en wordt ze teruggebracht tot een subjectief recht zoals andere. Bovendien, "de veronderstelde ideologische neutraliteit van de liberale staat, die selectief de vrijheid uitsluit van een transparante getuigenis van de religieuze gemeenschap in de publieke sfeer, biedt ruimte voor de nep-transcendentie van een occulte machtsideologie. Paus Franciscus waarschuwt ons voor onderwaardering van religieuze onverschilligheid: "Wanneer we, in naam van een ideologie, God willen uitsluiten van de samenleving, eindigen we met het aanbidden van afgoden, en spoedig verliest de mens zichzelf, wordt zijn waardigheid vertrapt, worden zijn rechten geschonden."

Bron: Asianews