"Geschapen naar Zijn beeld"

donderdag, 26 april 2018
Persoonlijk verhaal
Pr. Prem Prakash, vicaris-generaal van het aartsbisdom Patna in India legt uit waarom de woorden van de Schrift zo bevrijdend zijn voor de mensen uit lage kasten en kastelozen in India.

"Omdat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, zijn we allen gelijk. Het christendom maakt daarmee een einde aan het discriminatie die het kastensysteem typeert."